Thông báo
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >  
Tuyển chọn sinh viên tham dự Diễn đàn Thủ lĩnh Sinh viên ASEAN 2014 tại Brunei

ĐHQGHN nhận được thư của Ban Thư ký Mạng lưới các trường Đại học Đông Nam Á (AUN) thông báo về Diễn đàn Thủ lĩnh sinh viên ASEAN năm 2014. Đây là hoạt động do AUN phối hợp với các trường thành viên tổ chức theo hình thức đăng cai luân phiên.
Theo thông báo của AUN, năm 2014 Diễn đàn sẽ được tổ chức tại Đại học Brunei Darussalam, Brunei từ ngày 23/6/2014 đến ngày 27/6/2014.
- Chủ đề Diễn đàn: “Tầm nhìn thanh niên - Thành lập tổ chức lãnh đạo thanh niên như một tổ chức ASEAN” .
- Số lượng sinh viên/đơn vị thành viên AUN: 03 sinh viên
- Thành phần sinh viên: Thủ lĩnh các tổ chức sinh viên (Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên), có khả năng giao tiếp, thuyết trình tốt bằng tiếng Anh.
- Kinh phí: Ban Tổ chức sẽ đài thọ chi phí ăn, ở, di chuyển tại Brunei. Sinh viên tự chi trả hoặc đơn vị chọn cử hỗ trợ kinh phí vé máy bay đi và về từ Việt Nam - Brunei. 
Đây là một trong những hoạt động giao lưu sinh viên quốc tế có ý nghĩa để sinh viên ĐHQGHN mở rộng quan hệ giao lưu, hợp tác với sinh viên các nước Đông Nam Á, ĐHQGHN đề nghị mỗi đơn vị đề cử 01 sinh viêntham gia Diễn đàn.
Hồ sơ đăng ký của sinh viên:
- Bản tự giới thiệu về bản thân có dán ảnh - nêu rõ năng lực nổi trội cùng những khả năng có thể đóng góp vào các hoạt động chung nếu được lựa chọn tham gia đoàn đại biểu SV ĐHQGHN;
- Lý lịch khoa học;
- Bảng điểm học tập, có xác nhận của đơn vị đào tạo;
- Bài luận bằng tiếng Việt và tiếng Anh khoảng 1.000 - 1.500 từ phù hợp với chủ đề của diễn đàn;
- Chứng chỉ tiếng Anh hoặc các chứng chỉ tương đương;
- Chứng nhận đã tham gia chương trình, hoạt động của các tổ chức quốc tế có sử dụng tiếng Anh hoặc các ngoại ngữ khác;
- 01 bản hộ chiếu phô tô, còn giá trị sử dụng tối thiểu đến tháng 12/2014 (không cần dịch sang tiếng Anh);
- 01 bản thẻ SV phô tô (không cần dịch sang tiếng Anh);
- Các chứng nhận về: thành tích học tập, hoạt động Đoàn - Hội, nghiên cứu khoa học... nếu có (không cần dịch sang tiếng Anh).
Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu SV xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25 cm x 43 cm, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (xét tuyển tham dự tham dự Diễn đàn Thủ lĩnh sinh viên ASEAN năm 2014, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa - Trường, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ có). Hồ sơ đã nộp không trả lại.
Đề nghị các đơn vị thông báo chương trình trên tới SV, tiến hành xét chọn và gửi danh sách SV và hồ sơ đề nghị về ĐHQGHN (qua Ban CT&CTHSSV) đồng thời gửi file văn bản về địa chỉ email: nmtruong@vnu.edu.vn trước ngày 9/6/2014, Thứ Hai.
Quá thời hạn nêu trên, nếu đơn vị nào chưa gửi danh sách và hồ sơ xét chọn về ĐHQGHN thì mặc nhiên được xem như đơn vị đó không tham dự chương trình giao lưu SV này.

 Trương Huyền - Ban CT&CT HSSV
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   |