Đảng - Đoàn thể
Trang chủ   >  Tin tức  >   Đảng - Đoàn thể  >  
Đoàn viên sinh viên Trường ĐHCN đóng góp ý kiến cho Báo cáo tự đánh giá chất lượng Trường ĐHCN và tọa đàm về hoạt động Đoàn - Hội trong phương thức đào tạo theo tín chỉ
Ngày 03/11/07, tại Hội trường 2.12, Đoàn Trường ĐHCN - ĐHQGHN đã tổ chức "Hội thảo góp ý Báo cáo tự đánh giá chất lượng Trường ĐHCN" và "Tọa đàm về hoạt động Đoàn - Hội trong phương thức đào tạo theo tín chỉ".

Tham dự hội thảo và tọa đàm có hơn 60 đại biểu là cán bộ Đoàn – Hội của nhà trường.

Các cán bộ Đoàn – Hội đã thảo luận sôi nổi và đóng góp ý kiến cho Báo cáo tự đánh giá chất lượng Trường ĐHCN theo bộ tiêu chuẩn kiểm định của ĐHQGHN. Các ý kiến đóng góp tập trung chủ yếu vào các tiêu chuẩn: người học; các hoạt động đào tạo; chương trình đào tạo; đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên; thư viện, trang thiết bị học tập và cơ sở vật chất khác,... Các ý kiến đóng góp được tổng kết thành văn bản và gửi tới Ban soạn thảo báo cáo tự đánh giá của nhà trường.

Cũng trong ngày 3/11/2007, tọa đàm về hoạt động Đoàn – Hội trong phương thức đào tạo theo tín chỉ cũng đã được tổ chức . Các đại biểu tham dự được giới thiệu những nét khái quát về phương thức đào tạo theo tín chỉ và kinh nghiệm xây dựng mô hình hoạt động của Đoàn – Hội trong các trường đã áp dụng phương thức đào tạo tín chỉ đồng thời đề xuất mô hình áp dụng của Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường ĐHCN.

Nhiều ý kiến thảo luận đã tập trung vào vấn đề xây dựng một mô hình hoạt động Đoàn – Hội phù hợp với phương thức đào tạo theo tín chỉ nhưng mang những đặc thù riêng biệt của sinh viên Trường ĐHCN. Nhiều ý kiến đóng góp đề cập đến vấn đề cơ cấu tổ chức các chi đoàn và các ban trực thuộc Đoàn trường để đảm bảo công tác quản lý đoàn viên đồng thời triển khai tốt các hoạt động phong trào khi mô hình chi đoàn truyền thống bị phá vỡ.

Trong khuôn khổ Hội nghị, dự thảo về Quy chế Thi đua – Khen thưởng của Đoàn Trường ĐHCN đã được công bố để các đại biểu tham dự thảo luận, đóng góp ý kiến đồng thời trưng cầu ý kiến của đoàn viên sinh viên. Quy chế này sẽ chính thức ban hành trước 20/11/2007 sau khi tổng hợp các ý kiến đóng góp của đoàn viên sinh viên trong toàn trường.

 Hà Thanh Dương - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :