Đảng - Đoàn thể
Trang chủ   >  Tin tức  >   Đảng - Đoàn thể  >  
Đại hội Đảng bộ Khoa Luật lần thứ 2, nhiệm kì 2020 – 2025: Chú trọng phát triển truyền thống học thuật
Ngày 9/6/2020, Đảng bộ Khoa Luật đã tổ chức Đại hội Đảng bộ Khoa Luật lần thứ II, nhiệm kì 2020 – 2025.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn đã tới dự và chỉ đạo Đại hội.

Tại Đại hội, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Khoa Luật Nguyễn Thị Quế Anh đã trình bày báo cáo chính trị trình Đại hội, nhằm kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khoa luật lần thứ I, nhiệm kỳ 2015-2020 và thảo luận phương hướng phát triển, các nhiệm vụ trong giai đoạn 2020 – 2025.

Đồng chí Nguyễn Thị Quế Anh chia sẻ, Đại hội Đảng bộ Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) diễn ra vào thời điểm ĐHQGHN đã trải qua trên 25 năm xây dựng và phát triển, đã vượt qua nhiều thách thức, đạt được những thành tựu lớn.

Dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN và Đảng ủy Khoa, các nhiệm vụ chính trị, xã hội được đề ra đã và đang được triển khai có hiệu quả, trên các lĩnh vực hoạt động. Trong 05 năm qua (2015-2020), mặc dù còn một số hạn chế, khuyết điểm, tuy nhiên Đảng ủy Khoa cũng tự nhận thấy, toàn bộ cán bộ, đảng viên nói chung và Đảng ủy nói riêng đều có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, luôn cầu thị, không ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao phẩm chất, năng lực, đổi mới lề lối làm việc, gương mẫu hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, hoạt động đào tạo của Khoa bảo đảm thực hiện đúng kế hoạch, công tác NCKH của giảng viên trong Khoa phát triển mạnh về số lượng và nâng cao chất lượng. Hệ thống văn bản quản lý, điều hành đã từng bước hoàn thiện. Ngoài ra, công tác bảo vệ chính trị nội bộ hoàn thành tốt; đã kịp thời kiểm tra, giám sát, động viên cán bộ, viên chức, sinh viên thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định, quy chế của ĐHQGHN và của Khoa, ...

Những thành tựu quan trọng đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua là tiền đề quan trọng để toàn Đảng bộ Khoa vượt khó đi lên, xây dựng Khoa thành Trường Đại học thành viên trực thuộc ĐHQGHN, một trung tâm đào tạo và NCKH pháp lý hàng đầu trong nước, có uy tín và có tầm ảnh hưởng lớn.

Khoa Luật là đơn vị đào tạo cử nhân luật đầu tiên của Việt Nam. Trong giai đoạn 05 năm qua (2015-2020), Khoa Luật được ĐHQGHN phê duyệt thêm 02 CTĐT bậc cử nhân; 01 CTĐT thạc sĩ nghiên cứu; 01 CTĐT tiến sĩ và 05 CTĐT thạc sĩ định hướng ứng dụng, trong đó có 01 CTĐT CLC theo Thông tư 23/TT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, CTĐT Luật Thương mại quốc tế bậc cử nhân, CTĐT tiến sĩ Luật Dân sự và Tố tụng Dân sự và có nhiều chương trình từng bước tiệm cận theo tiêu chuẩn quốc tế như CTĐT thạc sĩ Quản trị Nhà nước và phòng, chống tham nhũng, CTĐT thạc sĩ Pháp luật về quyền con người... Ngoài ra, Khoa đang tích cực phối hợp với các đơn vị trong ĐHQGHN xây dựng đề án phát triển các CTĐT mới, có tính liên ngành trên cơ sở Đề án về Quy hoạch ngành, chuyên ngành giai đoạn 2014-2010 tầm nhìn đến 2030 đã được ĐHQGHN phê duyệt.

Trong 05 năm qua (2015-2020), Đảng ủy đã chỉ đạo, lãnh đạo Khoa đã thực hiện rà soát, chỉnh sửa, hoàn thiện các khung CTĐT đại học và sau đại học theo yêu cầu của ĐHQGHN và nhu cầu thực tiễn khi có các Quy chế đào tạo mới (Quy chế đào tạo đại học chính quy năm 2015 và Quy chế đào tạo thạc sĩ năm 2017).

Trong 05 năm qua (2015-2020), Đảng ủy đã chỉ đạo, lãnh đạo Khoa thực hiện tốt công tác ĐBCL giáo dục. Căn cứ theo Luật giáo dục đại học, mặc dù Khoa chưa đủ điều kiện để đánh giá chất lượng đơn vị đào tạo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tuy nhiên, Khoa luôn lấy các tiêu chí đánh giá của Bộ tiêu chuẩn chất lượng đơn vị đào tạo làm tiêu chí đối sánh để trên cơ sở đó chuẩn hóa mọi hoạt của đơn vị với mục đích không ngừng cải tiến và nâng cao chất lượng giáo dục của Khoa.

Bên cạnh đó, Báo cáo chính trị trình Đại hội lần II cũng chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm từ đó đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trong giai đoạn 2020 – 2025 là: Phát triển Khoa thành trường đại học Luật thành viên ĐHQGHN theo định hướng nghiên cứu tiên tiến, có cơ cấu hợp lý, doạt động trong sự liên thống, liên kết chặt chẽ với các đơn vị thuộc ĐHQGHN với cơ cấu của các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và dịch vụ đạt tỷ lệ chuẩn theo đại học nghiên cứu; Xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học, cán bộ quản lý phục vụ đủ về số lượng, mạnh về chất lượng, các tiêu chuẩn về phẩm chất, năng lực, kiến thức, kỹ năng từng bước đạt chuẩn quốc tế; Người học được đào tạo có trình độ chuyên môn đạt chất lượng cao với quy mô đào tạo không chính quy tăng 10%/năm, đào tạo sau đại học đạt khoảng 60%, hệ chất lượng cao, chuẩn quốc tế đạt tối thiểu 30%, liên kết quốc tế đạt 20 – 30%, sinh viên quốc tế học tập tại Khoa chiếm 5%; Các công trình, sản phẩm khoa học đạt chuẩn lượng cao, hình thành trường phát khoa học pháp lý đặc trưng riêng; Tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Đại hội đã thảo luận, góp ý kiến vào các Dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Đại hội Đại biểu Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ VI; thảo luận, biểu quyết và thông qua những nội dung quan trọng của Báo cáo chính trị của Đảng bộ Khoa lần thứ II nhiệm kỳ 2020 - 2025 trình Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Bí thư Đảng ủy ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn đã thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc ĐHQGHN chúc mừng Đại hội Đảng bộ Khoa Luật. Đồng chí chia sẻ, Đảng bộ Khoa Luật là Đảng bộ “lớn” không chỉ bằng số lượng đảng viên mà bằng cả bề dày lịch sử phát triển và những đóng góp mặt học thuật trong xây dựng chính sách pháp luật, tư vấn chính sách, các bậc đào tạo, số lượng đào tạo và số cựu học viên trên khắp mọi miền đất nước trưởng thành từ Khoa.

Đồng chí đồng thời ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của đội ngũ cán bộ Khoa trong suốt thời gian qua, đặc biệt là sự nhiệt huyết, chủ động của Đảng ủy và Ban Chủ nhiệm Khoa. Khoa Luật là một đơn vị lớn với bề dày lịch sử, sức ảnh hưởng xã hội, vị thế xã hội trong suốt thời gian qua. Với nguồn nhân lực đội ngũ khoa học chất lượng cao, quy mô đào tạo, số lượng cựu học viên lan tỏa mạnh mẽ trên cả nước, Đại học Quốc gia Hà Nội kỳ vọng Khoa Luật sẽ tiếp tục phát triển trở thành trường Đại học Luật thành viên ĐHQGHN. Đồng thời đồng chí Bí thư Đảng ủy ĐHQGHN giao nhiệm vụ có thể thực hiện trong nhiệm kỳ tới là:

Thứ nhất, Đảng ủy Khoa cần quan tâm đến Công tác xây dựng Đảng. Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025 với sự quy tụ năng lực lãnh đạo, tổ chức; Xây dựng Ủy ban kiểm tra của Đảng mạnh; Tổ chức Đảng đoàn kết thống nhất, công khai minh bạch.

Thứ hai, tiếp tục phát triển đội ngũ, chuyên gia đầu ngành về khoa học pháp lý, phát huy truyền thống của Khoa Luật trong việc xây dựng chính sách pháp luật, tư vấn chính sách cùng với công bố quốc tế.

Thứ 3, tiếp tục bám sát chiến lược phát triển ĐHQGHN, xu hướng phát triển quản trị đại học số, gia tăng hiệu quả các hoạt động của Khoa đối với sự phát triển chung của ĐHQGHN.

Đồng chí tin tưởng, với sự lãnh đạo của Đảng bộ Khoa Luật nhiệm kì tới, Khoa tiếp tục có bước phát triển lớn mạnh hơn nữa.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Khóa mới nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 7 đồng chí; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ ĐHQGHN.

>>>>> Các tin bài liên quan:

- Đại hội Chi bộ lần thứ III Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao: Từng bước khẳng định là một Trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học có chất lượng cao

- Đại hội Chi bộ Khoa Các khoa học liên ngành khóa IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025

- Đại hội Chi bộ Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển lần thứ V: Tập trung để phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh

- Đại hội Chi bộ Viện Đảm bảo Chất lượng Giáo dục lần thứ IV, nhiệm kì 2020 - 2025

- Tăng cường các hoạt động hỗ trợ phát triển năng lực, tầm nhìn và phẩm chất đạo đức cho sinh viên

- Từng bước xây dựng tổ chức khảo thí chuyên nghiệp - uy tín - tiên phong – hiệu quả bền vững

- VNU – CEA: Đại hội Chi bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025

- Đại hội Chi bộ Ban Quản lý các dự án lần thứ II, nhiệm kì 2020 – 2025

- Đại hội Chi bộ Ban Đào tạo nhiệm kì 2020 - 2022 - Phát huy các giá trị cốt lõi của ĐHQGHN

- Đại hội Chi bộ Trung tâm Chuyển giao Tri thức và Hỗ trợ Khởi nghiệp nhiệm kỳ 2020-2025

-  Đại hội Chi bộ Trung tâm Dự báo và Phát triển Nguồn Nhân lực nhiệm kì 2020 – 2025

- Đại hội đại biểu lần thứ XIX, nhiệm kì 2020 - 2025 của Đảng bộ Trường ĐH Ngoại ngữ: Tự chủ- Sáng tạo- Hiệu quả

 Nghiêm Giang
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   |