Đảng - Đoàn thể
Trang chủ   >  Tin tức  >   Đảng - Đoàn thể  >  
Đại hội Chi bộ lần thứ III Nhiệm kỳ 2015-2020, Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục
Ngày 9/6/2015, Chi bộ Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục (ĐBCLGD), ĐHQGHN đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ III Nhiệm kỳ 2015-2020 với sự tham dự của 14 đảng viên.

Tới dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội có đồng chí Hoàng Văn Vân - Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy ĐHQGHN. Tham dự Đại hội có đại diện lãnh đạo Văn phòng Đảng ủy, các ban chức năng và các đồng chí lãnh đạo, đại diện các tổ chức cơ sở Đảng thuộc Đảng bộ ĐHQGHN.

Diễn ra trong bối cảnh hội nhập quốc tế có những chuyển biến mạnh mẽ dưới ảnh hưởng sâu rộng của toàn cầu hóa; trong thời điểm Viện ĐBCLGD chuẩn bị kỷ niệm 20 năm thành lập và gần một năm Viện thực hiện Quy định về Tổ chức và hoạt động mới theo hướng các chức năng, nhiệm vụ được tăng cường, phù hợp với tình hình nhiệm vụ mới của ĐHQGHN, Đại hội Chi bộ Viện ĐBCLGD lần thứ III tập trung đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ II; phân tích, dự báo tình hình, xác định mục tiêu và những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2015-2020 đồng thời thảo luận, đề ra phương hướng, mục tiêu phát triển viện giai đoạn 2015 – 2020.

Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Quý Thanh – Bí thư Chi bộ nhiệm kì II, Viện trưởng Viện ĐBCLGD đã trình bày Báo cáo Kiểm điểm đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ Viện ĐBCLGD lần thứ II (nhiệm kỳ 2010 – 2015). Báo cáo nêu bật những thành tựu Viện ĐBCLGD đã đạt được trong việc hoàn thiện cơ cấu tổ chức nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Viện; việc tư vấn hiệu quả cho Giám đốc trong Hội đồng Quốc gia giáo dục và Phát triển Nhân lực; các hoạt động khoa học & công nghệ; các lĩnh vực công tác: đào tạo; nghiên cứu khoa học; đảm bảo chất lượng; xếp hạng - đánh giá chất lượng; KĐCLGD trong và ngoài ĐHQGHN; khảo thí; xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và đoàn thể quần chúng.

Đồng thời, báo cáo cũng khẳng định trong nhiệm kỳ 2010 – 2015 vừa qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy ĐHQGHN, Cấp ủy và các đảng viên trong Chi bộ đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo chính quyền và các đoàn thể trong Chi bộ hoàn thành xuất sắc hầu hết các chỉ tiêu đặt ra và các nhiệm vụ được giao phát sinh trong tình hình, bối cảnh kinh tế xã hội mới của đất nước. Cấp ủy đã phát huy vai trò tích cực, đoàn kết, thống nhất. Hoạt động quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền có nhiều chuyển biến tích cực, trong đó nổi bật là việc lãnh đạo phát triển Viện về cơ cấu tổ chức theo mô hình viện thành viên; tăng cường chất lượng đào tạo sau đại học, các sản phẩm NCKH; thực hiện các giải pháp hoàn thành tốt các nhiệm vụ  về: tư vấn, giám sát và thực hiện các hoạt động đảm bảo chất lượng, đánh giá chất lượng, kiểm định chất lượng giáo dục theo chuẩn khu vực và theo quy chuẩn quốc tế. Bên cạnh đó là việc xây dựng được Trung tâm KĐCLGD đầu tiên của cả nước.

Cùng với đó, báo cáo chỉ rõ những hạn chế, tồn tại, nguyên nhân chủ quan, khách quan từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm.

Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Chi bộ Viện sẽ tiếp tục bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng ủy ĐHQGHN, các hướng dẫn, quy định của ĐHQGHN để lãnh đạo Viện thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ; phát huy tốt cơ chế dân chủ, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy, chi bộ và chính quyền; nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy; xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, lãnh đạo, chuyên viên chuyên nghiệp, có chất lượng; khai thác có hiệu quả quan hệ hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước.

Thời gian tới, mục tiêu của Viện là phát triển Viện thành Viện nghiên cứu thành viên của ĐHQGHN thực hiện xuất sắc các chức năng nghiên cứu, đào tạo và tham mưu tư vấn trong các lĩnh vực ĐBCLGD, quản trị đại học, đo lường đánh giá giáo dục, phát triển giáo dục gắn liền với chiến lược KHCN, hợp tác quốc tế của ĐHQGHN, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Phát triển Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN thành trung tâm khảo thí mang tầm quốc gia, thực hiện các hoạt động đánh giá năng lực người học và tuyển sinh; Xây dựng và phát triển Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN thành tổ chức KĐCLGD độc lập có uy tín trong nước và khu vực, đảm bảo việc đánh giá, công nhận đạt chất lượng, khẳng định được uy tín và thương hiệu của ĐHQGHN.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Hoàng Văn Vân - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy ĐHQGHN ghi nhận và biểu dương những thành tựu mà cán bộ , đảng viên của Viện đã đạt được trong thời gian qua.

Để đạt được mục tiêu trở thành một viện nghiên cứu thành viên, một trung tâm nghiên cứu độc lập vào năm 2020, theo đồng chí Hoàng Văn Vân, Viện ĐBCLGD cần hoàn thành 9 nhiệm vụ sau: Tăng cường chất lượng đào tạo; Đẩy mạnh hoạt động và chất lượng NCKH và chuyển giao tri thức; Tăng cường hiệu quả công tác đánh giá chất lượng bên trong; Thực hiện tốt các nhiệm vụ tư vấn cho hoạt động của Hội đồng Quốc gia giáo dục và Phát triển Nhân lực; Tăng cường chất lượng và hiệu quả công tác hợp tác quốc tế; Tiếp tục hoàn thiện mô hình viện thành viên; Phát triển hoạt động KĐCLGD bên ngoài; Tiếp tục xây dựng Chi bộ vững mạnh.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành Chi bộ Viện nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 3 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Quý Thanh – Viện trưởng Viện ĐBCLGD đã được bầu giữ chức vụ Bí thư Chi bộ. Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ V.

Chi bộ Viện bày tỏ quyết tâm, đoàn kết, đồng lòng nỗ lực phấn đấu thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ đã đặt ra giai đoạn 2015-2020.

 Bùi Thị Vui – VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   |