Đảng - Đoàn thể
Trang chủ   >  Tin tức  >   Đảng - Đoàn thể  >  
Đảng viên Trường ĐHKHTN học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương khóa X
Chiều ngày 20/06/2008, Đảng ủy Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHKHTN) - ĐHQGHN đã tổ chức Hội nghị học tập, nghiên cứu và quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban chấp hành Trung ương Khóa X (Nghị quyết Trung ương 6) tới toàn thể đảng viên trong đảng bộ.

GS.TS Hoàng Chí Bảo – Uỷ viên Hội đồng lý luận Trung ương đã báo cáo những nội dung trong Nghị quyết. Giáo sư đã tập trung vào ba nội dung lớn: Nghị quyết về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Nghị quyết về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và Nghị quyết về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên.

Với kinh nghiệm nhiều năm nghiên cứu và trải nghiệm thực tiễn, GS.TS Hoàng Chí Bảo đã truyền đạt những nội dung tới các đảng viên một cách súc tích, lý thú và liên hệ tới các vấn đề áp dụng vào thực tiễn kế hoạch chiến lược phát triển của Trường ĐHKHTN.

Các đảng viên trong Đảng bộ tham gia học tập Nghị quyết nghiêm túc, đầy đủ. Sau buổi học, nhiều đồng chí đã bày tỏ sự phấn khởi vì được sáng tỏ nhiều vấn đề như: quan niệm về giai cấp công nhân trong giai đoạn hiện nay, bản chất của thể chế kinh tế Việt Nam hiện nay trong mối so sánh với nhiều quốc gia trên thế giới,… Nhiều đồng chí làm công tác Chi ủy hiểu thấu đáo về tổ chức cơ sở đảng cũng như sứ mệnh quan trọng của tổ chức cơ sở đảng đối với toàn Đảng hiện nay.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, việc tổ chức hội nghị được tiến hành một cách tiết kiệm, sáng tạo và đạt hiệu quả cao.

 Thanh Nhàn - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :