Sinh viên
Trang chủ   >  Tin tức  >   Sinh viên  >  
Thông báo xét chọn sinh viên nhận Học bổng Acer năm học 2010-2011
ĐHQGHN thông báo tới các đơn vị đào tạo về chương trình xét cấp học bổng từ Chương trình học bổng “Acer Nâng bước Tương Lai” năm học 2010 - 2011 như sau:

1. Trị giá mỗi suất học bổng

  • 2.000.000 VNĐ (hai triệu đồng chẵn)/1 sinh viên/1 năm học.

2. Chỉ tiêu học bổng

ĐHQGHN có 15 suất học bổng cho sinh viên năm thứ nhất, trong đó có 10 suất dành cho sinh viên có điểm thi đầu vào cao và 5 suất cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn đạt kết quả trúng tuyển vào ĐHQGHN nguyện vọng 1 (sinh viên vượt khó). Phân bổ chỉ tiêu cho các đơn vị như sau:

TT

Đơn vị

HB dành cho SV có điểm thi đầu vào cao (suất)

HB dành cho SV vượt khó (suất)

Chỉ tiêu Học bổng Số lượng hồ sơ gửi lên ĐHQGHN để xét chọn

Chỉ tiêu Học bổng và Số lượng hồ sơ gửi lên ĐHQGHN để xét chọn

1

Trường ĐH KHTN

2

1

2

Trường ĐH KH XH&NV

3*

1

3

Trường Đại học Ngoại ngữ

1

1

4

Trường Đại học Công nghệ

2

1

5

Trường Đại học Kinh tế

1

1

6

Khoa Luật

1

0

Cộng

10

5

Ghi chú: (3*) - Trường ĐHKHXH&NV chịu trách nhiệm chọn 1 chỉ tiêu là sinh viên của trường Đại học Giáo dục trong 3 chỉ tiêu dành cho sinh viên có điểm thi đầu vào cao.

3. Tiêu chuẩn xét chọn

3.1. Kết quả rèn luyện: có điểm hạnh kiểm ở Trung học Phổ thông năm học 2009 - 2010 đạt loại khá trở lên.

3.2. Kết quả học tập:

- Đối với học bổng dành cho sinh viên có điểm thi đầu vào cao: theo nguyên tắc lấy điểm thi đầu vào từ cao xuống thấp.

- Đối với học bổng dành cho sinh viên vượt khó: theo nguyên tắc lấy điểm thi đầu vào từ cao xuống thấp, chọn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn đạt kết quả trúng tuyển vào ĐHQGHN nguyện vọng 1.

3.3. Sinh viên chưa nhận học bổng từ bất cứ cá nhân, tổ chức phi chính phủ nào khác trong năm học 2010-2011.

4. Hồ sơ xin cấp học bổng của sinh viên

- Bản tự thuật về bản thân có dán ảnh (theo mẫu đính kèm).

- Bản Foto (không cần công chứng) Giấy báo trúng tuyển đại học.

- Xác nhận gia đình khó khăn của địa phương (đối với sinh viên thuộc diện vượt khó) và các loại giấy tờ khác (nếu có).

Đề nghị các đơn vị gửi danh sách sinh viên (theo mẫu đính kèm)hồ sơ tổng hợp xét chọn về ĐHQGHN (qua Ban Chính trị và Công tác HSSV) trước 16h00 ngày 16/09/2010 theo đường văn thư và thư điện tử (Email: tunq@vnu.edu.vn). Qua thời hạn nêu trên, nếu đơn vị nào chưa gửi danh sách và hồ sơ xét chọn về ĐHQGHN thì mặc nhiên được xem như đơn vị đó không tham gia chương trình học bổng này, chỉ tiêu học bổng đó sẽ được chuyển cho đơn vị khác.

 VNU Media - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   |