Đảng - Đoàn thể
Trang chủ   >  Tin tức  >   Đảng - Đoàn thể  >  
Trường ĐHKHXH&NV kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 Khoá XI
Ngày 7/11/2012, Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường ĐHKHXH&NV tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường ĐHKHXH&NV theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 Khoá XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Tới dự có Tổ công tác của Đảng uỷ ĐHQGHN do đồng chí Mai Trọng Nhuận, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc ĐHQGHN dẫn đầu.
Tại Hội nghị, các đồng chí đã góp ý dự thảo Báo cáo Kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI của tập thể Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường ĐHKHXH&NV, sau đó tiến hành kiểm điểm từng đồng chí Uỷ viên Thường vụ Đảng uỷ.
Hội nghị nhất trí đánh giá, Thường vụ Đảng uỷ Trường ĐHKHXH&NV chỉ đạo các đoàn thể thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, tác phong cho cán bộ, đảng viên, sinh viên; kiên quyết và thường xuyên đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực trong vận dụng thực hiện các chủ trương, chính sách, quy định của Nhà trường. Thường vụ Đảng uỷ là một tập thể đoàn kết thống nhất, đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, chỉ đạo các đơn vị thường xuyên, định kì thực hiện tốt công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ quản lý, lãnh đạo và cán bộ chuyên môn. Mỗi cá nhân đều có tinh thần trách nhiệm và giữ gìn đạo đức cao. Bên cạnh đánh giá những ưu điểm, Ban Thường vụ cũng đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đưa ra các giải pháp khắc phục.
Các đồng chí Uỷ viên Thường vụ Đảng uỷ thực sự tự giác, trung thực, soi xét, nhìn lại mình để phát huy ưu điểm và khắc phục những tồn tại. Các ý kiến đóng góp đều nghiêm túc, trong sáng, dân chủ, cầu thị, có tính thuyết phục, có lý, có tình, nhân văn, khách quan với ý thức xây dựng, giúp nhau cùng tiến bộ, vì sự trong sạch, vững mạnh của mỗi đồng chí và của Thường vụ Đảng uỷ Trường ĐHKHXH&NV.
Kết luận Hội nghị, GS.TS Mai Trọng Nhuận ghi nhận và biểu dương công tác chuẩn bị bài bản, đúng quy trình, kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường ĐHKHXH&NV. Bí thư đánh giá, Dự thảo Báo cáo Kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 của tập thể Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường ĐHKHXH&NV rõ ràng, thẳng thắn, khách quan và có nhiều tiếp thu, cũng như đề xuất các giải pháp cụ thể, đúng yêu cầu, đúng quy định; các đồng chí Uỷ viên Thường vụ phát biểu thấu tình đạt lý, cởi mở, thẳng thắng, chân thành, đánh giá sâu sắc về những thành tựu, những thiết sót, tồn tại thể hiện đúng tinh thần của Nghị quyết Trung ương 4.
Đồng chí Bí thư đề nghị, Thường vụ Đảng uỷ và từng cá nhân các đồng chỉ Uỷ viên Thường vụ Đảng uỷ Trường ĐHKHXH&NV tiếp thu ý kiến góp ý hoàn thành báo cáo kiểm điểm tập thể cũng như của cá nhân; chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng kiểm điểm phê bình, tự phê bình theo đúng tinh thần, quy trình của Đảng uỷ ĐHQGHN, Thường vụ Đảng uỷ ĐHQGHN. Đồng chí cũng chỉ đạo Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường ĐHKHXH&NV triển khai các giải pháp chiến lược, đột phá, để khắc phục tồn tại đã phát hiện; đồng thời chỉ đạo các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể triển khai giám sát theo chức năng, nhiệm vụ của mình; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, khẩn trương có giải pháp đồng bộ để nâng cao chất lượng đào tạo, NCKH, chuyển giao tri thức theo hướng chuẩn quốc tế đối với lĩnh vực KHXH&NV, phát triển đội ngũ cán bộ giỏi chuyên môn và ngoại ngữ, đặc biệt là quan tâm đội ngũ đầu ngành, đầu đàn.

 Việt Hà - VNU-Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :