Sinh viên
Trang chủ   >  Tin tức  >   Sinh viên  >  
Sinh viên với các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước và của ĐHQGHN
Thực hiện Kế hoạch công tác chính trị, tư tưởng và tuyên giáo năm 2014 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và Kế hoạch nhiệm vụ năm học của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN), Hội nghị phổ biến và quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của ĐHQGHN cho gần 800 lượt sinh viên là cán bộ lớp, cán bộ Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên thuộc các đơn vị đào tạo và Trưởng các phòng ở nội trú thuộc Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên ĐHQGHN đã được tổ chức từ ngày 27 đến 28/12/2014 tại KTX Ngoại ngữ và Nhà Văn hóa KTX Mễ Trì, ĐHQGHN.

Tại các hội nghị, ông Đào Xuân Dũng - Trưởng Phòng Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã thông tin tới sinh viên ĐHQGHN những nét cơ bản về tình hình thời sự, kinh tế - xã hội của Việt Nam, khu vực, quốc tế trong năm 2014, đặc biệt nhấn mạnh nội dung Nghị quyết của Hội nghị lần thứ chín, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” và vấn đề gìn giữ chủ quyền biển đảo Tổ quốc. Sinh viên ĐHQGHN cũng đã được giới thiệu, tìm hiểu kỹ hơn về mô hình, cơ cấu của ĐHQGHN nói chung, các đơn vị đào tạo, hỗ trợ đào tạo nói riêng, được tiếp cận với thông tin về các chính sách hỗ trợ HSSV của ĐHQGHN, về 02 khu KTX mới ở Hòa Lạc và Mỹ Đình đang chuẩn bị được đưa vào sử dụng, góp phần giảm áp lực về chỗ ở và sinh hoạt cho HSSV...

Thông qua các Hội nghị lần này, ĐHQGHN đã trang bị cho đội ngũ cán bộ lớp, cán bộ Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên thuộc các đơn vị đào tạo, sinh viên tiêu biểu đang nội trú tại các KTX thuộc Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên có thêm những kiến thức trong công tác tuyên truyền vận động, hiểu biết sâu hơn về những bước phát triển của đất nước, những chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, của Thủ đô Hà Nội và của ĐHQGHN.

 Quốc Hồng Minh - Ban CT&CTHSSV
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   |