Đảng - Đoàn thể
Trang chủ   >  Tin tức  >   Đảng - Đoàn thể  >  
Đoàn TN Trường ĐHKHXH&NV tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng
Thiết thực kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và hướng tới chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, để phát huy vai trò của đoàn viên thanh niên và tổ chức Đoàn trong công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng, BCH Đoàn Trường ĐHKHXH&NV đã phát động “Đợt sinh hoạt chính trị Đoàn viên thanh niên tham gia góp ý kiến xây dựng Dự thảo Báo cáo của BCH TƯ Đảng khóa IX trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng”...

Hoạt động này sẽ được triển khai sâu rộng tới từng chi đoàn, các đơn vị sẽ lấy ý kiến đóng góp của đoàn viên bằng các hình thức khác nhau, phù hợp với điều kiện riêng của mình, qua đó phát huy tối đa vai trò của đội ngũ cán bộ Đoàn, cán bộ lớp, cán bộ Hội và đoàn viên ưu tú, tích cực của chi đoàn mình trong việc trực tiếp tham gia góp ý cũng như trong việc vận động đoàn viên khác tham gia. Đây chính là một tiêu chí quan trọng để đánh giá quá trình phấn đấu của đoàn viên tích cực. Các ý kiến đóng góp cụ thể sẽ được trình bày một cách ngắn gọn bằng văn bản, có điền rõ họ, tên và đơn vị của người góp ý, được các chi đoàn tập hợp lại và gửi về Văn phòng Đoàn Trường trước ngày 24/2/2006. Ngày 27/2, BCH Đoàn Trường sẽ tổ chức Hội nghị đóng góp ý kiến xây dựng Dự thảo Báo cáo của BCH TƯ Đảng khóa IX trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng với sự góp mặt của những đoàn viên có ý kiến tiêu biểu và thiết thực nhất.

Những vấn đề cơ bản mà các bạn đoàn viên có thể tham gia đóng góp và xây dựng ý kiến bao gồm:

  • Về chủ đề của đại hội: “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, sớm đưa đất nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển".
  • Kiểm điểm 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội IX của Đảng.
  • Đánh giá khái quát 20 năm đổi mới…
  • Về mục tiêu và phương hướng phát triển đất nước 5 năm qua…
  • Về nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, phát triển nguồn nhân lực…
  • Thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng bước và từng chính sách phát triển…
  • Phát triển văn hóa để thực sự trở thành nền tảng tinh thần của xã hội…
  • Đổi mới, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng…

"Với ưu thế là một nhà trường chuyên về lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, chúng tôi tin rằng các đoàn viên, sinh viên trong Trường sẽ hưởng ứng nhiệt tình cuộc vận động, biến sự kiện này trở thành đợt sinh hoạt chính trị bổ ích không chỉ dừng lại ở cấp độ văn bản, giấy tờ mà thực sự đi vào nhận thức, suy nghĩ của từng cá nhân đoàn viên…” - đồng chí Trần Văn Kham, Bí thư BCH Đoàn Trường đã khẳng định như vậy…


 Minh Trường (Tổng hợp)
Ảnh: Bùi Tuấn - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :