Đảng - Đoàn thể
Trang chủ   >  Tin tức  >   Đảng - Đoàn thể  >  
Trường ĐHKT đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đánh giá tập thể cấp ủy, tập thể lãnh đạo, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2007
Ngày 6/1/2008, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã tổ chức họp đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể cấp ủy, tập thể lãnh đạo, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2007.

Thành phần tham dự buổi họp gồm: Tổ công tác của ĐHQGHN do đồng chí Nguyễn Thị Việt Thanh, Uỷ viên Ban thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN dẫn đầu; Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Chủ tịch công đoàn và Bí thư Đoàn thanh niên Trường ĐHKT.

Trong cuộc họp này, Đảng bộ Trường ĐHKT đã tiến hành đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể cấp ủy, tập thể lãnh đạo, các cá nhân trong Đảng ủy và Ban giám hiệu.

Sau khi có Quyết định số 97/QĐ/TV ngày 22/5/2007 của Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN về việc đổi tên Đảng bộ Khoa Kinh tế thành Đảng bộ Trường ĐHKT - ĐHQGHN, Đảng ủy nhà trường đã tiến hành chỉ đạo kiện toàn cơ cấu tổ chức của Đảng bộ. Hiện nay, Đảng bộ Trường ĐHKT có 5 chi bộ với 70 đảng viên, trong đó có 58 đảng viên chính thức và 12 đảng viên dự bị. Đảng bộ Trường ĐHKT đã tiến hành tự kiểm điểm đánh giá các hoạt động trong năm 2007 trên các mặt sau: Lãnh đạo công tác chuyên môn; Lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng; Lãnh đạo xây dựng chính quyền đoàn thể; Lãnh đạo công tác xây dựng Đảng.

Trong năm qua, Đảng bộ, tập thể Đảng ủy và Ban Giám hiệu Trường ĐHKT đã lãnh đạo nhà trường nhanh chóng kiện toàn cơ cấu tổ chức; hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, giáo dục, rèn luyện đạo đức và lối sống cán bộ đảng viên. Công tác phát triển Đảng của Đảng bộ năm 2007 được thực hiện rất tốt, vượt chỉ tiêu đề ra. Số đảng viên mới được kết nạp là 15 đảng viên, trong đó có 13 sinh viên và 2 cán bộ. Trong năm học 2006-2007, 100% đảng viên đạt danh hiệu Đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ, trong đó 95% đạt danh hiệu Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% chi bộ đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh; Nhà trường đạt danh hiệu Tập thể xuất sắc; Tổ chức công đoàn và đoàn thanh niên đạt danh hiệu Tập thể vững mạnh… Căn cứ vào các thành tích đã đạt được và tự chấm điểm, Đảng bộ Trường ĐHKT tự xếp loại Tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Cũng trong cuộc họp này, hội nghị đã tự kiểm điểm, chỉ ra một số mặt hạn chế trong công tác lãnh đạo, quản lý của Đảng ủy, Ban giám hiệu Trường ĐHKT và đưa ra phương hướng khắc phục trong thời gian tới.

 Thùy Trinh, ĐH Kinh tế - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :