Đảng - Đoàn thể
Trang chủ   >  Tin tức  >   Đảng - Đoàn thể  >  
Công tác thanh tra tiếp tục được chuẩn hóa, đi vào chiều sâu và nâng cao chất lượng
Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm học 2008 - 2009 và triển khai nhiệm vụ năm học 2009 - 2010 đã được ĐHQGHN tổ chức ngày 4/9/2009.

PGS.TS Phạm Trọng Quát - Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc ĐHQGHN, TS. Phạm Ngọc Chúc – Phó chánh thanh tra Bộ GD&ĐT, đại diện lãnh đạo các ban chức năng, đơn vị thành viên và hơn 100 cán bộ làm công tác thanh tra trong ĐHQGHN đã tham dự hội nghị.

Báo cáo tổng kết của PGS.TS Lê Danh Tốn – Trưởng Ban Thanh tra ĐHQGHN khẳng định, trong năm học 2008-2009 công tác chỉ đạo, điều hành của thanh tra ĐHQGHN được thực hiện có hiệu quả, theo đúng kế hoạch, nhiệm vụ đã được phê duyệt.

PGS.TS Phạm Trọng Quát phát biểu chỉ đạo hội nghị

Các đại biểu tham dự hội nghị

Hoạt động của Ban Thanh tra ĐHQGHN đac thực sự phát huy được vai trò trong việc chủ động phối hợp với các đơn vị, tổ chức liên quan để giải quyết và chỉ đạo giải quyết các đơn thư đề nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo kịp thời đúng quy định của Nhà nước cũng như của ĐHQGHN. Hệ thống thanh tra trong ĐHQGHN tiếp tục được kiện toàn, từng bước đi vào ổn định; công tác tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thanh tra được thực hiện theo đúng kế hoạch; công tác kiểm tra tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và thực hiện các quy định về quản lý tài chính, tài sản tại các đơn vị trực thuộc ĐHQGHN được quan tâm đúng mức. Nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra công tác tuyển sinh đại học (hệ chính quy, hệ tại chức), sau đại học, khối phổ thông chuyên; công tác thực hiện chương trình đào tạo, áp dụng các yếu tố tích cực của đào yaoj theo tín chỉ; tình hình giảng dạy, học tập của giảng viên, sinh viên, thi hết học phần, học kỳ, tốt nghiệp; công tác quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ... tại các đơn vị đào tạo đã được các ban thanh tra giám sát tập trung, toàn diện, hiệu quả...

Báo cáo tổng kết công tác thanh tra năm học 2008-2009 của PGS.TS Lê Danh Tốn

Với mục tiêu đẩy mạnh thực hiện thanh tra, kiểm tra theo chiều sâu và toàn diện ở từng đơn vị; củng cố, ổn định đội ngũ cán bộ theo hướng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn; tiếp tục kiện toàn hệ thống tổ chức thanh tra, trong năm học 2009-2010, công tác thanh tra trong ĐHQGHN sẽ tập trung vào 3 nhiệm vụ trọng tâm là: Chuẩn hóa công tác thanh tra; Thực hiện thanh tra công tác đào tạo, quản lý đào tạo, quản lý nghiên cứu khoa học và Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân. Để thực hiện thành công những nhiệm vụ đó, các đại biểu đã sôi nổi thảo luận về các giải pháp như: Phải bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, chỉ tiêu năm học 2009-2010 của toàn ĐHQGHN, của từng đơn vị để xây dựng, triển khai các chương trình hoạt động, đồng thời phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời những biểu hiện lệch lạc, không đúng quy trình, quy định; Thường xuyên nắm bắt, trao đổi thông tin về tình hình hoạt động của đơn vị; Nâng cao năng lực, nghiệp vụ của cán bộ làm công tác thanh tra; Tiếp tục duy trì, củng cố mối quan hệ hợp tác với các đơn vị trong và ngoài ĐHQGHN, giữa thanh tra nội bộ với ủy ban kiểm tra của Đảng, thanh tra nhân dân, giữa thanh tra nội bộ với các phòng, ban chức năng đảm bảo sự liên thông trong công tác thanh tra.

Đại diện Ban thanh tra Trường ĐHKHXH&NV...

và Trường ĐH Kinh tế phát biểu

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe 3 báo cáo tham luận của đại diện 3 đơn vị, gồm: “Công tác xây dựng lực lượng cán bộ thanh tra trong đơn vị đào tạo” (do ông Ngô Văn Hoán – Ban thanh tra Trường ĐHKHXH&NV trình bày), “Hoạt động thanh tra, kiểm tra công tác quản lý đào tạo đại học” (của TS. Đỗ Tuấn Minh - Trường ĐH Ngoại ngữ) và “Bài học kinh nghiệm từ việc thanh tra tình hình quản lý tài chính đối với một đơn vị trong Nhà trường” (do ông Nguyễn Đăng Lâm – Ban thanh tra Trường ĐHKHTN trình bày).

 Trương NM - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :