Thông báo
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >  
Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ tham gia thực hiện Chương trình Tây Bắc năm 2016

Kính gửi:           

- Các Bộ, Ban, Ngành Trung ương;

- UBND các tỉnh vùng Tây Bắc;

- Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam;

- Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam;

- Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh;

- Các đơn vị thành viên và trực thuộc của Đại học Quốc gia Hà Nội;

- Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam;

- Liên minh Hợp tác xã Việt Nam;

- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ qui định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước. Đại học Quốc gia Hà Nội trân trọng gửi tới Quý cơ quan thông báo đề xuất đặt hàng nhiệm vụ tham gia thực hiện Chương trình "Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc" năm 2016. Đại học Quốc gia Hà Nội kính đề nghị Quý cơ quan thông báo rộng rãi tới các đơn vị, cá nhân thuộc Quý cơ quan được biết.

1. Trình tự thực hiện

Bộ, ngành và địa phương xem xét lựa chọn các vấn đề khoa học và công nghệ của các tổ chức và cá nhân đề xuất (Mẫu 1) để xây dựng đề xuất đặt hàng hoặc có thể mời chuyên gia, nhóm chuyên gia, tổ chức, cơ quan dự kiến hưởng thụ kết quả nghiên cứu tham gia xây dựng đề xuất đặt hàng. Đề xuất nhiệm vụ phải phù hợp với mục tiêu, nội dung của Chương trình đã được phê duyệt (Phụ lục gửi kèm)phù hợp định hướng, nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của bộ, ban, ngành, địa phương.

Bộ, ngành và địa phương tổ chức lấy ý kiến tư vấn của Hội đồng tư vấn hoặc Tổ chuyên gia độc lập đối với đề xuất đặt hàng đã được xây dựng để hoàn thiện đề xuất đặt hàng (Mẫu 2a đối với đề tài khoa học và công nghệ/ đề án khoa học và Mẫu 2b đối với dự án sản xuất thử nghiệm) và tổng hợp các đề xuất đặt hàng (Mẫu 3).

Hồ sơ đề xuất đặt hàng bao gồm:  

(1) Phiếu đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ của tổ chức, cá nhân (Mẫu 1);

(2) Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ (Mẫu 2a hoặc Mẫu 2b);

(3) Biên bản làm việc của hội đồng tư vấn hoặc ý kiến tư vấn của chuyên gia độc lập đối với đề xuất đặt hàng là phụ lục của đề xuất đặt hàng;

(4) Tổng hợp các đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ của bộ, ngành, địa phương (Mẫu 3).

2. Địa chỉ nhận hồ sơ đề xuất đặt hàng

Hồ sơ xin gửi về Văn phòng Chương trình Tây Bắc theo địa chỉ: Phòng 402, Nhà Điều hành Đại học Quốc gia Hà Nội, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội và file điện tử gửi về địa chỉ email: khcntaybac@vnu.edu.vn - website: http://taybac.vnu.edu.vn

3. Thời hạn nhận hồ sơ đề xuất đặt hàng: Trước ngày 15 tháng 4 năm 2015.

Đại học Quốc gia Hà Nội trân trọng thông báo./.

>>> Tải về các biểu mẫu: Word, PDF

 

 VNU Media - Văn phòng Chương trình Tây Bắc
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   |