Đảng - Đoàn thể
Trang chủ   >  Tin tức  >   Đảng - Đoàn thể  >  
Khai mạc lớp bồi dưỡng đảng viên mới
Sáng ngày 27/5/2009, Đảng ủy ĐHQGHN đã khai mạc lớp bồi dưỡng lý luận chính trị với sự tham gia của 190 đảng viên mới đến từ tất cả các Đảng, chi bộ trực thuộc Đảng bộ ĐHQGHN.

Chương trình của khóa bồi dưỡng bao gồm những kiến thức lý luận chung về Chủ nghĩa Mác-Lênin; lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; nội dung học tập tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc; Mở rộng quan hệ đối ngoại và chủ động hội nhập kinh tế quốc tê; Tổ chức cơ sở của Đảng và một số công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; những điều kiện để phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam và vai trò, trách nhiệm của đảng viên trong công cuộc xây dựng đất nước,…

Trên cơ sở các nội dung của khóa bồi dưỡng, các đảng viên mới xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng danh hiệu Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Sau khi hoàn thành chương trình bồi dưỡng, các đảng viên sẽ được cấp chứng chỉ. Đây là một trong những điều kiện để các đảng viên mới được xét chuyển Đảng chính thức.

Lớp học sẽ kết thúc vào ngày 10/6/2009.

 P.V - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :