Sinh viên
Trang chủ   >  Tin tức  >   Sinh viên  >  
Kế hoạch tổ chức Chiến dịch mùa hè thanh niên tình nguyện năm 2008 tại Huyện Thạch Thất
Thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ban Thư ký Hội sinh viên Việt Nam, Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội, Ban Thư ký Hội sinh viên Thành phố Hà Nội, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hà Tây, căn cứ kế hoạch nhiệm vụ năm học 2007 – 2008 của Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội và Kế hoạch công tác năm 2008 của Ban Chấp hành Huyện đoàn Thạch Thất – Hà Tây, phát huy những kết quả đã đạt được trong chiến dịch Mùa hè thanh niên tình nguyện năm 2007, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên, Ban Thư ký Hội sinh viên ĐHQGHN phối hợp với Ban Thường vụ Huyện đoàn, Hội liên hiệp thanh niên Huyện Thạch Thất tổ chức Chiến dịch Mùa hè thanh niên tình nguyện năm 2008 tại Huyện Thạch Thất.

1. Mục đích

1.1. Thông qua Chiến dịch làm cho đoàn viên, thanh niên thấy rõ được trách nhiệm của mình đối với cộng đồng, xã hội và đất nước, từ đó cổ vũ họ tích cực tham gia vào các hoạt động nhằm góp phần phát triển văn hoá, xã hội tại các địa phương.

1.2. Thông qua chiến dịch nhằm tạo môi trường để đoàn viên, thanh niên được rèn luyện, được đem những kiến thức đã được lĩnh hội trong Nhà trường áp dụng, trải nghiệm trong thực tế cuộc sống.

1.3. Thông qua chiến dịch nhằm giúp cho đoàn viên, thanh niên các địa phương nâng cao nhận thức để phấn đấu vươn lên trong học tập, lao động và hoạt động Đoàn, Hội.

2. Mục tiêu của Chiến dịch

2.1. Huy động mọi nguồn lực đầu tư cho Chiến dịch nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của các hoạt động tình nguyện.

2.2. Thông qua các hoạt động chia sẻ cộng động nhằm tạo dựng cho thanh niên, sinh viên trực tiếp tham gia Chiến dịch ý thức trách nhiệm của bản thân đối với cộng đồng, xã hội.

2.3. Tiếp tục triển khai các hoạt động tình nguyện theo hướng đổi mới cả về nội dung và cách thức tổ chức thực hiện, các hoạt động phải thực sự thiết thực, đáp ứng được nhu cầu của địa phương.

2.4. Tiếp tục ưu tiên triển khai các hoạt động tình nguyện theo hướng gắn với chuyên môn để Chiến dịch Mùa hè thanh niên tình nguyện thực sự trở thành một đợt thực tế có ý nghĩa đối với sinh viên.

2.5. Tạo dựng sự gắn bóp giữ sinh viên ĐHQGHN với thanh niên huyện Thạch Thất, đồng thời góp phần tăng cường mối quan hệ giữa ĐHQGHN với các địa phương là địa điểm ĐHQGHN đang và sẽ xây dựng cơ sở mới tại Hoà Lạc.

3. Tư tưởng chỉ đạo

3.1. Tăng cường chủ động cho các xã thuộc huyện Thạch Thất và các Liên chi đoàn, Liên Chi hội, Chi đoàn, Chi hội thuộc Đoàn thanh niên, Hội sinh viên ĐHQGHN trong việc triển khai thành lập các đội hình sinh viên tình nguyện, có các biện pháp thích hợp để thu hút đông đảo thanh niên, sinh viên được tham gia các hoạt động tình nguyện.

3.2. Các đơn vị phát huy tính đa ngành, đa lĩnh vực của ĐHQGHN để chi viện, hỗ trợ cho nhau trong quá trình triển khai hoạt động.

4. Địa bàn hoạt động

Tập trung các đội hình sinh viên tình nguyện (kể cả cấp trường, cấp Liên chi đoàn, Chi đoàn và các nhóm sinh viên tình nguyện) triển khai Chiến dịch tại địa bàn 20 xã của Huyện Thạch Thất – Tỉnh Hà Tây. Địa bàn phân công cụ thể như sau :

STT

Đơn vị

Địa bàn hoạt động (xã)

Bí thư Đoàn xã - Điện thoại

1

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Bình Phú

Ngô Đình Yên

ĐT : 0343.673.890; 0915.145.125

Phùng Xá

Phùng Thừa Thái

ĐT : 0343.675.941; 0982.273.037

Hữu Bằng

Nguyễn Thị Hiền

ĐT : 0343.673.703; 0946.201.552

Cần Kiệm

Kiều Quốc Trung

ĐT : 0343.674.471;0912.876.814

Kim Quan

Cấn Thị Thuý

ĐT:0343.682.235; 01683.620.122

2

Trường Đại học Ngoại ngữ

Bình Yên

Trần Đức Chung

ĐT : 0343.670.757;0912.166.051

Tân Xã

Đỗ Văn Giáp

ĐT : 0343.595.358;0906.219.667

Đồng Trúc

Phùng Văn Xuyên

ĐT : 0979.135.521

Thạch Hoà

Nguyễn Văn Hoạt

ĐT : 0915.058.908

Liên Quan

Vũ Mạnh Tưởng

ĐT : 0343.842.713;0976.089.237

3

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Cẩm Yên

Nguyễn Thị Hảo

ĐT : 0946.583.585

Đại Đồng

Khuất Thị Thanh Huyền

ĐT : 0343.773.157

Lại Thượng

Trịnh Xuân Thuỷ

ĐT : 0343.773.129;0922.274.869

Phú Kim

Cấn Mạnh Trường

ĐT: 0343.682.499;0985.092.372

Hương Ngải

Vũ Minh Hải

ĐT : 0343.596.299

4

Trường Đại học Kinh tế

Canh Nậu

Đỗ Văn Cư

ĐT : 0343.598.741

5

Trường Đại học Công nghệ

Dị Nậu

Nguyễn Thị Nguyệt

ĐT : 0343.598.858

6

Khoa Luật

Hạ Bằng

Nguyễn Xuân Lợi

ĐT : 0343.595.643; 0914.647.212

7

Khoa Quốc tế

Chàng Sơn

Nguyễn Trọng Khang

ĐT : 0343.671.559;0916.036.237

8

Khoa Sư phạm

Thạch Xá

Nguyễn Văn Quang

ĐT : 0343.675.181; 0913.566.130

* Đối với Đoàn thanh niên các xã của huyện Thạch Thất : đảm bảo mỗi xã có 01 hình thanh niên tình nguyện đối ứng tham gia phối hợp với các đội sinh viên tình nguyện của ĐHQGHN triển khai các hoạt động.

6. Thời gian triển khai : Cao điểm từ ngày 15/7/2008 đến hết ngày 05/8/2008.

7. Nội dung hoạt động chủ yếu của chiến dịch

7.1. Tổ chức các hoạt động phổ biến kiến thức, chuyển giao khoa học kỹ thuật :

Dạy học; phổ cập tin học; phổ biến khoa học kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi; xây dựng tủ sách; tuyên truyền về vănn hoá, văn minh đô thị, về con người và lịch sử Hà Nội; tư vấn quản lý và tổ chức các hoạt động du lịch; tư vấn quảng bá các sản phẩm làng nghề; hỗ trợ về kỹ thuật để xây dựng các trang web của địa phương hoặc trang web giới thiệu sản phẩm truyền thống của địa phương; tham gia sắp xếp, cập nhật và bổ sung tư liệu cho hệ thống thư viện của địa phương.

7.2. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục :

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; phối hợp với Đoàn thanh niên địa phương triển khai Cuộc động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tuyền truyền phổ biến pháp luật; tổ chức các hoạt động tuyên truyền về an toàn giao thông; tuyên truyền giáo dục bảo vệ môi trường trong cộng đồng…

7.3. Tổ chức các hoạt động xã hội :

Tổ chức các hoạt động tuyên ruyền thực hiện nếp sống văn hoá, văn minh; tuyên truyền về văn hoá, con người Hà Nội; tuyên truyền phổ biến về các chương trình xã hội khác như kế hoạch hoá gia đình, phòng tránh các loại bệnh dịch, nhất là các loại bệnh có nguy cơ lây nhiễm cao, vấn đề an toàn thực phẩm; phối hợp với địa phương tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm Ngày thương binh liệt sỹ 27/7; tổ chức thăm hỏi tặng quà các gia đình có công với cách mạng; tổ chức tặng quà, học bổng cho các em học sinh nghèo, học giỏi, con em gia đình thương binh liệt sỹ của địa phương; phối hợp tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, phòng chống các tệ nạn xã hội đặc biệt là tệ nạn ma tuý và mê tín dị đoan.

7.4. Tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao và công tác xây dựng củng cố tổ chức Đoàn, Hội vững mạnh:

Tổ chức các hoạt động văn nghệ, thi đấu thể thao cho thanh thiếu nhi địa phương và tổ chức các hoạt động giao lưu văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao giữa sinh viên tình nguyện và thanh thiếu niên địa phương; thành lập các CLB sở thích cho thanh, thiếu nhi như các CLB tuyên truyền ca khúc cách mạng, CLB tuyên truyền măng non; phối hợp tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn ở địa bàn hoạt động; phối hợp tổ chức sinh hoạt hè cho thanh, thiếu niên địa phương…

Căn cứ những định hướng trên, các đơn vị chủ động phối hợp tiến hành khảo sát địa bàn hoạt động, xây dựng kế hoạch hoạt động sao cho phù hợp với đặc thù, thế mạnh của từng đơn vị trong ĐHQGHN và nhu cầu thực tế của địa phương.

