Đảng - Đoàn thể
Trang chủ   >  Tin tức  >   Đảng - Đoàn thể  >  
Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHQGHN thông qua nhiều nội dung quan trọng
Ngày 8/10/2021, đồng chí Lê Quân, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHQGHN đã chủ trì Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHQGHN.

Đồng chủ trì có Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc thường trực ĐHQGHN Nguyễn Hoàng Hải và Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy ĐHQGHN Nguyễn Hiệu.

 

 

Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân phát biểu tại hội nghị

 

Hội nghị tập trung thảo luận về tình hình thực hiện nhiệm vụ trọng tâm Quý III năm 2021 và dự kiến nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2021; Đề xuất phương án tăng cường các ngành đào tạo liên ngành, liên đơn vị và các ngành kĩ thuật – công nghệ trong giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch thực hiện Dự án đầu tư xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc; Kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và Đề án đổi tên gọi và điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Thông tin – Thư viện.

 

Quý III năm 2021, Đảng bộ ĐHQGHN đã đạt nhiều kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ chính trị trên các lĩnh vực công tác. Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN chỉ đạo tiếp tục phối hợp với các ban, bộ, ngành liên quan rà soát, hoàn thiện và thúc đẩy các thủ tục ban hành Nghị định mới về ĐHQG, đồng thời triển khai xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động mới về ĐHQG; Hoàn thành thủ tục, quy trình thành lập Ban Quản lý Dự án “Phát triển các ĐHQG Việt Nam – Tiểu dự án ĐHQGHN” (Dự án World Bank) đầu tư xây dựng các công trình thiết yếu tại Hòa Lạc.

 

Cũng trong Quý III năm 2021, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN đã hoàn thành việc kiện toàn bổ sung 01 Đảng ủy viên, 01 Ủy viên Ban Thường vụ và chức danh Bí thư Đảng ủy ĐHQGHN. Theo đó, 100% số phiếu tín nhiệm tại các Hội nghị đều tán thành giới thiệu đồng chí Lê Quân – Giám đốc ĐHQGHN tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy ĐHQGHN. Ngày 30/7/2021, Thường trực Thành ủy đã chủ trì trao Quyết định chuẩn y đồng chí Lê Quân giữ chức Bí thư Đảng ủy ĐHQGHN nhiệm kì 2020-2025.

 

 

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân cùng Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc thường trực ĐHQGHN Nguyễn Hoàng Hải và Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy ĐHQGHN Nguyễn Hiệu đồng chủ trì hội nghị

 

Quý IV năm 2021, Đảng bộ ĐHQGHN tiếp tục chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của ĐHQGHN và đảm bảo triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19. Về công tác xây dựng Đảng, tập trung chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII của Đảng và các chỉ thị, nghị quyết và văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy và Đảng ủy ĐHQGHN; Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đồng thời đẩy mạnh để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội VI đề ra, đặc biệt là 06 chương trình công tác của Đảng ủy ĐHQGHN nhiệm kỳ 2020 – 2025; Chỉ đạo tổ chức các hoạt động chào mừng: Ngày giải phóng Thủ đô (10/10); Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11); Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12); Ngày Chính phủ ban hành Nghị định về ĐHQGHN (10/12)…

 

 

Hội nghị đã nghe các đảng ủy viên thảo luận và góp ý hoàn thiện các nội dung nhằm hoàn thiện báo cáo để chuẩn bị cho phiên họp lần thứ 8 của Ban chấp hành.

 

Đồng chí Nguyễn Đình Đức – Trưởng Ban Đào tạo cho rằng, việc phát triển các ngành đào tạo liên ngành, liên đơn vị và các ngành kĩ thuật công nghệ giúp ĐHQGHN phát triển cộng đồng “One VNU”, tập trung đẩy mạnh phát triển đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với đổi mới sáng tạo, ứng dụng và phát triển khoa học, công nghệ và tận dụng thế mạnh về các nguồn lực. Đồng thời, phát triển các ngành kỹ thuật công nghệ và liên ngành tại ĐHQGHN, tăng cường sự phối hợp giữa các đơn vị thành viên ĐHQGHN trong việc mở mới các chương trình đào tạo.

 

 

Về tình hình thực hiện dự án ĐTXD ĐHQGHN tại Hòa Lạc, đồng chí Trưởng ban Xây dựng Nguyễn Quang Huy cho biết, đến nay, công tác giải phóng mặt bằng trong quy hoạch đạt 72,9%. Trong công tác đầu tư, ĐHQGHN đã hoàn thành việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 và quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 một số dự án thành phần ưu tiên đầu tư. Tổ hợp 2 toà nhà thuộc Dự án đầu tư xây dựng Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (Zone 4) đã bước vào giai đoạn hoàn thiện hạ tầng dùng chung. Dự kiến đến quý II năm 2022, toàn bộ cụm công trình sẽ hoàn thành đáp ứng cho 4.000 sinh viên. Đến năm 2025, ĐHQGHN phấn đấu đầu tư cơ bản hoàn thiện các cụm công trình ở phía Nam của Dự án để đảm bảo kết nối đồng bộ với hạ tầng và các công trình hiện hữu, nhằm đáp ứng quy mô đào tạo và nghiên cứu cho 15.000 sinh viên.

 

Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy ĐHQGHN Nguyễn Hiệu đã trình bày tóm tắt Đề án Điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Thông tin - Thư viện, ĐHQGHN. Để thực hiện sứ mệnh phổ biến tri thức, học liệu cho hoạt động nghiên cứu - đào tạo của ĐHQGHN, Trung tâm Thông tin - Thư viện phải tiên phong trong “Chuyển đổi số”, số hóa học liệu, xây dựng và phát triển thư viện số, chuyển đổi mô hình “Thư viện số” (cung cấp học liệu số) sang mô hình “Trung tâm Tri thức số”. Việc điều chỉnh tên gọi giúp Trung tâm có định hướng đúng đắn, phát triển và quản trị hiệu quả công nghệ - dữ liệu - nhân sự trong bối cảnh mới, đồng thời khẳng định vai trò tiên phong của ĐHQGHN trong việc định hướng và phát triển mô hình Trung tâm Tri thức số - Thư viện đầu tiên và tiên phong trong hệ thống thư viện Việt Nam.

 

Tại hội nghị, 100% đại biểu nhất trí thông qua dự thảo Nghị quyết hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHQGHN. Hội nghị giao Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc ĐHQGHN căn cứ ý kiến thảo luận tại Hội nghị, hoàn chỉnh và ban hành các văn bản liên quan.

 

 

Hội nghị đã nghe các đồng chí đảng ủy viên thảo luận và góp ý các nội dung nhằm hoàn thiện báo cáo để chuẩn bị cho phiên họp lần thứ 8 của Ban chấp hành

 

 

 Thu Hằng
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :