Đảng - Đoàn thể
Trang chủ   >  Tin tức  >   Đảng - Đoàn thể  >  
Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHQGHN
Ngày 10/11/2009, Hội nghị đã được tiến hành dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Trọng Quát - Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc ĐHQGHN.

Các đại biểu đã nghe, thảo luận và đóng góp ý kiến cho các báo cáo: “Tình hình thực hiện nhiệm vụ từ Hội nghị lần thứ 13 và những công việc trọng tâm trong thời gian tới” (do đồng chí Phạm Trọng Quát trình bày); báo cáo chuyên đề “Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu và mô hình đại học nghiên cứu đa ngành, đa lĩnh vực ở ĐHQGHN” (do đồng chí Nguyễn Hữu Đức - Ủy viên thường vụ, Phó Giám đốc ĐHQGHN trình bày) và bản dự thảo về “Hướng dẫn tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ IV” (do đồng chí Trịnh Ngọc Thạch – Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy trình bày).

Từ Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ 13 đến nay, Đảng ủy ĐHQGHN đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra trên các lĩnh vực công tác. Nhiều lĩnh vực công tác lớn, trong đó có những nội dung phát sinh đã được tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy cho ý kiến, lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời; từng đồng chí ủy viên thường vụ đã hoàn thành tốt việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác thuộc lĩnh vực, mảng công tác và đơn vị được phân công phụ trách. Bên cạnh đó, báo cáo cũng chỉ ra một số nhiệm vụ chưa hoàn thành tốt.

Đồng chí Phạm Trọng Quát cũng đề cập tới một số công tác trọng tâm mà Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới. Đó là chỉ đạo thực hiện: tổ chức tốt các hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, chào năm mới 2010, kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; Đẩy mạnh liên thông, liên kết trong toàn ĐHQGHN; Tăng cường triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên về ý thức, trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng cộng đồng, thương hiệu và văn hóa ĐHQGHN; Chỉ đạo các đơn vị xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học theo Kế hoạch và nhiệm vụ năm học 2009 – 2010 của ĐHQGHN đã được Đảng ủy thông qua và Giám đốc ĐHQGHN đã ký ban hành; Tiếp tục triển khai công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy quản lý; Xây dựng Chiến lược phát triển ĐHQGHN đến năm 2020, tầm nhìn 2050, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Xây dựng Đề án thành lập một số đơn vị mới đồng thời triển khai công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ IV và chỉ đạo Công đoàn, Đoàn Thanh niên thực hiện các nhiệm vụ công tác...

Để tiếp tục hoàn thiện cơ cấu và mô hình đại học nghiên cứu đa ngành, đa lĩnh vực ở ĐHQGHN, tất cả các đại biểu đều tán thành chủ trương đúng đắn của Đảng ủy đề ra là thành lập và phát triển một số đơn vị mới. Tuy nhiên một số đại biểu cũng bày tỏ đôi chút băn khoăn về việc cần ban hành một bộ tiêu chuẩn cho việc thành lập, nguyên tắc hoạt động và cơ chế vận hành, phối hợp của đơn vị mới với các đơn vị khác trong ĐHQGHN. Nhiều đồng chí đảng ủy viên cho rằng mô hình đại học nghiên cứu đa ngành, đa lĩnh vực của ĐHQGHN phải gắn chặt với khoa học cơ bản và coi đây vừa là thế mạnh vừa là giải pháp để hoàn thiện mô hình.

Về vấn đề này, thay mặt Đảng ủy, đồng chí Phạm Trọng Quát tiếp thu ý kiến của các đại biểu đồng thời nhấn mạnh việc xây dựng các đơn vị mới dựa trên nguyên tắc: không làm yếu đi các đơn vị đã có. Cần tăng cường liên thông, liên kết hơn nữa giữa các đơn vị của ĐHQGHN.

Tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ IV, trên cơ sở đóng góp ý kiến của các đồng chí Đảng ủy viên, thời gian tới, Đảng ủy ĐHQGHN sẽ ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể về việc tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp để các tổ chức cơ sở Đảng thuộc Đảng bộ ĐHQGHN quán triệt, thực hiện.

 Đỗ Ngọc Diệp - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :