Đảng - Đoàn thể
Trang chủ   >  Tin tức  >   Đảng - Đoàn thể  >  
Thành lập Ban Tổ chức Hội thao Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2010
Ngày 22 tháng 3 năm 2010, Giám đốc ĐHQGHN đã ký Quyết định số 911/QĐ-CT-HSSV thành lập Ban tổ chức hội thao Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2010.

Theo đó, danh sách Ban Tổ chức gồm:

STT

Họ và tên - Đơn vị công tác

Chức vụ

1

PGS. TS. Trần Kim Đỉnh - Chủ tịch Công đoàn ĐHQGHN

Trưởng ban Tổ chức

2

ThS. Ngô Quang Huy - Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao ĐHQGHN

Phó Trưởng ban Tổ chức Thường trực

3

ThS. Vũ Nguyên Thức - Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ĐHQGHN

Phó Trưởng ban Tổ chức

4

ThS. Nguyễn Quốc Huy - Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao ĐHQGHN

Trưởng ban Chuyên môn

5

Ông Vũ Văn Thắng - Chủ tịch Hội Sinh viên ĐHQGHN

Ủy viên

6

TS. Nguyễn Anh Thái - Phó Trưởng ban Kế hoạch Tài chính ĐHQGHN

Ủy viên

7

TS. Nguyễn Thị Tuyết - Phó Trưởng ban Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên

Ủy viên

8

PGS. TS. Nguyễn Văn Nội - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Ủy viên

9

PGS. TS. Nguyễn Kim Sơn - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Ủy viên

10

TS. Đỗ Tuấn Minh - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại Ngữ

Ủy viên

11

PGS. TSKH. Nguyễn Đình Đức - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ

Ủy viên

12

PGS. TS. Trần Anh Tài - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế

Ủy viên

13

PGS. TS. Nguyễn Thị Mỹ Lộc - Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục

Uỷ viên

14

GS. TS. Phạm Hồng Thái - Chủ nhiệm Khoa Luật

Uỷ viên

15

PGS. TS. Nguyễn Hải Thanh - Phó Chủ nhiệm Khoa Quốc tế

Uỷ viên

 ĐHQGHN - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :