Thông báo
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >  
SHARE: Mời viết bài về chủ đề “Giới, bình đẳng, đa dạng và hòa nhập trong giáo dục đại học”

SHARE (The Support to Higher Education in the ASEAN Region) là một tổ chức hỗ trợ phát triển giáo dục đại học khu vực ASEAN. ĐHQGHN đã tham gia dự án trao đổi sinh viên của SHARE từ năm 2015 và hiện đang tham gia giai đoạn 2 của