Đảng - Đoàn thể
Trang chủ   >  Tin tức  >   Đảng - Đoàn thể  >  
Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 325 cán bộ, viên chức và sinh viên
Tháng 5 vừa qua, Đảng bộ Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức 2 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho cán bộ, viên chức và sinh viên trong toàn ĐHQGHN. Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng dành cho cán bộ, viên chức có 124 người tham gia. Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng dành cho sinh viên có 228 người tham gia.

Tại hai lớp học này, các học viên đã được nghe giảng về những chủ đề lớn như: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội; Một số nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; và Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam… qua sự trình bày ngắn gọn, súc tích cùng với những phân tích sâu sắc của các giảng viên thuộc Ban Khoa giáo - Thành uỷ Hà Nội, Viện Xây dựng Đảng - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị ĐHQGHN.

Qua tìm hiểu về lịch sử đấu tranh của nhân dân ta cũng như quá trình Đảng ta ra đời, các học viên nhận thức sâu sắc hơn bao giờ hết rằng Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ đơn thuần là một đảng phái chính trị mà đây chính là một đội ngũ những người con tiên phong của dân tộc, đại diện cho lợi ích của giai cấp, của dân tộc và có sứ mệnh lãnh đạo phong trào cách mạng của nhân dân Việt Nam trên con đường xây dựng một xã hội hòa bình, no ấm và phồn vinh. Các học viên đã nhận thấy rõ hơn vai trò của người đảng viên trong giai đoạn cách mạng mới, từ đó ý thức được bổn phận và trách nhiệm của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…

Đây là các lớp học được Đảng uỷ ĐHQGHN tổ chức định kỳ hàng năm, song song với việc tổ chức các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng tại các trường đại học thành viên của ĐHQGHN, nhằm trang bị những hiểu biết cơ bản về Đảng Cộng sản Việt Nam, từng bước bồi dưỡng, giáo dục và giác ngộ những quần chúng ưu tú đi theo lý tưởng cộng sản.

 Tin & ảnh: Mai Anh - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :