Đảng - Đoàn thể
Trang chủ   >  Tin tức  >   Đảng - Đoàn thể  >  
Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện kế hoạch của Đoàn thanh niên ĐHQGHN triển khai Nghị quyết 14 NQ/TN
Ngày 31/5/2005, Đoàn thanh niên CSHCM ĐHQGHN đã tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện kế hoạch của Đoàn thanh niên ĐHQGHN triển khai Nghị quyết 14 NQ/TN của Đảng uỷ ĐHQGHN về công tác phát triển Đảng trong sinh viên.

Sau khi nghe báo cáo sơ kết một năm thực hiện kế hoạch của Đoàn thanh niên ĐHQGHN triển khai Nghị quyết 14 NQ/TN của Đảng uỷ ĐHQGHN về công tác phát triển Đảng trong sinh viên, các đại biểu đã sôi nổi thảo luận và đóng góp ý kiến cho hội nghị. Các ý kiến thảo luận tập trung vào một số vấn đề chủ yếu như: Những khó khăn, vướng mắc trong quy trình tổ chức giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp; Việc nâng cao nhận thức của sinh viên về tổ chức Đảng, nhiệm vụ, vai trò của người đảng viên; Công tác phát triển Đảng trong sinh viên hiện nay; Làm thế nào để tạo môi trường cho sinh viên phấn đấu vào Đảng; Làm thế nào để xây dựng động cơ trong sáng đó trong mỗi đoàn viên - thanh niên; Phát huy vai trò của đoàn viên ưu tú diện đối tượng Đảng, phát huy vai trò của sinh viên là đảng viên trong mọi hoạt động Đoàn, Hội…

Trong năm vừa qua, Đoàn thanh niên CSHCM ĐHQGHN đã giới thiệu được 1.510 đoàn viên ưu tú tham dự lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng Cộng sản Việt Nam; giới thiệu cho Đảng 165 đoàn viên ưu tú để xem xét kết nạp và đã kết nạp được 125 đoàn viên là sinh viên vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là con số rất có ý nghĩa, thể hiện công tác phát triển Đảng trong sinh viên của Đoàn thanh niên CSHCM ĐHQGHN đã có những bước phát triển và dần đạt được chỉ tiêu mà tổ chức Đoàn thanh niên đã đề ra trong kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị BCH Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ IX về công tác phát triển Đảng trong sinh viên.

 P.V - Bản tin ĐHQG Hà Nội - số 171, tháng 5/2005
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :