Đảng - Đoàn thể
Trang chủ   >  Tin tức  >   Đảng - Đoàn thể  >  
Khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng
Trong 2 ngày 7 và 8/4/2007 Đảng uỷ Trường ĐHKHTN đã tổ chức lớp học bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 240 quần chúng ưu tú là cán bộ, giảng viên và sinh viên trong trường được xét chọn và đề nghị lên từ các đơn vị.

Trong chương trình lớp học, các học viên được học 3 nội dung chính là: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Cơ cấu tổ chức Đảng uỷ, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Từ những kiến thức được truyền đạt trên lớp, và hệ thống các tài liệu tham khảo do văn phòng Đảng uỷ cung cấp, các học viên sẽ viết bài thu hoạch nộp về văn phòng Đảng uỷ Trường để chấm và đánh giá kết quả...

 Trần Anh Tuấn (CTV) - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :