Thông báo
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >  
CSDL Web of Knowledge của NXB Thomson Reuters

GIỚI THIỆU CƠ SỞ DỮ LIỆU TRA CỨU ĐIỆN TỬ
Trung tâm Thông tin - Thư viện, ĐHQGHN trân trọng giới thiệu 2 CSDL tra cứu của Nhà xuất bản Thomson Reuters đến toàn thể bạn đọc ĐHQGHN, theo đó bạn đọc sử dụng mạng của VNUnet đều có thể truy cập và khai thác miễn phí. Để truy cập từ xa (đối với máy tính không sử dụng mạng của VNUnet), xin mời xem hướng dẫn ở file đính kèm.
CSDL Web of Knowledge là công cụ mạnh mẽ để tìm kiếm và đánh giá chất lượng các công trình khoa học trên cơ sở dữ liệu trích dẫn khoa học từ hơn 12.000 tên tạp chí hàng đầu thế giới được cập nhật hàng tuần, trong đó có: 8.060 tạp chí thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học công nghệ; 2.697 tạp chí thuộc lĩnh vực khoa học xã hội; 1.497 tạp chí thuộc lĩnh vực nghệ thuật và xã hội nhân văn và hơn 150.000 tài liệu hội nghị hội thảo với bề dày hồi cố tới năm 1900. ISI là công cụ không thể thiếu trong việc đánh giá chất lượng các công trình khoa học theo chuẩn mực quốc tế, cho phép xác định chính xác các xu thế phát triển của các lĩnh vực khoa học và công nghệ trong quá khứ, hiện tại và tương lai cũng như xác định vị trí của từng tổ chức nghiên cứu và của từng quốc gia trong lĩnh vực KH&CN.
EndNote® là công cụ quản lý tham khảo mạnh mẽ nhất trên thị trường hiện nay, cho phép các chuyên gia nghiên cứu tìm kiếm cơ sở dữ liệu tham khảo phổ biến, lưu trữ tài liệu tham khảo, file PDF, lập nhóm và tổ chức nghiên cứu. EndNote cũng là nguồn tài nguyên duy nhất có công nghệ tạo ra thư mục được cấp bằng sáng chế. Cung cấp các công cụ tiên tiến để quản lý, tìm kiếm, sắp xếp và chia sẻ nghiên cứu của bạn. EndNote giúp quản lý nghiên cứu trở nên dễ dàng hơn với khả năng tạo ra các thư mục và lý lịch ngay trong EndNote, các tính năng như "Tìm Toàn văn " và " Cập nhật biểu ghi ' tự động hóa quá trình định vị và cập nhật thông tin thu thập của bạn, giúp tiết kiệm thời gian tìm kiếm thông qua các tập tin cá nhân. Khả năng chia sẻ nhóm và đọc/ghi tùy chọn cho phép bạn làm việc cùng với đồng nghiệp, thậm chí có thể xây dựng trên nền tảng công việc của nhau. Người dùng EndNote có thể đồng bộ thư viện và các tài liệu tham khảo trên máy tính để bàn, trực tuyến, hay các ứng dụng trên iPad, cho phép truy cập vào dữ liệu nghiên cứu của họ bất cứ khi nào và nơi đâu họ cần.Với5GBlưu trữ trực tuyến cho tập tin đính kèm, không giới hạn cho lưu trữ tham khảo và hàng nghìn kiểu định dạng, cùng với truy cập trực tuyến đáp ứng nhu cầu người sử dụng.
Thông tin chi tiết về dịch vụ như sau:

STT
Tên dịch vụ
Thời hạn truy cập
1
Journal Citation Reports® on the Web: Science Edition 2012
Web of Science:
- Science Citation Index Expandedä 1990-present
- Social Sciences Citation Index®  1990-present
- Arts & Humanities Citation Index® 1990-present
1/1/2014 – 31/12/2014
2
EndNote®
1/1/2014 – 31/12/2014

 

 BT - Trung tâm TTTV
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   |