Sinh viên
Trang chủ   >  Tin tức  >   Sinh viên  >  
Kế hoạch tổ chức mùa hè tình nguyện 2008 Trường ĐHKHXH&NV
Thực hiện kế hoạch tổ chức tổ chức “Chiến dịch mùa hè tình nguyện 2008” của Ban Chấp hành Đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội, thực hiện chương trình công tác năm học 2007-2008, phát huy những kết quả đạt được trong mùa hè tình nguyện 2007 của Tuổi trẻ Nhà trường, BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, BCH Hội SV Việt Nam trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn xây dựng Kế hoạch tổ chức mùa hè tình nguyện 2008 với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA

- Đây là dịp để sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn phát huy năng lực chuyên môn, trí tuệ và lòng nhiệt huyết của mình góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế văn hoá xã hội ở một số địa phương.

- Tạo cơ hội để sinh viên của trường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm công tác đoàn và phong trào sinh viên với thanh niên một số địa phương.

- Tạo điều kiện để sinh viên tiếp xúc với thực tế cuộc sống, học đi đôi với hành góp phần xây dựng động cơ học tập đúng đắn.

- Thông qua mùa hè thanh niên tình nguyện để rèn luyện bản lĩnh chính trị, chuyên môn nghiệp vụ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Đoàn thanh niên và Hội sinh viên.

- Đáp ứng được nhu cầu được cống hiến sức trẻ của đoàn viên, sinh viên vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

II. PHƯƠNG CHÂM HOẠT ĐỘNG

- Đề cao tinh thần tự nguyện của sinh viên và sự chủ động của liên chi đoàn, Liên chi hội trong việc tổ chức, triển khai hoạt động.

- Ưu tiên các hoạt động tình nguyện gắn với chuyên môn.

- Hoạt động tình nguyện phải an toàn, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả.

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

- Tổ chức dạy văn hoá cho học sinh địa phương ;

- Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước và Nghị quyết của Đại hội đoàn các cấp ;

- Tuyên truyền tư tưởng Hồ Chí Minh bằng với hình thức khác nhau tuỳ thuộc từng địa bàn hoạt động ;

- Phối hợp với địa phương tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ, thăm hỏi tặng quà gia đình có công với cách mạng, học sinh nghèo học giỏi ;

- Tuyên truyền về an toàn giao thông;

- Phối hợp với địa phương tổ chức tuyên truyền phòng chống các tệ nạn xã hội;

- Tổ chức và tham gia các hoạt động văn nghệ, thể thao, giao lưu văn hoá giữa sinh viên với thanh thiếu nhi địa phương;

- Tham gia tổ chức sinh hoạt hè cho thanh thiếu nhi địa phương;

- Tổ chức lực lượng thanh niên tham gia phục vụ kỳ thi tuyển sinh đại học;

IV. CÁC MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG TÌNH NGUYỆN HÈ 2008 :

1. Các nội dung hoạt động phục vụ kỳ thi tuyển sinh Đại học, tiếp sức mùa thi

- Nội dung hoạt động: Tham gia hỗ trợ kỳ thi tuyển sinh Đại học năm 2008; Tham gia hoạt động Tiếp sức mùa thi tại các địa điểm tuyển sinh của Trường và tại các bến xe (theo sự phân công và chỉ đạo của Thành Đoàn Hà Nội).

- Lực lượng nòng cốt cho hoạt động này là Đội Xung kích.

- Thời gian triển khai: từ 30/6 đến 10/7/2008

- Chịu trách nhiệm: đ/c Phạm Huy Cường – Phó Bí thư Đoàn Trường

2. Hoạt động của các CLB, Tổ, Đội, Nhóm

- Nội dung : tổ chức các lớp học chữ miễn phí (CLB Hán Nôm, Hàn Quốc) trên địa bàn Hà Nội.

- Thời gian : từ 20/6 đến 20/8/2008

- Chịu trách nhiệm : đ/c Phạm Huy Cường – Phó Bí thư Đòan trường ; đ/c Nguyễn Trung Kiên – UV Ban Thường vụ Đòan trường.

3. Hoạt động tình nguyện theo hướng của Đoàn ĐHQG Hà Nội.

- Địa điểm: Tỉnh Hà Tây, tỉnh Hòa Bình

- Thời gian: từ 15/7 đến 05/8/2008

- Số lượng: 07 đội sẽ được triển khai hoạt động trên địa bàn 07 xã (05 xã thuộc địa phận huyện Thạch Thất, tỉnh Hà Tây; 02 xã thuộc địa phận huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình)

- Hình thức tổ chức: 05 xã trên địa bàn huyện Thạch Thất sẽ giao cho các đơn vị Liên chi đòan – Liên chi hội các đơn vị chủ động đăng ký; 02 xã trên địa bàn huyện Lương Sơn sẽ được triển khai thành 02 đội với hình thức: 50 sinh viên được tuyển chọn từ các đơn vị trong trường (hoặc 01 đội Liên khoa); 01 đội còn lại sẽ là sự kết hợp của sinh viên 03 trường Đại học (Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Xây dựng Hà Nội)

- Triển khai thực hiện: Ban Chấp hành Đoàn trường giao trách nhiệm cho đồng chí Trịnh Minh Thái-Phó Bí thư,Chủ tịch HSV Trường; đ/c Nguyễn Mai Lan – Phó Chủ tịch HSV Trường trực tiếp chỉ đạo và triển khai nội dung hoạt động này

3. Mô hình tình nguyện của các Liên chi đoàn – Liên chi hội:

3.1. Định hướng các nội dung : Ngoài các nội dung hoạt động trên, các đơn vị có thể đăng ký mô hình tình nguyện đặc thù của đơn vị này (trên cơ sở được sự đồng ý của Ban chỉ đạo tình nguyện Hè 2008). Mô hình tình nguyện của các các đơn vị nên tập trung chú ý đến một số các mảng công tác sau:

- Hoạt động góp phần nâng cao chất lượng đời sống tại địa bàn, triển khai một số các hoạt động như: tuyên truyền xây dựng nếp sống lành mạnh, văn minh; tuyên truyền sức khoẻ sinh sản; phòng chống các tệ nạn xã hội, công tác bảo vệ môi trường; tham gia các hoạt động có ý nghĩa xã hội rộng lớn tại địa phương (bảo vệ, xây dựng các công trình xã hội của địa phương);

- Tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, giúp đỡ, chăm sóc đối tượng chính sách, đối tượng có khó khăn.

- Khuyến khích các hoạt động gắn với chuyên môn.

* BCH Đoàn trường khuyến khích các mô hình tình nguyên Liên khoa (với sự phối hợp của từ 2 khoa trở lên) gắn với chuyên môn.

3.2. Thời gian hoạt động: Cao điểm của đợt hoạt động này sẽ diễn ra trong thời gian từ 10 tháng 7 đến 10 tháng 8. Tuy nhiên, các đơn vị có thể tổ chức các mô hình tình nguyện từ khi sinh viên mới bắt đầu nghỉ hè.

3.3. Chỉ đạo thực hiện: Ban Chấp hành Đoàn Trường giao trách nhiệm cho đồng chí Nguyễn Trường Sơn – Phó Chủ tịch HSV Trường chỉ đạo nội dung hoạt động này.

4. Sinh viên không có điều kiện tham gia cácchương trình hoạt động này sẽ nhận phiếu sinh hoạt hè 2008 (tham gia các chương trình, nội dung sinh hoạt tại địa phương) tại Văn phòng Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Trường từ ngày 10/6 đến 25/6. Phiếu xác nhận tham gia tại địa phương được chuyển về Văn phòng Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Trường trước ngày 31/8/2008.

V. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO:

1. Đ/c Trần Thành Nam - Bí thư Đoàn trường - Trưởng ban

2. Đ/c Trịnh Minh Thái - Phó Bí thư – Chủ tịch HSV Trường - Phó Trưởng ban TT

3. Đ/c Phạm Huy Cường - Phó Bí thư Đoàn trường - Phó Trưởng ban

4. Đ/c Nguyễn Mai Lan - Phó Chủ tịch HSV Trường - Uỷ viên

5. Đ/c Nguyễn Trường Sơn - Phó Chủ tịch HSV Trường - Uỷ viên

6. Đ/c Phạm Đức Anh - UV BTV Đoàn trường - Uỷ viên

6. Đ/c Phạm Tiến Toàn - UV BTV Đoàn trường - Uỷ viên

7. Đ/c Nguyễn Trung Kiên - UV BTV Đoàn trường - Uỷ viên

8. Các đ/c Bí thư LCĐ các khoa/bộ môn - Uỷ viên

9. Các đ/c LCH Trưởng các khoa/bộ môn - Uỷ viên

10. Ban Văn thể và CTXH của ĐTN -HSV Nhà trường

 Ussh.edu.vn - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :