Đảng - Đoàn thể
Trang chủ   >  Tin tức  >   Đảng - Đoàn thể  >  
Đảng bộ Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X
Thực hiện chỉ đạo của Ban Tư tưởng Văn hoá Trung ương và Hướng dẫn của Thành uỷ Hà Nội, ngày 11/11/2006, Đảng uỷ ĐHQGHN đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X cho hơn 900 đảng viên trong Đảng bộ ĐHQGHN.

Trên cơ sở hướng dẫn của Thành uỷ Hà Nội và đặc thù của Đảng bộ ĐHQGHN trong việc học tập Nghị quyết (tổ chức học tập cho 2 đối tượng cùng lúc: cấp trên cơ sở tổ chức học tập cho cán bộ chủ chốt; cấp cơ sở tổ chức học tập cho toàn bộ đảng viên), Đảng uỷ ĐHQGHN đã xây dựng chương trình học tập phù hợp. Ngày thứ nhất, lớp học được nghiên cứu 4 vấn đề:

Vấn đề thứ nhất: Đánh giá thành tựu, hạn chế 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội IX và 20 năm đổi mới. Phương hướng, nhiệm vụ 5 năm 2006-2010 do đồng chí Đào Trọng Thi, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ ĐHQGHN trình bày.

Vấn đề thứ hai: Những nội dung cơ bản và mới trong Nghị quyết Đại hội X về phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng con người trong những năm tới. Vấn đề thứ ba: Những nội dung cơ bản và mới trong Nghị quyết Đại hội X về đổi mới hệ thống chính trị, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng. Hai vấn đề này được đồng chí Nguyễn Hồng Vinh, Phó Trưởng ban Tư tưởng Văn hoá Trung ương giới thiệu.

Tiếp đó Hội nghị đã nghe đồng chí Phạm Trọng Quát, Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ trình bày Chương trình hành động của Đảng bộ ĐHQGHN thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng.

Dưới sự chủ trì của đồng chí Đào Trọng Thi, Hội nghị đã tiến hành thảo luận và nhất trí cao với Chương trình hành động của Đảng bộ ĐHQGHN thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng.

Mặc dù lần đầu tiên tổ chức theo phương thức mới nhưng phần lớn đảng viên của Đảng bộ đã tham dự với ý thức cao. Bên cạnh đó, Ban tổ chức lớp học đã có nhiều cố gắng trong công tác tổ chức nên lớp học đã thu được kết quả tốt đẹp. Tổ chức theo phương thức này đã tránh sự trùng lặp học viên cho các lớp của các cấp bộ Đảng khác nhau; tiết kiệm thời gian, công sức, hiệu quả hơn về mặt tổ chức, mặt khác đã tạo thuận lợi cho các đảng bộ ít đảng viên hoặc các chi bộ cơ sở trong việc tổ chức học tập nghị quyết. Phương thức tổ chức này sẽ được tiếp tục duy trì trong các lần học tập nghị quyết tiếp theo của Đảng bộ.

Các đảng viên thuộc Đảng bộ ĐHQGHN tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Hồng Vinh - Phó trưởng Ban Tư tưởng Văn hóa TW.

 Tin: Phạm Tất Thắng - ảnh: Nguyễn Mai Hương - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :