Đảng - Đoàn thể
Trang chủ   >  Tin tức  >   Đảng - Đoàn thể  >  
Đại hội Đảng bộ Cơ quan ĐHQGHN lần thứ IV thành công tốt đẹp
Đại hội Đảng bộ Cơ quan ĐHQGHN lần thứ IV diễn ra ngày 26/6/2010 với sự tham gia của 66 đại biểu.

Đại hội đã nghe đồng chí Phạm Tất Thắng - Bí thư - trình bày Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan khóa III nhiệm kỳ 2005-2010; đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư - trình bày Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan khóa III; báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào Dự thảo văn kiện Đại hộ Đảng cấp trên.

Đồng chí Phạm Tất Thắng - Bí thư - trình bày Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan khóa III nhiệm kỳ 2005-2010

Báo cáo chính trị đã khẳng định: Trong nhiệm kỳ 2005-2010, Đảng bộ Cơ quan ĐHQGHN đã làm tròn nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện hoạt động của Cơ quan. Đảng bộ là một khối thống nhất, đoàn kết vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cơ quan nhiệm kỳ III.

Nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ IV được xác định là: "Tập trung mọi nguồn lực, đổi mới căn bản và nâng cao hiệu quả công tác quản lý, xây dựng cơ quan quản lý chuẩn mực",

Mục tiêu cụ thể của Đảng bộ Cơ quan nhiệm kỳ IV (2010-2015) được xác định là:

- Xây dựng cơ quan quản lý, lãnh đạo chuẩn mực theo yêu cầu của quản trị đại học tiên tiến;

- Xây dựng môi trường làm việc thân thiện, ISO hóa, tin học hóa cao độ đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, quản lý, điều hành nhằm thực hiện tốt kế hoạch 5 năm của ĐHQGHN.

- Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất tốt, chuyên nghiệp và có trách nhiệm cao, năng lực và kỹ năng đạt chuẩn khu vực, phát huy khả năng, vai trò gương mẫu, lãnh đạo của tổ chức Đảng và đảng viên.

Một số chỉ tiêu phấn đấu cơ bản là:

- 100% CBVC chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước;

- 100% cán bộ, đảng viên thực hiện một việc làm cụ thể trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh;

- 100% cán bộ, viên chức được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng làm việc và kỹ năng mềm cần thiết;

- 100% cán bộ tương đương cấp chuyên viên trở lên và một số vị trí công tác đặc thù được bồi dưỡng về tiếng Anh và Công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ;

- Áp dụng đầy đủ Công nghệ thông tin và ISO trong các hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan;

- 100% đảng viên dự bị chuyển Đảng chính thức đúng thời hạn;

- 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 25% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ;

- 100% chi bộ trong sạch vững mạnh, 30% chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu;

- Không có đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, GS.TS Mai Trọng Nhuận – Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHQGHN nhấn mạnh một số nội dung công tác mà cán bộ đảng viên Cơ quan ĐHQGHN đã thực hiện thành công trong thời gian qua:

- Xây dựng một số hệ thống văn bản quản lý và điều hành bao gồm cả kế hoạch chiến lược, kế hoạch nhiệm vụ năm học, các qui chế, qui định, hướng dẫn, định mức,... làm tiền đề pháp lý, hành chính, tổ chức để thực hiện kế hoạch 2010 tầm nhìn 2020 của ĐHQGHN, phát huy được tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm cao, năng động, sáng tạo của đơn vị, thúc đẩy liên thông, liên kết, hợp tác giữa các đơn vị trong ĐHQGHN với nhau.

- Tổ chức một số ngành, nhiệm vụ mới có tính liên ngành, có tính chiến lược, có tầm ảnh hưởng sâu rộng góp phần phát triển thương hiệu, uy tín của ĐHQGHN.

- Phát huy quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của ĐHQGHN để phát triển quan hệ hợp tác ở trong và ngoài nước, thu hút thêm nhiều nguồn lực, đặc biệt là nguồn lực tài chính để tăng cường các nguồn lực phát triển. Nhiều dự án hợp tác trong và ngoài nước đã được triển khai.

- Chỉ đạo, lãnh đạo, hỗ trợ các đơn vị trực thuộc thực hiện sứ mạng, mục tiêu của mình;

- Khuyến khích các đơn vị thực hiện thành công việc đổi mới, sáng kiến và đột phá trong thực hiện nhiệm vụ.

Ban chấp hành Đảng bộ Cơ quan ĐHQGHN nhiệm kỳ IV 2010 - 2015.
Ảnh từ trái sang, các đồng chí: Vũ Văn Thắng, Vũ Viết Bình, Đinh Thị Thảo, Lê Yên Dung, Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Phạm Tất Thắng, Nguyễn Anh Thái, Trần Trí Trung và Phạm Hồng Tung.

Bên cạnh đó, Giám đốc cũng nhấn mạnh đến những đóng góp quan trọng của Cơ quan ĐHQGHN trong thời gian qua đó là: từng bước xây dựng Cơ quan ĐHQGHN thành một tập thể đoàn kết, tiên phong đồng thời từng bước cải thiện môi trường làm việc, góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ mà Đảng, nhà nước và xã hội đã kì vọng vào ĐHQGHN.

Giám đốc ĐHQGHN ghi nhận những đóng góp của đội ngũ đảng viên, đặc biệt là sự đóng góp, hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị trong và ngoài ĐHQGHN.

Thời gian tới sẽ là giai đoạn tăng tốc của ĐHQGHN trong xây dựng và phát triển một số ngành, chuyên ngành, đạt chuẩn quốc tế thông quan xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, đổi mới quản trị đại học tiên tiến, hiện đại hóa cơ sở vật chất trong đó có việc xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc. 5 năm vừa qua là thời gian ĐHQGHN chuẩn bị thủ tục đầu tư toàn diện cũng như giải phóng mặt bằng; 5 năm tới sẽ tăng tốc để xây dựng và phát triển đồng thời tạo nguồn lực tài chính để phát triển bền vững và hướng đến chuẩn mực quốc tế.

Toàn cảnh Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2010 - 2015

Giám đốc ĐHQGHN mong muốn thời gian tới, Cơ quan ĐHQGHN sẽ góp phần đắc lực trong việc xây dựng ĐHQGHN theo mô hình của một cơ quan ĐH nghiên cứu đa ngành, đa lĩnh vực, tiên tiến cơ quan ĐHQGHN sẽ thực hiện chức năng điều hành và giải quyết công việc thuộc chức năng giải quyết cấp Bộ đối với các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc; liên kết, liên thông hợp tác với các đơn vị, phát triển tinh thần cộng đồng, thương hiệu cuả ĐHQGHN.

Giám đốc ĐHQGHN cũng chia sẻ suy nghĩ của ông về định dạng Cơ quan ĐHQGHN: đội ngũ cán bộ có phẩm chất đạo đức tốt và năng lực, kỹ năng mềm, sử dụng tốt tiếng Anh và công nghệ thông tin, có tinh thần làm việc cao, đoàn kết, thân thiện, ủng hộ đổi mới; Cơ quan ĐHQGHN phải có cơ sở vật chất làm việc hiện đại, cập nhật. Cơ quan ĐHQGHN là nơi tiên phong áp dụng quản lý công việc theo cách tiếp cận chuẩn đầu ra, theo kết quả của công việc, có cách tiếp cận liên thông, liên kết cùng phát triển trong cộng đồng ĐHQGHN.

Đại hội cũng bầu ra 09 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan ĐHQGHN nhiệm kỳ IV, bầu ra 13 đồng chí là đại biểu chính thức và dự khuyết dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ ĐHQGHN vào tháng 8/2010. Nghị quyết Đại hội đã được 100% đại biểu tán thành thông qua.

BCH Đảng bộ khóa IV cũng đã họp phiên đầu tiên bầu đồng chí Phạm Tất Thắng làm Bí thư Đảng ủy Cơ quan, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hạnh giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan ĐHQGHN.

 Ngọc Diệp - Thanh Hà - Bùi Tuấn - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :