Đảng - Đoàn thể
Trang chủ   >  Tin tức  >   Đảng - Đoàn thể  >  
Chi bộ Khối hiệu bộ Trường ĐHKT triển khai đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên
Thực hiện Hướng dẫn số 244-HD/TCĐU ngày 27/11/2007 của Đảng ủy ĐHQGHN và ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy Trường ĐHKT, ngày 19/12/2007 Chi bộ Khối hiệu bộ Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã tổ chức cuộc họp đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2007 dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Mạnh Tuân, Bí thư chi bộ.

Hiện nay, có 15 đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ Khối hiệu bộ Trường ĐHKT. Để thực hiện tốt đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, Chi bộ Khối hiệu bộ đã quán triệt nội dung các văn bản hướng dẫn của Đảng ủy ĐHQGHN và của Trường ĐHKT đến toàn thể cán bộ, đảng viên để tạo sự thống nhất cao về quan điểm chỉ đạo, nội dung và phương pháp tiến hành.

Cuộc họp tập trung vào các nội dung chính: đánh giá phân loại đảng viên, đánh giá phân loại tổ chức cơ sở đảng và đề nghị Đảng ủy cấp trên biểu dương, khen thưởng đảng viên xuất sắc, tổ chức cơ sở đảng.

Sau khi đảng viên trình bày bản tự kiểm điểm cá nhân, các đảng viên thuộc Chi bộ đã nhận xét, đóng góp ý kiến cho từng đảng viên và bỏ phiếu phân loại đảng viên. Tiếp đó, các đảng viên đã tiến hành đánh giá tổ chức đánh giá tổ chức cơ sở Đảng qua biểu điểm cụ thể.

Chi bộ đã thống nhất đề nghị Đảng ủy cấp trên biểu dương khen thưởng 2 đảng viên xuất sắc và công nhận Chi bộ Khối hiệu bộ Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN là Tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, tại cuộc họp, Chi bộ Khối hiệu bộ cũng đã đề ra một số chủ trương, giải pháp để xây dựng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên; gắn công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên với việc nâng cao chất luợng đảng viên và xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh.

 L.M, Trường ĐH Kinh tế - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :