Thông báo
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >  
Xét tặng Giải thưởng KH&CN năm 2015 của ĐHQGHN

>>> Tải về văn bản số 2147/ĐHQGHN-KHCN

Kính gửi: Các đơn vị thành viên và trực thuộc

Triển khai Quy định hằng năm về xét Giải thưởng Khoa học và Công nghệ (KH&CN), Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) thông báo kế hoạch xét tặng Giải thưởng Công trình KH&CN ĐHQGHN tiêu biểu năm 2015 và đề nghị các đơn vị thực hiện như sau:

1. Triển khai quy trình xét tặng Giải thưởng Công trình KH&CN ĐHQGHN tiêu biểu năm 2015 theo Quy định về Giải thưởng KH&CN của ĐHQGHN được ban hành kèm theo Quyết định số 3493/QĐ-ĐHQGHN ngày 03/10/2014 của Giám đốc ĐHQGHN.

2. Các đơn vị thành viên, trực thuộc tổ chức xét Giải thưởng Công trình Khoa học và Công nghệ ĐHQGHN tiêu biểu năm 2015 tại các hội đồng cấp cơ sở, hoàn thành hồ sơ và báo cáo kết quả về ĐHQGHN (qua Ban Khoa học Công nghệ) trước ngày 30/09/2015.

3. Ban Khoa học Công nghệ làm đầu mối tổ chức xét Giải thưởng tại các Hội đồng ngành/liên ngành và Hội đồng Giải thưởng cấp ĐHQGHN trước ngày 15/11/2015.

Quyết định số 3493/QĐ-ĐHQGHN tham khảo tại:

http://www.vnu.edu.vn/home/?netoffice/N2167/3493-Qd-dHQGHN.htm

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thông báo rộng rãi tới các nhà khoa học trong đơn vị, triển khai thực hiện đúng quy định và kế hoạch./.

 VNU Media - Ban KHCN
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   |