Thông báo
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >  
Tuyển dụng viên chức năm 2017 của Tạp chí Khoa học

 

Căn cứ Nghị định 29/2012/NĐ-CP, ngày 12/4/2012 của Chính phủ về Nghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Quy định về việc tuyển dụng, sử dụng công chức, viên chức, người lao động trong Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) ban hành theo Quyết định số 3768/QĐ-ĐHQGHN ngày 22/10/2014 của Giám đốc ĐHQGHN, Tạp chí Khoa học thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau:

I. Về điều kiện đăng ký dự tuyển

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên. Đối với một số lĩnh vực hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, tuổi dự tuyển có thể thấp hơn theo quy định của pháp luật; đồng thời, phải có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật;

c) Có đơn đăng ký dự tuyển;

d) Có lý lịch rõ ràng;

đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

g) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

II. Số lượng, chức danh nghề nghiệp và tiêu chuẩn tuyển dụng viên chức

1. Tiêu chuẩn chung

- Tốt nghiệp Đại học chính quy loại Khá trở lên.

- Có kinh nghiệm công tác tại vị trí tuyển dụng từ 24 tháng trở lên.

- Ưu tiên có kinh nghiệm công tác phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng tại cơ sở giáo dục đại học.

- Sử dụng tốt ngoại ngữ phục vụ công việc (có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B1 theo khung tham chiếu Châu Âu hoặc tương đương trở lên).

- Tin học văn phòng, đáp ứng yêu cầu công việc: có chứng chỉ tin học trình độ B trở lên hoặc có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

2. Số lượng, chức danh nghề nghiệp và tiêu chuẩn tuyển dụng theo vị trí

STT

Vị trí

Số lượng

Tiêu chuẩn tuyển dụng

1

Biên tập viên

 (mã số 17.141)

1

- Tốt nghiệp đại học chính quy loại Khá trở lên, ưu tiên tốt nghiệp ngành Tiếng Anh.

- Có kinh nghiệm và khả năng làm biên tập viên.

- Có chứng chỉ tin học trình độ B trở lên hoặc chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin  cơ bản.

- Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học khác chuyên ngành báo chí, xuất bản thì phải qua lớp bồi dưỡng về nghệp vụ báo chí, xuất bản từ 08 tuần trở lên.

- Tuổi đời không quá 30.

2

Biên tập viên website

Tiếng Anh

(mã số 17.141)

 

1

- Tốt nghiệp sau đại học lĩnh vực Khoa học tự nhiên và công nghệ ở nước ngoài có kinh nghiệm công bố quốc tế.

- Phải qua lớp bổi dưỡng về nghiệp vụ báo chí, xuất bản từ 08 tuần trở lên.

- Có kinh nghiệm làm biên tập viên.

- Có chứng chỉ tin học trình độ B trở lên hoặc chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin  cơ bản.

- Tuổi đời không quá 30.

Tổng cộng

2

 

III. Nội dung hồ sơ đăng ký xét tuyển, thời hạn và địa điểm nhận hồ sơ xét tuyển

1. Hồ sơ đăng ký thi tuyển viên chức bao gồm:

a) Đơn đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ;

b) Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

c) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

d) Bản sao chứng chỉ nghiệp vụ báo chí, xuất bản;

đ) Giấy chứng nhận sức khoẻ còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21/11/2007 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;

e) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;

f) Bản sao công chứng các giấy tờ sau: giấy khai sinh; giấy tờ chứng minh kinh nghiệm công tác (nếu có); giấy chứng minh nhân dân; giấy tờ khác (bằng khen, giấy khen…) nếu có;  02 ảnh  04x06 chụp trong thời hạn 6 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển; 02 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên lạc.

2. Thời gian, địa điểm thu nhận hồ sơ

a) Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 04/10/2017 đến hết ngày 04/11/2017.

b) Địa điểm nhận hồ sơ: Tạp chí Khoa học, Tầng 7, Nhà C1T, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 04.3754.7902.

IV. Hình thức và nội dung tuyển dụng viên chức

1. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

2. Nội dung thi tuyển: Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

V. Thời gian, địa điểm và lệ phí thi tuyển

1. Thời gian thi tuyểnDanh sách ứng viên đủ điều kiện dự tuyển, thời gian xét tuyển, danh sách ứng viên trúng tuyển sẽ được thông báo trên trang thông tin điện tử tại Website: http://vnu.edu.vn/

2. Địa điểm thi tuyển: Tạp chí Khoa học.

3. Lệ phí đăng ký thi tuyển: 260.000 đ/hồ sơ.

Trân trọng thông báo./.

 Ngọc Hà - Tạp chí Khoa học
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   |