Thông báo
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >  
Thông báo dùng thử cơ sở dữ liệu Scopus

Trung tâm Thông tin – Thư viện đã liên hệ với Nhà xuất bản Elsevier xin kích hoạt dùng thử cơ sở dữ liệu SCOPUS theo yêu cầu của đông đảo bạn đọc trong Đại học Quốc gia Hà Nội. Nhà xuất bản đã đồng ý và kích hoạt cho Đại học Quốc gia Hà Nội dùng thử từ ngày 1/03/2012 đến ngày 28/03/2012.
Scopus ra đời vào tháng 11/2004, là cơ sở dữ liệu tóm tắt và trích dẫn lớn nhất của Elsevier chứa cả những nguồn học liệu nghiên cứu được phản biện kín và nguồn dữ liệu web giá trị. Với hơn 18,500 nhan đề tài liệu từ hơn 5,000 nhà xuất bản quốc tế, SciVerse Scopus cung cấp cho cộng đồng nghiên cứu nguồn dữ liệu tổng hợp, truy cập và tìm kiếm đơn giản, nhanh chóng để hỗ trợ cho nhu cầu nghiên cứu trong các lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, y học, khoa học xã hội, kể cả mới đây nhất là lĩnh vực nghệ thuật và nhân văn.

 

 VNU Media - Trung tâm Thông tin Thư viện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :