Đảng - Đoàn thể
Trang chủ   >  Tin tức  >   Đảng - Đoàn thể  >  
Danh mục trọng tâm công tác chỉ đạo và các hoạt động tập trung cấp ĐHQGHN
Trong năm học 2007 - 2008, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ĐHQGHN có một số hoạt động trọng tâm cấp ĐHQGHN chủ yếu sau đây:

 
 
 
 
 
 
 
 

STT

Nội dung hoạt động

Mục đích/mục tiêu

Tổ chức thực hiện

Thời gian

tổ chức

1

Triển khai quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn ĐHQGHN lần thứ III; chào mừng ĐH Đoàn Thành phố lần thứ XIII và ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ IX.

- Quán triệt tới 100% đoàn viên thanh niên về Nghị quyết Đại hội Đoàn ĐHQGHN lần thứ III.

- Cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội Đoàn ĐHQGHN lần thứ III thành chương trình hành động cụ thể ở các cấp.

- Tổ chức tốt đợt thi đua chào mừng ĐH Đoàn Thành phố lần thứ XIII và ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ IX.

- BTV Đoàn ĐHQGHN xây dựng kế hoạch chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện.

- Các cơ sở Đoàn trực thuộc tổ chức thực hiện

Cả năm học

2

Tham mưu để Đảng uỷ ĐHQGHN ra Nghị quyết chuyên đề về công tác thanh niên

- Tăng cường công tác chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng về công tác thanh niên nói chung và công tác Đoàn nói riêng.

- Tạo cơ chế thuận lợi để các cấp bộ Đoàn triển khai hoạt động.

- BTV Đoàn ĐHQGHN tham mưu

Tháng 3/2008

3

Xây dựng Đề án và tổ hức hội nghị về mô hình tổ chức Đoàn trong đào tạo theo tín chỉ

- Xác định mô hình quản lý về mặt tổ chức và phương thức hoạt động của Đoàn thanh niên trong điều kiện ĐHQGHN triển khai phưưong thức đào thạo theo tín chỉ

- BTV Đoàn ĐHQGHN chủ trì

Từ thàng 10/2007 đến tháng 3/2008

4

Xây dựng Bảng tiêu chí và chấm điểm thi đua

Lượng hoá công tác thi đua khen thưởng

- BTV Đoàn ĐHQGHN chủ trì

Tháng 9/2007

5

Xây dựng tiêu chí phân loại đánh giá đoàn viên

Nhằm nâng hiệu quả và tính xác thực của công tác phân loại đoàn viên; góp phần thực hiện.

- BTV Đoàn ĐHQGHN hướng dẫn.

- Các cơ sở Đoàn xây dựng bảng điểm đánh giá báo cáo BTV Đoàn ĐHQGHN.

Tháng 10/2007

6

Ban Thường vụ Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đoàn ĐHQGHN làm việc với Bí thư thứ nhất TW Đoàn về mô hình tổ chức Đoàn ĐHQGHN

Thống nhất xác định về mô hình tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ĐHQGHN.

- BTV Đoàn ĐHQGHN chuẩn bị nội dung, báo cáo Ban Thường vụ Đảng uỷ ĐHQGHN, Ban Bí thư TW Đoàn.

Tháng 10/2007

7

Xây dựng Quy chế Giải thưởng Chi đoàn và đoàn viên tiêu biểu ĐHQGHN

Nhằm cụ thể hoá việc triển khai thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với nhiệm vụ học tập và rèn luyện của đoàn viên, thanh niên.

Nhằm tôn vinh và nhân rộng điển hình tiên tiến trong đoàn viên ĐHQGHN

- Ban Thường vụ Đoàn ĐHQGHN xây dựng, ban hành Quy chế và chỉ đạo triển khai trong toàn ĐHQGHN.

- Các cơ sở Đoàn tổ chức triển khai.

Tháng 10/2007

8

Tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2006 – 2007 và triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm học 2007 - 2008

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ và khen thưởng năm học 2006 – 2007.

Triển khai, quán triệt kế hoạch nhiệm vụ năm học 2007 - 2008

- Ban Thường vụ Đoàn ĐHQGHN chủ trì

Tháng 9/2007

9

Phối hợp với Công ty Cát Tiên Sa tổ chức Chương trình ca nhạc đặc biệt chào năm học 2007 – 2008

Đây là hoạt động nằm trong chủ trương xã hội hoá các hoạt động của Đoàn, Hội nhằm phục vụ và đáp ứng nhu cầu hưởng thụ âm nhạc của sinh viên.

- Ban Thường vụ Đoàn ĐHQGHN phối hợp.

10

Phối hợp với Bộ GD&ĐT, TW Hội sinh viên, Báo Thanh niên và Công ty Thiên Long tổ chức Lễ tổng kết Chương trình tiếp sức mùa thi năm 2007

Khen thưởng các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc tham gia triển khai Chương trình tiếp sức mùa thi năm 2007.

Trao 50 xuất học bổng cho sinh viên nghèo năm thứ nhất.

- Ban Thường vụ Đoàn ĐHQGHN phối hợp.

- Đoàn các trường, khoa trực thuộc tham dự.

Tháng 9/2007

11

Xây dựng và triển khai Đề án phát triển kỹ năng sinh viện

Xây dựng phong trào thi đua học tập, nghiên cứu khoa học với tinh thần chủ động, sáng tạo và mạnh dạn trong cán bộ trẻ và sinh viên.

Cung cấp cho cán bộ trẻ và SV những kỹ năng sống và học tập một cách thiết thực và hiệu quả, góp phần kéo gần khoảng cách giữa sinh viên và nhà tuyển dụng.

- BTV Đoàn ĐHQGHN xây dựng, ban hành và chỉ đạo thực hiện Đề án; tổ chức một số hoạt động điểm; tổng kết rút kinh nghiệm.

- Các cơ sở Đoàn tổ chức thực hiện.

Cả năm

12

Xây dựng và đăng ký triển khai Đề án “Nhóm nghiên cứu trẻ”

Thể hiện vai trò của tổ chức Đoàn trong việc cổ vũ cán bộ trẻ, sinh viên làm khoa học.

Góp phần xây dựng

- BTV Đoàn ĐHQGHN xây dựng và trình Ban Giám đốc ĐHQGHN phê duyệt Đề án.

- Các cơ sở Đoàn triển khai thực hiện.

Cả năm học

13

Xây dựng Website của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ĐHQGHN.

Là kênh thông tin hữu hiệu phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của BTV, BCH Đoàn ĐHQGHN; đưa tin về hoạt động các cấp bộ Đoàn trong ĐHQGHN.

Đây cũng là kênh thông tin trao đổi giữa cán bộ trẻ và sinh viên trong toàn ĐHQGHN.

Hỗ trợ cán bộ trẻ và sinh viên: tìm kiếm thông tin, tài liệu chuyên môn, sách hay; phát triển kỹ năng; tra cứu tài liệu phục vụ công tác Đoàn, Hội v.v.

- BTV Đoàn ĐHQGHN xây dựng Đề án, trình Ban Giám đốc ĐHQGHN phê duyệt và triển khai.

14

Phối hợp với Học viện Mạng Bách Khoa tổ chức Hội thảo “Hành trang lập nghiệp của sinh viên công nghệ thông tin”

Đây là hoạt động xã hội hoá.

Giới thiệu cho sinh viên những thông tin bổ ích cúng như vai trò thiết yếu của công nghệ thông tin, giúp sinh viên tiếp cận với các chương trình đào tạo CNTT, giao lưu với những doanh nghiệp thành đạt.

Trao 40 suất học bổng đào tạo cho sinh viên.

Trao 02 suất học bổng toàn phần cho 02 cán bộ trẻ trị giá 1200 USD.

- BTV Đoàn ĐHQGHN phối hợp chủ trì.

- Đoàn các trường, khoa trực thuộc triển khai và tham dự.

Tháng 10/2007

15

Phối hợp với Quận đoàn Cầu Giấy tổ chức Ngày hội giao lưu trí thức trẻ

Đây là hoạt động xã hội hoá.

Chào mừng Đại hội Đoàn Toàn quốc và Thành phố Hà Nội; tuyên truyền về Luật giao thông; triển lãm giới thiệu thành tựu công nghệ thông tin; toạ đàm về công nghệ thông tin; giới thiệu Dự án “Tối ưu công nghệ học đường”; Chương trình ca nhạc…

- Ban Thường vụ Đoàn ĐHQGHN phối hợp chủ trì.

- Đoàn các trường, khoa trực thuộc triển khai và tham dự

Tháng 10/2007

16

Triển khai thực hiện “Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Tuyên truyền trong toàn thể đv, thanh niên ĐHQGHN về tấm gương đạo đức và tư tưởng của Hồ Chủ tịch.

Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM phải gắn với việc xây dựng hình ảnh, phong cách thanh niên, sinh viên ĐHQGHN, xây dựng con người mới “Vừa hồng, vừa chuyên”.

- Ban Thường vụ Đoàn ĐHQGHN xây dựng, ban hành kế hoạch, phát động và chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện; tổng kết, sơ kết, khen thưởng…

- Các cơ sở Đoàn trực thuộc cụ thể hoá thành chương trình hoạt động, tổ chức tuyên truyền, và tổ chức triển khai .

Cả năm học

17

Tổ chức Festival “Tuổi trẻ ĐHQGHN học tập và làm theo lời Bác” :

+ Hội nghị sơ kết 1 năm triển khai thực hiện “Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

+ Liên hoan tiếng hát tuổi trẻ ĐHQGHN với chủ đề “Ca ngợi Hồ Chủ Tịch”.

+ Tổ chức Olympic Tin học Không chuyên ĐHQGHN mở rộng lần thừ thứ 3

Là hoạt động cụ thể hoá việc triển khai thực hiện “Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Sơ kết 1 năm triển khai thực hiện Cuộc vận động

- Ban Thường vụ Đoàn ĐHQGHN chủ trì, chỉ đạo.

- Các cơ sở Đoàn trực thuộc thực hiện và tham gia đầy đủ.

Tháng 3/2008

18

Triển khai Phong trào thanh niên tình nguyện năm 2008

Triển khai theo diện rộng, duy trì hoạt động thường xuyên trong cả năm học; cao điểm là Chiến dịch Mùa hè thanh niên tình nguyện năm 2008.

Địa bàn trọng điểm triển khai Chiến dịch Mùa hè thanh niên tình nguyện năm 2008 là Huyện Thạch Thất – Hà Tây.

- BTV Đoàn ĐHQGHN chỉ đạo.

- Các cơ sở Đoàn trực thuộc triển khai thực hiện.

Tháng 6,7,8/2007

 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ĐHQGHN - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :