Sinh viên
Trang chủ   >  Tin tức  >   Sinh viên  >  
Khoá đào tạo kỹ năng sinh viên
Nhằm thiết thực tham gia thực hiện Kế hoạch Chiến lược phát triển ĐHQGHN đến năm 2010 tầm nhìn 2020, nằm trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa Đoàn ĐHQGHN và Công ty FPT, trên cơ sở các điều kiện tham gia, hợp tác giữa các bên và nhu cầu của sinh viên, Khoá đào tạo kỹ năng sinh viên dự kiến sẽ được tổ chức trong khoảng thời gian từ tháng 2/2007 đến tháng 6/2007.

1. MỤC ĐÍCH CỦA KHOÁ HỌC

- Xây dựng và củng cố mối quan hệ gắn kết giữa Đoàn ĐHQGHN và Công ty FPT thông qua các hoạt động hỗ trợ cho sinh viên.

- Tạo cơ hội cho sinh viên năm cuối được tham gia các chương trình đào tạo kỹ năng cơ bản cần thiết phục vụ cho công việc trước khi ra trường.

- Tạo điều kiện cho sinh viên tìm hiểu về Công ty FPT, cùng với cơ hội phát triển sự nghiệp của mình qua các chương trình tuyển dụng, lựa chọn tài năng của FPT.

2. KHÁI QUÁT CHƯƠNG TRÌNH KHOÁ HỌC

- Khoá học dựa trên cơ sở hợp tác giữa Đoàn ĐHQGHN và Công ty FPT (bao gồm cả các đơn vị thành viên của FPT).

- Sinh viên tham gia khoá đào tạo sẽ được đào tạo các kỹ năng cơ bản, cần thiết cho học tập và làm việc như: Khởi sự doanh nghiệp, giải quyết vấn đề, thuyết trình thuyết phục, quản trị dự án, khai thác hệ thống công nghệ thông tin, quản trị thương hiệu…

- Nội dung khoá đào tạo do các giảng viên giàu kinh nghiệm của các tổ chức đào tạo có uy tín nhất của Việt Nam và đại diện của FPT cũng như một số Công ty/Tập đoàn lớn được mời tham gia giảng dạy.

- Trong thời gian đào tạo, sinh viên còn được tham gia các chương trình hấp dẫn và hữu ích khác do Đoàn ĐHQGHN và Công ty FPT tổ chức. Đồng thời sinh viên sẽ được tìm hiểu về cơ hội việc làm tại FPT và tham gia tuyển chọn vào chương trình “Thủ lĩnh trẻ” – Chương trình chọn cán bộ quản lý nguồn của FPT.

- Sau quá trình tham gia đào tạo, Đoàn ĐHQGHN và Công ty FPT sẽ cấp chứng nhận cho các sinh viên tham gia khoá đào tạo.

- Sinh viên tham gia chương trình này không phải đóng bất kỳ một khoản lệ phí nào. Đặc biệt, những sinh viên xuất sắc nhất sẽ được Đoàn ĐHQGHN và Công ty FPT xem xét khen thưởng, đồng thời đặc cách tham gia vào chương trình tuyển chọn và đào tạo cán bộ quản lý nguồn của Công ty FPT.

3. CHƯƠNG TRÌNH

KHÁI QUÁT

STT

MỤC

NỘI DUNG

1

Thời gian tiến hành

Từ tháng 2/2007 – 6/2007

2

Địa điểm tiến hành

Tại Công ty FPT

3

Giảng viên

Giảng viên có uy tín từ các Công ty, tổ chức đào tạo có uy tín nhất Việt Nam

4

Đối tượng tham dự khoá đào tạo

Sinh viên năm cuối thuộc các đơn vị Trường Đại học Ngoại ngữ (Khoa tiếng Anh, Nhật); Trường Đại học Công nghệ và Khoa Kinh tế xếp loại khá, giỏi; sinh viên đạt thành tích trong nghiên cứu khoa học; ưu tiên cán bộ Đoàn, Hội, cán bộ lớp.

5

Lệ phí tham dự

Miễn phí hoàn toàn cho sinh viên tham gia Khoá đào tạo

6

Khen thưởng

Một số sinh viên xuất sắc sẽ được xét khen thưởng

CHI TIẾT

STT

MỤC

CHI TIẾT

NỘI DUNG

1

Đăng ký

Số lượng

300 sinh viên, được phân bổ như sau :

+ Trường ĐH Ngoại ngữ : 120 sinh viên.

+ Trường ĐH Công nghệ : 120 sinh viên.

+ Khoa Kinh tế : 60 sinh viên.

Hình thức

Các đơn vị lập danh sách sinh viên với các thông tin : Họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; Email; điện thoại; thành tích học tập, nghiên cứu khoa học; ghi chú : cán bộ Đoàn, Hội, lớp.

Thời gian, địa điểm

Ngày 20/02/2007 về Văn phòng Đoàn ĐHQGHN

Tuyển chọn

Đoàn ĐHQGHN và Công ty FPT sẽ dựa vào các phiếu đăng ký để lập danh sách các sinh viên được tham gia vòng tiếp theo.

Thông báo kết quả

Sau khi tuyển chọn, Đoàn ĐHQGHN và Công ty sẽ gửi thông báo tới các sinh viên thông qua Đoàn trường, Đoàn khoa và Email.

2

Vòng 1

(Sơ tuyển)

Sơ tuyển

+ Các sinh viên tham gia vòng thi sơ tuyển do Đoàn ĐHQGHN và Công ty FPT tổ chức.

+ Đoàn ĐHQGHN và Công ty sẽ lựa chọn khoảng 200 sinh viên có số điểm cao nhất

+ Ưu tiên các thành viên là cán bộ Đoàn, Hội, lớp.

Thông báo kết quả

Sau khi có kết quả, Đoàn ĐHQGHN và Công ty FPT sẽ thông báo tới các sinh viên.

3

Vòng 2

(Đào tạo)

Quy mô

+ Đào tạo cho 200 sinh viên (chia 5 lớp, mỗi lớp 40 sinh viên).

+ Đào tạo 5 kỹ năng.

Kết thúc

+ Sau quá trình học tập, Công ty FPT cùng với Đoàn ĐHQGHN sẽ cấp Giấy chứng nhận đã tham gia khoá đào tạo.

4

Vòng 3

(Tuyển chọn)

Hình thức

+ Tuyển chọn và tạo điều kiện cho các sinh viên có thành tích và kết quả cao trong quá trình đào tạo tham gia chương trình mở rộng nhằm tuyển chọn cán bộ quản lý của Công ty FPT.

Thông báo kết quả

Sau khi tuyển chọn, Đoàn ĐHQGHN và Công ty FPT gửi thông báo tới các sinh viên thông qua Đoàn trường, Đoàn khoa.

5

Chương trình mở rộng

Nội dung

+ Đoàn ĐHQGHN và Công ty FPT sẽ có kế hoạch xây dựng các chương trình mở rộng dành cho tất cả các sinh viên đã tham gia khoá đào tạo.

+ Đoàn ĐHQGHN và Công ty FPT sẽ tổ chức các hoạt động ngoại khoá để tăng cường mối giao lưu giữa các sinh viên, giữa Đoàn ĐHQGHN và Công ty FPT.

+ Tổ chức xây dựng các đề tài nghiên cứu khoa học có nội dung gắn liền với phát triển Công nghệ Thông tin và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty FPT.

4. NỘI DUNG ĐÀO TẠO

STT

MỤC

NỘI DUNG

GIẢNG VIÊN

1

Khởi sự doanh nghiệp

+ Các kỹ năng cơ bản về khởi sự doanh nghiệp, lập dự án kinh doanh, nghiên cứu các vấn đề liên quan đến doanh nghiệp.

+ Các bài tập làm việc nhóm, Games, ý tưởng kinh doanh.

VCCI

2

Giải quyết vấn đề

Các kỹ năng xác định, đánh giá và giải quyết các vấn đề một cách hiệu quả nhất

Tâm Việt

3

Thuyết trình thuyết phục

Các kỹ năng thuyết trình thuyết phục

4

Quản trị dự án

Các kỹ năng quản trị Dự án

5

Khai thác hệ thống công nghệ thông tin

Các kỹ năng khai thác và sử dụng hệ thống thông tin, CNTT

FPT

6

Các trò chơi TEST GAMES

+ Các Games làm việc nhóm.

+ Tìm kiếm các tài năng thông qua các Games.

FPT

 ĐOÀN TNCSHCM ĐHQGHN - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :