Thông báo
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >  
Thông tin LATS của NCS Vương Đại Liên
Tên luận án: So sánh mô típ sinh đẻ thần kỳ trong truyện cổ Trung Quốc và Việt Nam

Tên tác giả: Vương Đại Liên               Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 22/06/1987                         Nơi sinh: Vân Nam, Trung Quốc

Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 3126 / QĐ - XHNV - SĐH , ngày 26/12/2014

Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

- Bổ sung giáo viên hướng dẫn và thay đổi tên đề tài luận án Tiến sĩ (theo quyết định số 742/QĐ-SĐH của Hiệu trưởng Trường ĐH KHXH&NV, ngày 28/10/2015)

- Điều chỉnh tên đề tài luận án Tiến sĩ (theo quyết định số 1802/QĐ-SĐH của Hiệu trưởng Trường ĐH KHXH&NV, ngày 29/06/2018)

- Quyết định về việc gia hạn học tập: từ 01/01/2018 đến 30/11/2018.

Tên luận án: So sánh mô típ sinh đẻ thần kỳ trong truyện cổ Trung Quốc và Việt Nam

Chuyên ngành: Văn học dân gian                       Mã số: 60220125

Các bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Lê Bảo, PGS.TS. Nguyễn Thị Bích Hà

 Các kết quả mới của luận án

- Luận án đưa ra khái niệm rộng của sinh đẻ thần kỳ là chỉ tất cả các loại sinh đẻ khác thường, nghĩa hẹp là chỉ người phụ nữ sinh ra người một cách khác thường. Luận án chia mô típ sinh đẻ thần kỳ theo hai tiêu chí: phương thức cảm ứng và đối tượng cảm ứng. Chia theo phương thức cảm ứng, luận án chia mô típ sinh đẻ thần kỳ thành 6 loại: ăn, uống phải dị vật, tiếp xúc dị vật, cảm ứng thiên tượng dị thường, cảm ứng rồng, mộng triệu và cảm ứng hỗn hợp. Phân loại theo đối tượng cảm ứng, luận án phân loại mô típ sinh đẻ thần kỳ thành cảm ứng động vật, cảm ứng thực vật, cảm ứng những vật thể tự nhiên, cảm ứng những vật dụng trong cuộc sống và cảm ứng thần.

- Luận án thống kê và đưa ra con số cụ thể về những phương thức cảm ứng. Ngoài ra luận án còn thống kê tần số xuất hiện của những vật cụ thể xuất hiện trong mô típ sinh đẻ thần kỳ của Trung Quốc và Việt Nam một cách chi tiết và đưa ra nhận xét chung về kết quả khảo sát, để người đọc có một cách nhìn tổng thể về mô típ sinh đẻ thần kỳ trong truyện cổ Trung Quốc và Việt Nam.

- Luận án chỉ ra những yếu tố tương đồng của mô típ sinh đẻ thần kỳ trong truyện cổ Trung Quốc và Việt Nam như phương thức mộng triệu đều chiếm tỉ lệ nhiều nhất; loại động vật xuất hiện nhiều lần nhất là con rồng; thần, trứng được xuất hiện nhiều lần; thời gian mang thai dài hơn bình thường... những yếu tổ khác biệt trong môt típ sinh đẻ thần kỳ của Trung Quốc và Việt Nam là: "khí" xuất hiện nhiều lần trong mô típ sinh đẻ thần kỳ của Trung Quốc, một bọc sinh nhiều con xuất hiện nhiều lần trong mô típ sinh đẻ thần kỳ của Việt Nam...

- Luận án tìm ra những tín ngưỡng dân gian được thể hiện trong mô típ sinh đẻ thần kỳ của Trung Quốc và Việt Nam: tín ngưỡng vạn vật hữu linh, tín ngưỡng phồn thực, sùng bái nhật nguyệt tinh tú và thiên tượng, sùng bái totem, đỉnh điểm là sùng bái con rồng, sùng bái thủy tổ, sùng bái tổ tiên và sùng bái anh hùng.

- Luận án đưa ra sự khác biệt về tư tưởng, quan niệm, lịch sử văn hóa thể hiện trong mô típ sinh đẻ thần kỳ của Trung Quốc và Việt Nam. Quan niệm “âm dương”, “ngũ hành tương sinh tương khắc” thể hiện trong mô típ sinh đẻ thần kỳ của Trung Quốc, quan niệm “ở hiền gặp lành”, “đi chùa cầu tự” thể hiện trong mô típ sinh đẻ thần kỳ của Việt Nam. Văn hóa đế vương, văn hóa phụ quyền thể hiện trong mô típ sinh đẻ thần kỳ của Trung Quốc, dấu ấn của văn hóa làng xã thể hiện trong mô típ sinh đẻ thần kỳ của Việt Nam.

- Bên cạnh những đóng góp về mặt học thuật nêu trên, luận án còn có những đóng góp đáng kể về mặt tư liệu. Luận án đã hệ thống được 120 truyện có mô típ sinh đẻ thần kỳ của Trung Quốc và 143 truyện có mô típ sinh đẻ thần kỳ của Việt Nam, lập thành bảng phụ lục và có dịch phần tiếng Trung sang tiếng Việt nhằm cung cấp một nguồn tài liệu cho những người nghiên cứu so sánh về văn hóa, văn học Trung Quốc và Việt Nam nói chung và nghiên cứu văn học dân gian hai nước nói riêng.

Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

- So sánh đối chiếu riêng nghĩa rộng của mô típ sinh đẻ thần kỳ như trời sinh ra người, đất sinh ra người, động vật sinh ra người, thực vật sinh ra người... của Trung Quốc và Việt Nam.

- Tìm hiểu và giải mã những vật cụ thể xuất hiện trong mô típ sinh đẻ thần kỳ trong truyện cổ Trung Quốc và Việt Nam.

 Các công trình đã công bố liên quan đến luận án:

1. Vương Đại Liên (2018), “Mô típ sinh đẻ thần kỳ trong thần thoại về nguồn gốc loài người của một số dân tộc thiểu số Việt Nam”, Tạp chí Giáo dục Nghệ thuật (24), tr. 74-77.

2. 王代2018), 越南感生神初探, 世界家苑(WORLA GARDEN)(下)(4),P 448-449.

Vương Đại Liên (2018), “Bước đầu tìm hiểu về mô típ sinh đẻ thần kỳ của Việt Nam”, Tạp chí Thế Giới Gia Uyển (WORLA GARDEN) (4), tr. 448-449.

3. Vương Đại Liên (2018), “Vài nét về kiểu truyện hồng thủy trong văn học hiện đại Trung Quốc”, Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc (10), tr. 53-58.

4. Vương Đại Liên (2019), "Một số tín ngưỡng dân gian thể hiện trong mô típ sinh đẻ thần kỳ của Trung Quốc và Việt Nam", Tạp chí Nghiên cứu Văn học (9), tr. 70-80.

5. Vương Đại Liên (2019), "Mô típ sinh đẻ thần kỳ từ góc nhìn lịch sử hóa thần thoại và thần thoại hóa lịch sử của Trung Quốc và Việt Nam", Tạp chí Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam (5), tr. 32-38.

6. Vương Đại Liên (2019), "Mô típ sinh đẻ thần kỳ trong truyện cổ - sự khác nhau về lịch sử văn hóa của Trung Quốc và Việt Nam, Tạp chí Văn hóa học (5), tr. 45-55.

 

 VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   | 276   | 277   | 278   | 279   | 280   | 281   | 282   | 283   | 284   | 285   | 286   | 287   | 288   | 289   | 290   | 291   | 292   | 293   | 294   | 295   | 296   | 297   | 298   | 299   | 300   | 301   | 302   | 303   | 304   | 305   | 306   | 307   | 308   | 309   | 310   | 311   | 312   | 313   | 314   | 315   | 316   | 317   | 318   | 319   | 320   | 321   | 322   | 323   | 324   | 325   | 326   | 327   | 328   | 329   | 330   | 331   | 332   | 333   | 334   | 335   | 336   | 337   | 338   | 339   | 340   | 341   | 342   | 343   | 344   | 345   | 346   | 347   | 348   | 349   | 350   | 351   | 352   | 353   | 354   | 355   | 356   | 357   | 358   | 359   | 360   | 361   | 362   | 363   | 364   | 365   | 366   | 367   |