8. Dự kiến một số hoạt động tập trung do Đoàn thanh niên – Hội sinh viên ĐHQGHN phối hợp với các Huyện đoàn Thạch Thất tổ chức

STT

Nội dung hoạt động

Thời gian

Địa điểm

Thành phần tham dự

1

Làm việc thống nhất chủ trương và kế hoạch tổng thể

Tháng 4/2008

Tại trụ sở Huyện

- BTV Đoàn, BTK HSV ĐHQGHN và Đoàn – Hội các đơn vị trực thuộc.

- BTV Huyện đoàn và Bí thư xã Đoàn.

2

Hội nghị triển khai Chiến dịch trong toàn huyện

Tháng 5/2008

Tại Huyện Thạch Thất

- Lãnh đạo Huyện uỷ, UBND huyện; Bí thư Đảng uỷ, CHủ tịch UBND các xã thuộc huyện Thạch Thất.

- BTV Đoàn, BTK HSV ĐHQGHN và Đoàn – Hội các đơn vị trực thuộc.

- BTV Huyện đoàn và Bí thư xã Đoàn.

3

Họp kiểm tra công tác chuẩn bị cho Chiến dịch

Tháng 6/2008

Tại trụ sở Huyện

- Ban chỉ đạo Chiến dịch của huyện.

- BTV Đoàn, BTK HSV ĐHQGHN và Đoàn – Hội các đơn vị trực thuộc.

- BTV Huyện đoàn và Bí thư xã Đoàn.

4

Tổ chức Lễ ra quân chiến dịch

15/7/2008

Huyện Thạch Thất

- Toàn thể sinh viên ĐHQGHN và thanh niên tình nguyện địa phương

5

Giao ban với đội trưởng các đội sinh viên tình ngưyện ĐHQGHN và bí thư xã đoàn

17/7/2008 và 03/8/2008

Tại trụ sở Huyện

- Ban chỉ đạo Chiến dịch của huyện.

- BTV Đoàn, BTK HSV ĐHQGHN, Đoàn, Hội các đơn vị trực thuộc và đội trưởng các đội SVTN.

- BTV Huyện đoàn và Bí thư xã Đoàn.

6

Tổ chức Hội nghị về tư tưởng Hồ Chí Minh

Dự kiến 18/7/2008

Tại trụ sở Huyện

- Cán bộ Đoàn toàn huyện.

7

Tổ chức Ngày hội “Tuổi trẻ vì cộng đồng” bao gồm các hoạt động (có kế hoạch riêng) : Hội trại; ngày hội thanh niên, sinh viên hiến máu nhân đạo; tổ chức khám bệnh, phát thuốc cho người nghèo; Đêm nhạc với chủ đề “Nhịp tim nóng” với sự tham gia của các ca sỹ và thanh niên, sinh viên tình nguyện…

Cả ngày 04/8/2008

tại Huyện Thạch Thất

- Toàn thể sinh viên ĐHQGHN và thanh niên tình nguyện của các huyện.

8

Tổ chức các khoá đào tạo kỹ năng sống cho cán bộ, thanh niên địa phương (có kế hoạch riêng).

Tháng 7,8/2008

Tại các xã hoặc Huyện

- BTV Đoàn, BTK HSV ĐHQGHN, Đoàn, Hội các đơn vị trực thuộc

9

Xây dựng công trình thanh niên tặng thanh niên địa phương

Tháng 7,8/2008

BTV Đoàn, BTK HSV ĐHQGHN huy động các nguồn tài trợ

10

Tổ chức xây dựng Nhà tình nghĩa; tặng quà cho các gia đình nghèo…

Tháng 7,8/2008

BTV Đoàn, BTK HSV ĐHQGHN huy động các nguồn tài trợ

9. Tiến độ triển khai

STT

Nội dung hoạt động

Thời gian

Thực hiện

1

Triển khai công tác chuẩn bị cho Chiến dịch

Bắt đầu từ tháng 3/2008

- BTV Đoàn TN, BTK HSV ĐHQGHN chỉ đạo.

- Các cơ sở Đoàn – Hội thuộc ĐHQGHN triển khai.

2

Làm việc thống nhất chủ trương và kế hoạch tổng thể

Tháng 4/2008

- BTV Đoàn, BTK HSV ĐHQGHN và Đoàn – Hội các đơn vị trực thuộc ĐHQGHN.

- BTV Huyện đoàn và Bí thư xã Đoàn.

