Đảng - Đoàn thể
Trang chủ   >  Tin tức  >   Đảng - Đoàn thể  >  
Từng bước xây dựng tổ chức khảo thí chuyên nghiệp - uy tín - tiên phong – hiệu quả bền vững
Ngày 4/6/2020, Chi bộ Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN đã tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc thường trực ĐHQGHN Nguyễn Hoàng Hải đã dự và phát biểu chỉ đạo đại hội.

Cùng dự có đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN, đại diện Chi bộ trực thuộc Đảng bộ ĐHQGHN cùng toàn thể Đảng viên, quần chúng ưu tú của Chi bộ Trung tâm Khảo thí, ĐHQGHN.

Đồng chí Vũ Đỗ Long – Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN trình bày dự thảo Báo cáo chính trị

Dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội nêu rõ, trong giai đoạn đầu thành lập, Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN có nhiều thay đổi trong tổ chức nhân sự cũng như triển khai các nhiệm vụ chính trị.

Từ 11/8/2014 đến 20/7/2016, Trung tâm Khảo thí là đơn vị trực thuộc Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục, ĐHQGHN theo Quyết định số 2728/QĐ – ĐHQGHN ngày 11/8/2014 của Giám đốc ĐHQGHN. Trong giai đoạn này, các đảng viên của Trung tâm Khảo thí sinh hoạt tại Chi bộ Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục. Từ 21/7/2016 đến nay, Trung tâm Khảo thí là đơn vị trực thuộc ĐHQGHN theo Quyết định số 2099/QĐ-ĐHQGHN của Giám đốc ĐHQGHN. Đến nay, Chi bộ có 08 đảng viên, không có đảng viên dự bị; Trung tâm đã có sự ổn định về đội ngũ cán bộ - đảng viên và tham gia tích cực hơn vào hoạt động đào tạo của ĐHQGHN với tư cách là một đơn vị hỗ trợ, phục vụ đào tạo.

Nhiệm kỳ 2015 – 2020 cũng là giai đoạn toàn ngành giáo dục nói chung và ĐHQGHN cũng như Trung tâm Khảo thí nói riêng, nỗ lực thực hiện chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 khóa XI. Với tinh thần đó, trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, về cơ bản Chi bộ Trung tâm Khảo thí đã phấn đấu và thực hiện được mục tiêu Nghị quyết đại hội đã đề ra.

Trong giai đoạn trực thuộc Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục, Trung tâm Khảo thí đã chủ trì tổ chức các kỳ thi đánh giá năng lực tuyển sinh đại học chính quy, sau đại học các năm 2015, 2016. Sự thành công của phương thức tuyển sinh theo đánh giá năng lực đã góp phần nâng cao uy tín và vị thế của ĐHQGHN trong hệ thống các trường đại học trong nước.

Đồng chí Vương Thị Phương Thảo – Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Trung tâm Khảo thí trình bày Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Chi bộ

Giai đoạn trở thành đơn vị trực thuộc ĐHQGHN, Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN có sự thay đổi về nhiệm vụ chuyên môn do chủ trương dừng tuyển sinh bằng bài thi đánh giá năng lực của ĐHQGHN. Trung tâm Khảo thí triển khai xây dựng và thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực khảo thí bậc sau đại học và các môn chuyên biệt theo hình thức đánh giá năng lực”, xây dựng ngân hàng câu hỏi thi sau đại học, một số học phần chung trong chương trình đào tạo đại học và các môn thi chuyên biệt… Bên cạnh các nhiệm vụ theo chức năng, Trung tâm Khảo thí được ĐHQGHN giao nhiệm vụ ra đề thi, chấm thi, xây dựng văn bản hướng dẫn thi và chấm thi các đợt thi đánh giá năng lực phục vụ tuyển sinh đại học hàng năm.

Về công tác xây dựng Đảng, Chi bộ đã thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ - đảng viên, bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ chuyên môn, coi trọng đổi mới nội dung, hình thức và phương thức hoạt động để nâng cao chất lượng, hiệu quả. Hàng năm, 100% đảng viên của chi bộ được chi ủy nơi cư trú đánh giá tốt về phẩm chất, đạo đức, lối sống và chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước ở mức tốt, 100% đảng viên có mức tín nhiệm cao ở nơi cư trú, 100% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, đại diện Chi bộ cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, tồn tại trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cũng như trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền và công tác cán bộ như: Trung tâm chưa chủ động trong những vấn đề chuyên môn phát sinh từ tình hình thực tiễn; Nhân sự lãnh đạo một số bộ phận chuyên môn còn thiếu, lãnh đạo Trung tâm phải kiêm nhiệm lãnh đạo phòng chức năng, chuyên môn… 

Báo cáo chính trị cũng xác định phương hướng, mục tiêu và nhiệm vụ của Chi bộ Trung tâm Khảo thí nhiệm kỳ 2020 – 2025 là xây dựng Chi bộ Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, chủ động tạo cơ hội, xây dựng Trung tâm chuyên nghiệp, uy tín, tiên phong, phát triển bền vững và hiệu quả. Bên cạnh các nhiệm vụ chính theo chức năng, Trung tâm sẽ tăng cường xây dựng kế hoạch hợp tác với từng đơn vị thành viên trong ĐHQGHN nhằm mục tiêu liên thông nhân lực, cơ sở vật chất và các nguồn lực khác để cùng thực hiện nhiệm vụ chung trong công tác khảo thí và triển khai các hoạt động phân tích kết quả thi, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo. Đồng thời, ưu tiên nguồn lực để triển khai hợp tác với các tổ chức khảo thí có uy tín của nước ngoài.

Tại đại hội, các đại biểu đã nghe và thảo luận Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Chi bộ; Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào văn kiện đại hội cấp trên.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Hải – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc thường trực ĐHQGHN phát biểu chỉ đạo ĐH

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc thường trực ĐHQGHN Nguyễn Hoàng Hải đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được của Chi bộ trong nhiệm kỳ vừa qua. Mặc dù có nhiều thay đổi về nhân sự, tổ chức cũng như nhiệm vụ nhưng mọi mặt hoạt động của Trung tâm vẫn được giữ vững, ổn định. Đặc biệt, do tình hình dịch bệnh phức tạp, việc tổ chức kỳ thi THPT quốc gia có nhiều thay đổi, làm ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Trung tâm. Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy ĐHQGHN yêu cầu toàn thể Chi bộ đoàn kết, vượt qua giai đoạn khủng hoảng do bối cảnh thực tiễn, tiếp tục xây dựng phương án đổi mới tuyển sinh từ năm 2021.

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc thường trực ĐHQGHN Nguyễn Hoàng Hải cũng đề nghị Chi bộ Trung tâm Khảo thí tiếp tục trau dồi, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, liên tục nghiên cứu đổi mới, xây dựng nội dung đánh giá, tiêu chí năng lực đặc thù, phù hợp với từng ngành, chương trình đào tạo. Đồng chí Nguyễn Hoàng Hải kỳ vọng, cán bộ - đảng viên Chi bộ Trung tâm Khảo thí nỗ lực tăng cường các nguồn lực để hoàn thành mọi nhiệm vụ ĐHQGHN giao phó, đồng thời đưa Trung tâm từng bước trở thành đơn vị khảo thí hàng đầu cả nước.

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc thường trực ĐHQGHN Nguyễn Hoàng Hải chúc mừng các đồng chí được bầu vào cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội cũng bầu ra cấp ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 02 đồng chí và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ VI.

 Ngọc Yến
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :