Sinh viên
Trang chủ   >  Tin tức  >   Sinh viên  >  
Thông báo về thủ tục rút hồ sơ sinh viên Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN

I/Đối với sinh viên tốt nghiệp

1. Trình bằng tốt nghiệp Đại học bản gốc hoặc bằng công chứng nhưng phải có chứng minh nhân dân.

2. Trình các loại giấy tờ sau:

+ Giấy thu nhận sinh viên;

+ Đơn xin rút hồ sơ (sinh viên viết đơn ký ghi rõ họ và tên);

+ Mẫu Phiếu thanh toán có chữ ký của Khoa, Phòng Tư liệu Khoa, Trung tâm Thông tin Thư viện ĐHQGHN xác nhận không nợ hoặc giấy chứng nhận đã trả hết sách của Trung Tâm. (Mẫu phiếu thanh toán, nhận tại Phòng Chính trị và Công tác sinh viên).

+ Mẫu giới thiệu di chuyển khẩu đối với sinh viên từ K42 đến K47 sau khi xin chữ ký và đóng dấu nộp về địa phương. (Mẫu Giấy giới thiệu di chuyển khẩu nhận tại Phòng Chính trị và Công tác sinh viên).

3. Trường hợp nhờ rút hồ sơ phải có giấy uỷ quyền có xác nhận của cơ quan hoặc Chính quyền địa phương, người rút hộ hồ sơ phải trình Chứng minh thư nhân dân và phô tô Chứng minh thư nhân dân nộp cùng các giấy tờ trên.

II/ Đối với sinh viên thôi học

1. Viết đơn xin rút hồ sơ, có ý kiến xác nhận của Ban Chủ nhiệm khoa;

2. Nộp lại thẻ sinh viên và giấy thu nhận sinh viên;

3. Nộp phiếu thanh toán (có chữ ký của Khoa, Phòng Tư liệu khoa, Trung tâm Thông tin Thư viện ĐHQGHN xác nhận không nợ);

4. Sau khi đầy đủ thủ tục ở các mục 1.2.3 và có Quyết định cho thôi học của Nhà trường, Phòng CT&CTSV sẽ giải quyết cho rút hồ sơ.

Chú ý:

1. Phòng Chính trị và Công tác sinh viên chỉ giải quyết cho sinh viên K41, K42, K43, K44 rút hồ sơ khi Khoa đã gửi sổ đăng ký tốt nghiệp về Phòng.

2. Sau khi hoàn thành các thủ tục trên, sinh viên nộp lại giấy tờ cho Phòng Chính trị và Công tác sinh viên để rút hồ sơ.

3. Đến văn phòng Đoàn (tầng 1 nhà C Trường ĐHKHXH&NV) nhận sổ Đoàn viên.

 Trường ĐHKHXH&NV - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :