Thông báo
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >  
Hội đồng xét Giải thưởng “Nghiên cứu khoa học sinh viên” năm 2011 của ĐHQGHN

Ngày 19/10/2011, Giám đốc ĐHQGHN đã ký quyết định số 3069/QĐ-KHCN thành lập Hội đồng xét giải thưởng Nghiên cứu Khoa học sinh viên năm 2011. Hội đồng có nhiệm vụ xem xét kết quả chấm điểm và xếp loại các công trình dự thi, lập danh sách đề nghị các công trình nghiên cứu khoa học của sinh viên được giải thưởng của ĐHQGHN năm 2011 để đề nghị Giám đốc ĐHQGHN phê duyệt.
Dưới đây là danh sách các thành viên Hội đồng:
Tải về Quyết định số3069/QĐ-KHCN ngày 19 tháng10 năm 2011

1
GS.TSKH. Vũ Minh Giang
Phó Giám đốc ĐHQGHN
Chủ tịch
2
PGS.TS. Nguyễn Thế Bình
 Phó trưởng Ban KHCN
P.Chủ tịch
3
GS.TSKH. Phạm Kỳ Anh
Đại diện Hội đồng liên ngành Toán -Cơ tin học
Uỷ viên
4
GS. GS.TS. Nguyễn Quang Báu
Đại diện Hội đồng liên ngành Vật lý - ĐTVT
Uỷ viên
5
GS.TS. Phạm Hùng Việt
Đại diện Hội đồng ngành Hoá học
Uỷ viên
6
PGS.TS. Phan Tuấn Nghĩa
Đại diện Hội đồng ngành  Sinh học
Uỷ viên
7
GS.TS. Trần Nghi
Đại diện liên ngành các khoa học Trái đất - Môi trường
Uỷ viên
8
GS.TS.Lê Chí Quế
Đại diện Hội đồng liên ngành Văn học - Báo chí
Uỷ viên
9
PGS.TS. Đào Xuân Chúc
Đại diện Hội đồng liên ngành các khoa học Lịch sử
Uỷ viên
10
GS.TS. Đinh Văn Đức
Đại diện Hội đồng liên ngành Ngôn ngữ - Ngoại ngữ
Ủy viên
11
PGS.TS. Phí Mạnh Hồng
Đại diện Hội đồng liên ngành các khoa học về Chính trị và Quản lý
Uỷ viên
12
PGS.TS. Trịnh Thị Hoa Mai
Đại diện Hội đồng ngành Kinh tế học
Uỷ viên
13
TS. Nguyễn Thị Quế Anh
Đại diện Hội đồng ngành Luật học
Uỷ viên
14
GS.TS. Trần Hữu Luyến
Đại diện Hội đồng liên ngành Tâm lý - Giáo dục
Uỷ viên
15
GS.TS. Nguyễn Quang Ngọc
Đại diện Hội đồng liên ngành Khu vực học- Quốc tế học
Uỷ viên
16
TS. Đỗ Hoàng Ngân
Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN
Uỷ viên
17
ThS. Trần Công Thành
Chuyên viên Ban KHCN
Thư ký

(Danh sách gồm có 17 người)
 

 VNU Media - Ban Khoa học Công nghệ
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :