Thông báo
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >  
Khóa tập huấn “Nhà Giáo dục đổi mới sáng tạo”

Trong khuôn khổ Dự án Hợp tác giáo dục song phương Việt Nam - Ireland (VIBE) do Đại sứ quán Ai-len tài trợ, Đại học Quốc già Hà Nội (ĐHQGHN) đã phối hợp với Học viện Sáng tạo, Đại học Dublin, Ailen tổ chức thành công Pha 1 của Dự án VIBE “Nâng cao năng lực cho cán bộ giảng dạy và cán bộ quản lý của Đại học Quốc gia Hà Nội theo phương pháp tiếp cận tư duy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp (tư duy hướng đến hiệu quả) nhằm thúc đẩy và tăng cường các kỹ năng trong thế kỷ 21 và nuôi dưỡng tinh thần khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trong sinh viên".

 Dự án VIBE pha 1 được triển khai trong 2 năm 2018-2019 đã góp phần tạo nên những chuyển động tích cực trong đổi mới hoạt động giảng dạy tại ĐHQGHN, góp phần nuôi dưỡng tinh thần đổi mới sáng tạo, tư duy khởi nghiệp đồng thời khai thác tiềm năng của mỗi giảng viên tham gia trực tiếp và gián tiếp trong dự án, và thông qua các giảng viên lan tỏa tới các đồng nghiệp và sinh viên, đồng thời thúc đẩy lòng yêu nghề và sự gắn bó với đơn vị mà mình công tác. Đồng thời, dự án VIBE cũng đã tạo nên một cộng đồng các nhà giáo dục đổi mới sáng tạo trong ĐHQGHN (Cộng đồng VNU VIBERS).

Với nhiều hoạt động tích cực, hiệu quả, Cộng đồng VNU VIBERS đã góp phần lan tỏa thông điệp về sự cần thiết phải thay đổi và chuẩn bị thích ứng với những thay đổi và biến động khó lường trong tương lai cũng như tạo đột phá về chất lượng đào tạo thông qua những giải pháp sáng tạo và thực tế. Mặc dù năm 2020 bị ảnh hưởng bởi Covid, các thành viên Cộng đồng VNU VIBERS vẫn cùng nhau triển khai rất nhiều hoạt động hiệu quả cả trong và ngoài ĐHQGHN (Thông tin và một số hình ảnh về các hoạt động có tại https://youtu.be/8ONw-Tks8t0)

Sau thành công của Pha 1, để tiếp tục lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo và tư duy khởi nghiệp một cách sâu rộng, trong khuôn khổ Dự án VIBE pha 2 năm 2021, ĐHQGHN tiếp tục tổ chức các Khóa tập huấn “Nhà Giáo dục đổi mới sáng tạo” cho cán bộ và giảng viên đang công tác tại ĐHQGHN.

 Đại học Quốc gia Hà Nội trân trọng thông báo tuyển học viên Khóa tập huấn: “Nhà Giáo dục đổi mới sáng tạo”, Khóa 1.2021, cụ thể:

Đối tượng: Cán bộ, giảng viên đang công tác tại ĐHQGHN;

Mục tiêu: Tăng cường năng lực, kỹ năng và tư duy đổi mới sáng tạo, tư duy khởi nghiệp (entrepreneurial mindset) để các cán bộ, giảng viên sẵn sàng thích ứng với các đòi hỏi và thay đổi của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và trang bị cho sinh viên những kỹ năng cần thiết để phát triển trong tương lai.

- Thời gian đào tạo: Ngày 8 - 9 tháng 4 năm 2021.

- Thủ tục đăng ký: Hoàn thành đơn đăng ký của chương trình tại địa chỉ: https://forms.gle/vQSjFgHBN1Njbnar8

- Hạn đăng ký: Ngày 6 tháng 4 năm 2021.

 Lê Anh
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   | 276   | 277   | 278   | 279   | 280   | 281   | 282   | 283   | 284   | 285   | 286   | 287   | 288   | 289   | 290   | 291   | 292   | 293   | 294   | 295   | 296   | 297   | 298   | 299   | 300   | 301   | 302   | 303   | 304   | 305   | 306   | 307   | 308   | 309   | 310   | 311   | 312   | 313   | 314   | 315   | 316   | 317   | 318   | 319   | 320   | 321   | 322   | 323   | 324   | 325   | 326   | 327   | 328   | 329   | 330   | 331   | 332   | 333   | 334   | 335   | 336   | 337   | 338   | 339   | 340   | 341   | 342   | 343   | 344   | 345   | 346   | 347   | 348   | 349   | 350   | 351   | 352   | 353   | 354   | 355   | 356   | 357   | 358   | 359   | 360   | 361   | 362   | 363   | 364   | 365   | 366   | 367   | 368   | 369   | 370   | 371   | 372   | 373   | 374   | 375   | 376   | 377   | 378   | 379   | 380   | 381   | 382   | 383   | 384   | 385   | 386   | 387   | 388   | 389   | 390   | 391   | 392   | 393   | 394   | 395   | 396   | 397   | 398   | 399   | 400   | 401   | 402   | 403   | 404   | 405   | 406   | 407   | 408   | 409   | 410   | 411   | 412   | 413   | 414   | 415   | 416   |