3

Khảo sát địa bàn hoạt động tại các xã

Từ tháng 4/2008 đến hết tháng 5/2008

Các cơ sở Đoàn – Hội trực thuộc Đoàn – Hội ĐHQGHN và các xã Đoàn triển khai

4

Họp kiểm tra công tác chuẩn bị cho Chiến dịch

Tháng 6/2008

- BTV Đoàn, BTK HSV ĐHQGHN và BTV Huyện đoàn chủ trì.

- BTV Đoàn, BTK HSV các đơn vị trực thuộc ĐHQGHN và Bí thư xã Đoàn tham dự.

5

Tổ chức Lễ ra quân chiến dịch

15/7/2008

- Toàn thể sinh viên ĐHQGHN và thanh niên tình nguyện của các huyện tham dự.

6

Triển khai Chiến dịch

Từ 15/7/2008 đến hết 05/8/2008

- Các đội hình sinh viên tình nguyện của ĐHQGHN và thanh niên tình nguyện các xã.

7

Tổ chức Ngày hội “Tuổi trẻ vì cộng đồng” và tổng kết chiến dịch

04/8/2008

- BTV Đoàn, BTK HSV ĐHQGHN và BTV Huyện đoàn chủ trì.

- Toàn thể sinh viên ĐHQGHN và thanh niên tình nguyện của các huyện tham dự

10. Tổ chức thực hiện

10.1. Đoàn thanh niên, Hội sinh viên ĐHQGHN

+ Phối hợp với Ban Thường vụ Đoàn thanh niên, Hội liên hiệp thanh niên huyện Thạch Thất xây dựng kế hoạch, chỉ đạo chung và tổ chức các hoạt động chung.

+ Huy động các nguồn lực để triển khai các hoạt động chung.

10.2. Đoàn thanh niên, Hội Liên hiệp thanh niên Huyện Thạch Thất

+ Phối hợp với Ban Thường vụ Đoàn thanh niên, Hội sinh viên ĐHQGHN xây dựng kế hoạch, chỉ đạo chung và tổ chức các hoạt động chung.

10.3. Đoàn thanh niên các xã, thị trấn thuộc Huyện Đoàn Thạch Thất

+ Căn cứ kế hoạch này phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên các trường đại học và các khoa trực thuộc ĐHQGHN xây dựng chương trình hoạt động cụ thể từng ngày báo cáo Ban chỉ đạo Chiến dịch.

+ Chủ động báo cáo, tham mưu với Đảng uỷ, UBND xã tạo điều kiện thuận lợi để triển khai Chiến dịch.

+ Bố trí chỗ ăn, nghỉ, đi lại và đảm bảo an ninh cho các đội sinh viên tình nguyện của ĐHQGHN về triển khai Chiến dịch tại địa phương.

+ Tham gia đầy đủ các hoạt động chung do Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên, Ban Thư ký Hội sinh viên ĐHQGHN phối hợp với Ban Thường vụ Huyện đoàn, Hội liên hiệp thanh niên Huyện Thạch Thất tổ chức.

10.4. Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên các trường đại học và các khoa trực thuộc ĐHQGHN

+ Tổ chức khảo sát địa bàn hoạt động; căn cứ định hướng nội dung tại Kế hoạch này phối hợp với Đoàn thanh niên các xã, thị trấn thuộc Huyện Đoàn Thạch Thất xây dựng chương trình hoạt động của đơn vị mình báo cáo Ban chỉ đạo Chiến dịch. Báo cáo gửi trước ngày 25/6/2008.

+ Lựa chọn nhân sự để thành lập các đội hình sinh viên tình nguyện, chủ động tổ chức tập huấn cho lực lượng sinh viên tình nguyện về các nội dung hoạt động dự kiến triển khai.

+ Chuẩn bị các điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất phục vụ Chiến dịch.

10.5. Các Chi đoàn trực thuộc Đoàn ĐHQGHN

Tổ chức quyên góp tiền, sách vở, báo chí, đồ dùng học tập để làm học bổng tặng cho các em học sinh giỏi, các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các gia đình chính sách, Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Chiến dịch Mùa hè thanh niên tình nguyện năm 2008 tại Huyện Thạch Thất, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên, Ban Thư ký Hội sinh viên ĐHQGHN, Ban Thường vụ Huyện đoàn, Hội liên hiệp thanh niên Huyện Thạch Thất đề nghị Đoàn thanh niên các xã, thị trấn thuộc Huyện Đoàn Thạch Thất và các cơ sở Đoàn, Hội sinh viên trực thuộc Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên ĐHQGHN báo cáo cấp uỷ, lãnh đạo đơn vị quan tâm, tạo điều kiện để xây dựng kế hoạch hoạt động và triển khai thực hiện.

 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ĐHQGHN - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :