Thông báo
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >  
Thăm dò dư luận đối với các ứng viên đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú năm 2020

Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú (NGND, NGƯT) ĐHQGHN năm 2020 đã nhận được 25 hồ sơ đủ điều kiện đề nghị xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT, trong đó có 4 ứng viên xét tặng danh hiệu NGND, 21 ứng viên xét tặng danh hiệu NGƯT, cụ thể như sau:

1. Danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân (4 ứng viên)

TT

Học hàm, học vị

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

GS.TS

Mai Trọng Nhuận

Chuyên gia cao cấp, ĐHQGHN

2

GS.TSKH

Nguyễn Xuân Hãn

Nguyên Giảng viên cao cấp, Khoa Vật lý,        Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

3

GS.TSKH

Đặng Hùng Thắng

Trưởng Bộ môn, Giảng viên cao cấp,
Khoa Toán – Cơ –Tin, Trường Đại học
Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

4

GS.TS

Nguyễn Năng Định

Giảng viên cao cấp, Khoa Vật lý Kỹ thuật
và Công nghệ Nano, Trường Đại học
Công nghệ, ĐHQGHN

2. Danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú (21 ứng viên)

TT

Học hàm, học vị

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

PGS.TS

Nguyễn Kim Sơn

Giảng viên cao cấp, Giám đốc ĐHQGHN

2

GS.TSKH

Nguyễn Đình Đức

Giảng viên cao cấp, Trưởng ban Đào tạo, ĐHQGHN

3

PGS.TS

Nguyễn Thị Hà

Trưởng Bộ môn, Giảng viên cao cấp,
Khoa Môi trường, Trường Đại học
Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

4

PGS. TS

Đồng Kim Loan

Nguyên Giảng viên cao cấp,
Khoa Môi trường, Trường Đại học
Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

5

GS.TS

Lưu Tuấn Tài

Giảng viên cao cấp, Khoa Vật lý, Trường
Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

6

GS.TS

Nguyễn Đình Thành

Giảng viên cao cấp, Trưởng Bộ môn,
Khoa Hóa học, Trường Đại học
Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

7

PGS.TS

Trần Văn Thụy

Giảng viên cao cấp, Trưởng Bộ môn,
Khoa Môi trường, Trường Đại học
Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

8

PGS.TS

Phạm Quốc Triệu

Giảng viên cao cấp, Khoa Vật lý, Trường
Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

9

GS.TS

Phạm Chí Vĩnh

Giảng viên cao cấp, Trưởng Bộ môn,
Khoa Toán - Cơ -Tin, Trường Đại học
Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

10

PGS.TS

Hoàng Xuân Huấn

Giảng viên cao cấp, Khoa Công nghệ
thông tin, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN

11

GS.TS

Nguyễn Thanh Hải

Giảng viên cao cấp, Phó Chủ nhiệm
Khoa Y Dược, ĐHQGHN

12

PGS.TS

Đinh Đoàn Long

Giảng viên cao cấp, Phó Chủ nhiệm
Khoa Y Dược, ĐHQGHN

13

PGS.TS

Hà Văn Hội

Giảng viên cao cấp, Chủ nhiệm Khoa
Kinh tế và Kinh doanh quốc tế,
Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

14

GS.TS

Nguyễn Quý Thanh

Giảng viên cao cấp, Hiệu trưởng
Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN

15

PGS.TS

Đinh Thị Kim Thoa

Giảng viên cao cấp, Khoa Các khoa học
Giáo dục, Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN

16

GS.TS

Phạm Quang Minh

Giảng viên cao cấp, Hiệu trưởng
Trường Đại học Khoa học Xã hội
và nhân văn, ĐHQGHN

17

PGS.TS

Phan Phương Thảo

Giảng viên cao cấp, Khoa Lịch sử,
Trường Đại học Khoa học Xã hội
và nhân văn, ĐHQGHN

18

GS.TS

Hoàng Bá Thịnh

Giảng viên cao cấp, Trưởng Bộ môn,
Khoa Xã hội học, Trường Đại học
Khoa học Xã hội và nhân văn, ĐHQGHN

19

PGS.TS

Vũ Văn Quân

Giảng viên cao cấp, Trưởng khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội
và nhân văn, ĐHQGHN

20

PGS.TS

Lê Đình Chỉnh

Giảng viên cao cấp, Khoa Đông Phương học, Trường Đại học Khoa học Xã hội
và nhân văn, ĐHQGHN

21

PGS.TS

Lâm Quang Đông

Giảng viên cao cấp, Phó Hiệu trưởng                                  Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN

Căn cứ Nghị định 27/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú; Công văn số 5651/BGDĐT-TĐKT ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về triển khai xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 15 năm 2020, Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT ĐHQGHN năm 2020 trân trọng thông báo danh sách ứng viên đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động, sinh viên, học sinh của ĐHQGHN được biết. Các ý kiến phản ánh (nếu có), đề nghị gửi bằng văn bản về Thường trực Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT, ĐHQGHN (qua Ban Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên) trước 17h00, ngày 31/3/2020. 

 Ban Chính trị và Công tác HSSV - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   | 276   | 277   | 278   | 279   | 280   | 281   | 282   | 283   | 284   | 285   | 286   | 287   | 288   | 289   | 290   | 291   | 292   | 293   | 294   | 295   | 296   | 297   | 298   | 299   | 300   | 301   | 302   | 303   | 304   | 305   | 306   | 307   | 308   | 309   | 310   | 311   | 312   | 313   | 314   | 315   | 316   | 317   | 318   | 319   | 320   | 321   | 322   | 323   | 324   | 325   | 326   | 327   | 328   | 329   | 330   | 331   | 332   | 333   | 334   | 335   | 336   | 337   | 338   | 339   | 340   | 341   | 342   | 343   | 344   | 345   | 346   | 347   | 348   | 349   | 350   | 351   | 352   | 353   | 354   | 355   | 356   | 357   | 358   | 359   | 360   | 361   | 362   | 363   | 364   | 365   | 366   | 367   | 368   | 369   | 370   | 371   | 372   | 373   | 374   | 375   |