Thông báo
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >  
Các công trình sinh viên nghiên cứu khoa học đề nghị xét giải thưởng cấp ĐHQGHN thuộc lĩnh vực Khoa học công nghệ và kỹ thuật
Có 6 công trình của sinh viên Trường ĐH Công nghệ và Khoa Quốc tế được 2 đơn vị đề nghị ĐHQGHN xét giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học cấp ĐHQGHN lĩnh vực Khoa học công nghệ và kỹ thuật.

TT

Tên đề tài

Sinh viên

Đơn vị

Chuyên ngành

Người hướng dẫn

1

Xây dựng mô hình nguồn năng lượng mặt trời điều khiển thông minh cho hệ thống IoT Aquaponics.

Lê Anh Bình

Khoa Quốc tế

Kinh doanh quốc tế

PGS.TS. Nguyễn Thanh Tùng

2

Nghiên cứu thiết kế và chế tạo thử nghiệm thìa chống rung hỗ trợ bệnh nhân mắc chứng run tay

Đặng Hải Ninh

Phạm Hoàng Thái

Phạm Văn Thắng

Nguyễn Đức Kiên

Trường ĐH Công nghệ

Cơ học Kỹ thuật và Tự động hóa

TS. Nguyễn Ngọc Linh, Khoa Cơ học Kỹ thuật và Tự động hóa

3

Hệ thống tưới tiêu thông minh cho nông trại sử dụng điều khiển theo mô hình dự đoán

Cao Quyết Thắng

Nguyễn Văn Hiếu

Trường ĐH Công nghệ

Công nghệ Thông tin