Thông báo
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >  
Gia hạn nộp hồ sơ xin học bổng GE năm 2014

Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) nhận được thông báo của Viện Giáo dục Quốc tế tại Việt Nam (IIE) về việc triển khai Chương trình học bổng GE Foundation Scholar-Leaders (học bổng GE) năm 2014 cho sinh viên năm thứ nhất đang học các ngành kinh tế/quản trị, kỹ thuật và khoa học tự nhiên, có thành tích học tập tốt (điểm trên 7.5 - tính theo thang điểm 10 hoặc 3.0 - tính theo thang điểm 4).
Giá trị học bổng 3.450 USD/sinh viên cho 3 năm học đại học liên tiếp (1.150 USD/sinh viên/năm).
Thông tin chi tiết về học bổng xin xem văn bản đính kèm công văn này và tại website: http://www.iie.org/hanoi, http://www.scholarshipandmore.org hoặc tại các buổi giới thiệu thông tin tại IIE vào 14h30 các ngày 6/12/2013, 10/1/2014, 17/2/2014, 14/3/2014.
Cách nộp hồ sơ:
- Truy cập website: http://apply.scholarshipandmore.org/ để điền đơn xin học bổng trực tuyến.
- Nộp hồ sơ dự tuyển trực tiếp hoặc qua bưu điện theo địa chỉ sau:
Chương trình học bổngGE Foundation Scholar-Leaders,Viện Giáo dục Quốc tế (IIE),Phòng 405, nhà A2, Khu Ngoại giao đoàn,Số 298 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 04.37262524 (số máy lẻ 106)
Thời hạn nộp hồ sơ: chậm nhất là ngày 15 tháng 4 năm 2014.
Chi tiết chương trình học bổng GE:
 
 
 

 VNU Media - Ban CT&CT HSSV
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   |