Thông báo
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >  
Mời dự Hội nghị Xã hội/ Khoa học bền vững ASEAN năm 2015
Hội nghị Xã hội/ Khoa học bền vững ASEAN năm 2015 sẽ được tổ chức từ ngày 19 – 21/8/2015 tại Đại học Chulalongkorn (Thái Lan).

Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN) gửi thông báo mời dự Hội nghị Xã hội/ Khoa học bền vững ASEAN năm 2015 tới các trường Đại học thành viên của AUN.

Hội nghị sẽ diễn ra từ ngày 19 – 21/8/2015 tại Đại học Chulalongkorn (Thái Lan).

Trung tâm nghiên cứu Đông Nam Á, Trung tâm Hòa bình và Xung đột nghiên cứu, Mạng lưới Toàn cầu Chula, Trường Nông nghiệp (CUSAR), và Viện nghiên cứu Xã hội học (CUSRI) đồng tổ chức hội nghị này.

Các đơn vị phối hợp: Ban thư ký AUN tại Bangkok (Thái Lan), Hội đồng nghiên cứu quốc gia của Thái Lan…

Hạn chót đăng ký: 15/6/2015

Thông tin chi tiết xem trong file đính kèm.

 VNU Media – Ban HT&PT
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   |