Đảng - Đoàn thể
Trang chủ   >  Tin tức  >   Đảng - Đoàn thể  >  
Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Công đoàn ĐHQGHN
Ngày 22/7/2020, Công đoàn ĐHQGHN đã tổ chức Hội nghị sơ kết nhiệm kỳ 2017 – 2022 (giai đoạn 2017 – 2020).

Phó Giám đốc ĐHQGHN Phạm Bảo Sơn tham dự và phát biểu tại Hội nghị.

Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Ân – Ủy viên Ban thường vụ Công đoàn giáo dục Việt Nam (UV BTV CĐGD) khóa XV, Phó chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam; đồng chí Trần Mạnh Thắng - UV BTV CĐGD Việt Nam khóa XV, Trưởng Ban Tổ chức CĐGD Việt Nam. Hội nghị còn có sự tham dự của các đồng chí trong ban thường vụ, ban chấp hành, lãnh đạo công đoàn các đơn vị cơ sở trực thuộc công đoàn ĐHQGHN.

Chủ tịch Công đoàn ĐHQGHN Đinh Văn Hường chủ trì Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thảo -  Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn ĐHQGHN đã trình bày báo cáo nhằm đánh giá hoạt động của công đoàn ĐHQGHN giữa nhiệm kỳ, giai đoạn 2017 – 2020, trong đó nêu bật những kết quả đạt được, những tồn tại – hạn chế và bài học kinh nghiệm cũng như phương hướng, nhiệm vụ công tác trong giai đoạn 2020 – 2022.

Trong giai đoạn 2017- 2020, Công đoàn ĐHQGHN luôn thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, giữ gìn đoàn kết nội bộ và đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người lao động. Đặc biệt trong bối cảnh đất nước và thế giới có nhiều biến động, công đoàn đã làm tốt vai trò góp phần đảm bảo an ninh, trật tự theo đúng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, không để xảy ra các hoạt động vi phạm pháp luật, đảm bảo đoàn kết, nhất trí cao trong toàn ĐHQGHN.

Báo cáo cũng chỉ ra một số hạn chế, tồn tại như: Một số lãnh đạo công đoàn các cấp do kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ khác nên chưa thật tập trung cho công tác công đoàn, tính chuyên nghiệp chưa cao; Tổ chức công đoàn của một số đơn vị chưa thật sự phát huy vai trò và chưa tham gia một cách sâu sát vào các hoạt động liên quan đến trách nhiệm, quyền lợi chính đáng của công đoàn viên; Chưa triển khai được các hoạt động lớn có tính liên ngành, liên lĩnh vực, cần sự tham gia, phối hợp của nhiều đơn vị; các hoạt động cần đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn;...

Đồng chí Nguyễn Ngọc Ân - Phó chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Khẳng định vai trò quan trọng của Công đoàn ĐHQGHN trong hệ thống Công đoàn giáo dục Việt Nam, đồng chí Nguyễn Ngọc Ân ghi nhận những cố gắng nỗ lực của Ban chấp hành Công đoàn ĐHQGHN cũng như Ban chấp hành công đoàn các cơ sở trực thuộc. Ông đánh giá hoạt động công đoàn của ĐHQGHN không chỉ có bề rộng mà đã đi vào chiều sâu. Ông đề nghị Công đoàn ĐHQGHN tiếp tục đổi mới để ngày càng hoạt động hiệu quả và gắn kết, hỗ trợ tích cực cho các hoạt động khác.

Phó Giám đốc ĐHQGHN Phạm Bảo Sơn phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Giám đốc ĐHQGHN Phạm Bảo Sơn biểu dương Công đoàn ĐHQGHN đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, có ý nghĩa, góp phần vào sự phát triển vững mạnh của ĐHQGHN. Trong bối cảnh mới với nhiều thách thức và trước sự kỳ vọng của xã hội, công tác này cần không ngừng cải tiến nhằm phát huy hiệu quả thế mạnh đa ngành, đa lĩnh vực, tính thống nhất trong đa dạng (One VNU) của ĐHQGHN.

Phó Giám đốc Phạm Bảo Sơn cũng lưu ý, trong nhiệm vụ trọng tâm hoạt động công đoàn giai đoạn 2020 – 2022, công đoàn có vai trò quan trọng tác động đến chuyển đổi nhận thức các công đoàn viên về các vấn đề như xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc, đổi mới hoạt động giảng dạy, xây dựng đại học số, tự chủ…

Các kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác công đoàn của ĐHQGHN giai đoạn 2017 – 2020:

Chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, nhà giáo và người lao động( NG-NLĐ); tham gia quản lý, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định.

Tuyên truyền, vận động đội ngũ NGNLĐ về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết, chủ trương công tác công đoàn; về phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, góp phần thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam.

Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn trong đội ngũ cán bộ, nhà giáo và người lao động, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển giáo dục và đào tạo.

Đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động công đoàn; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn các cấp; xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; tích cực tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Đổi mới công tác nữ công; lựa chọn nội dung, hình thức, phương pháp phù hợp để tổ chức hoạt động đảm bảo hiệu quả, đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng và huy động được đông đảo nữ CBNGNLĐ tham gia; đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động nữ công gắn liền với lợi ích hợp pháp chính đáng của nữ CBNGNLĐ.

Công đoàn ĐHQGHN luôn nhiệt tình, trách nhiệm tham gia các hoạt động phối hợp với các đơn vị bạn và công đoàn Ngành, thể hiện vai trò của một tổ chức lớn. Các công đoàn cơ sở cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu, đối ngoại cho công đoàn viên.

Công đoàn ĐHQGHN chỉ đạo ủy ban kiểm tra (UBKT) CĐCS thực hiện có hiệu quả, nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát; tập trung chỉ đạo UBKT các đơn vị trực thuộc xây dựng và ban hành các văn bản quan trọng đầu nhiệm kỳ, làm căn cứ để triển khai nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trong năm học; triển khai các giải pháp hỗ trợ tăng cường năng lực UBKT các đơn vị trực thuộc.

Công tác tài chính của Công đoàn ĐHQGHN và các công đoàn cơ sở thực hiện đúng theo Điều lệ và các văn bản hướng dẫn thu, chi tài chính công đoàn.

 

 Minh Khuê
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   |