Sinh viên
Trang chủ   >  Tin tức  >   Sinh viên  >  
Xét chọn học bổng Hanoi Telecom lần 2 năm 2010
Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) thông báo tới các đơn vị về chương trình cấp học bổng lần 2 năm 2010 của Quỹ học bổng Hanoi Telecom cho sinh viên của ĐHQGHN như sau:

1. Trị giá học bổng

+ Học bổng dành cho sinh viên năm thứ nhất có điểm thi đầu vào cao: 3.000.000 VND/sinh viên/năm (Ba triệu đồng/sinh viên/năm).

+ Học bổng dành cho sinh viên năm thứ hai đến năm thứ tư có hoàn cảnh khó khăn vượt khó vươn lên học tốt (sinh viên vượt khó): 2.000.000 VND/sinh viên/năm (Hai triệu đồng/sinh viên/năm).

2. Tiêu chí xét chọn học bổng

+ Đối với Học bổng dành cho sinh viên có điểm thi đầu vào cao: sinh viên thi đại học lần đầu năm 2010 và có điểm hạnh kiểm ở Trung học Phổ thông năm học 2009 - 2010 đạt loại khá trở lên.

+ Đối với Học bổng dành cho sinh viên vượt khó:

- Có kết quả học tập năm học 2009-2010 đạt từ loại khá trở lên.

- Có kết quả rèn luyện năm học 2009-2010 đạt từ loại tốt trở lên.

+ Sinh viên chưa nhận bất cứ học bổng ngoài ngân sách nào trong năm 2010.

3. Hồ sơ đăng ký học bổng

+ Công văn của đơn vị kèm Danh sách sinh viên đề nghị xét nhận học bổng (theo mẫu đính kèm).

+ Bản tự giới thiệu của sinh viên nhận học bổng Hanoi Telecom (theo mẫu đính kèm);

+ Xác nhận kết quả học tập:

- Đối với sinh viên năm thứ nhất: Bản foto copy Giấy báo trúng tuyển đại học (không cần công chứng).

- Đối với sinh viên năm thứ hai, thứ ba và thứ tư: Bảng điểm của năm học 2009 -2010 (có xác nhận của đơn vị đào tạo).

+ Xác nhận gia đình khó khăn của địa phương (đối với sinh viên thuộc diện vượt khó) và các loại giấy tờ khác (nếu có).

4. Chỉ tiêu học bổng: Các đơn vị nộp hồ sơ sinh viên tham gia chương trình học bổng theo chỉ tiêu phân bổ như sau:

Đơn vị

HB dành cho SV có điểm thi đầu vào cao (suất)

HB dành cho SV vượt khó (suất)

1. Trường Đại học KHTN

1

4*

2. Trường Đại học KHXH&NV

1

3

3. Trường Đại học Ngoại ngữ

1

3

4. Trường Đại học Công nghệ

1

2

5. Trường Đại học Kinh tế

1

2

6. Khoa Luật

1

2

Tổng cộng

6

16

Ghi chú:

+ (4*) - Trường ĐHKHTN chịu trách nhiệm chọn 1 chỉ tiêu là sinh viên của trường Đại học Giáo dục trong 4 chỉ tiêu dành cho sinh viên vượt khó.

+ Đối với học bổng dành cho sinh viên có điểm thi đầu vào cao, đề nghị các đơn vị chọn theo thứ tự điểm thi đầu vào từ cao xuống thấp, khi xét chọn chú ý tránh hiện tượng 1 sinh viên được nhận đồng thời nhiều giải thưởng/học bổng, trong khi các sinh viên có điểm kế cận lại không được nhận giải thưởng/học bổng nào.

Đề nghị các đơn vị tiến hành xét chọn sinh viên theo chỉ tiêu và tiêu chí được nêu ở trên. Danh sách và hồ sơ xin học bổng của sinh viên đề nghị được nhận học bổng gửi về ĐHQGHN (qua Ban Chính trị và Công tác HSSV), chậm nhất vào 16h00 ngày 20 tháng 09 năm 2010 theo đường văn thư và thư điện tử (Email: tunq@vnu.edu.vn).

Sau thời hạn trên, nếu đơn vị nào chưa nộp danh sách và hồ sơ về ĐHQGHN thì mặc nhiên được xem như đơn vị đó không tham dự chương trình học bổng này, chỉ tiêu học bổng trên sẽ được chuyển cho đơn vị khác.

 VNU Media - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :