Tin tức
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo
Xét chọn sinh viên nhận Học bổng Lawrence S.Ting năm học 2011-2012
ĐHQGHN ban hành công văn số 2276 /ĐHQGHN-CTHSSV ngày 9/8/2011 thông báo tới các đơn vị đào tạo về chương trình xét cấp học bổng từ Quỹ Hỗ trợ Cộng đồng Lawrence S.Tinh năm học 2011 – 2012. (15/08/2011)
Cấp bằng tiến sĩ cho 8 NCS Trường ĐHKHTN
Ngày 4/8/2011, ĐHQGHN có công văn số 2249 /QĐ-ĐT công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ cho 8 nghiên cứu sinh được đào tạo tại Trường ĐHKHTN.  (15/08/2011)
Cấp bằng tiến sĩ cho 1 NCS Trường ĐHKHXH&NV
Ngày 9/8/2011, ĐHQGHN có công văn số 2289 /QĐ-ĐT công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Silapakit Teekantikunđược đào tạo tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đã bảo vệ thành công luận án trước Hội đồng cấp Nhà nước.  (15/08/2011)
Cử đại diện lãnh đạo và chuyên gia tham dự BESETOHA
Ngày 9/8/2011, ĐHQGHN có công văn số 2280/ĐHQGHN-QHQT về việc cử đại diện lãnh đạo và chuyên gia tham dự BESETOHA.  (15/08/2011)
Điểm chuẩn nguyện vọng 1, điểm xét tuyển nguyện vọng 2 năm 2011 của các đơn vị đào tạo thuộc ĐHQGHN
 (11/08/2011)
Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN: Điểm trúng tuyển hệ chính quy năm 2011
 (11/08/2011)
Trường ĐH Khoa học Tự nhiên: Điểm chuẩn tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2011 nguyện vọng 1 và xét tuyển nguyện vọng 2
 (11/08/2011)
Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn: Điểm chuẩn và điểm xét tuyển nguyện vọng 2
 (11/08/2011)
Trường Đại học Ngoại ngữ: Điểm chuẩn tuyển sinh 2011
 (11/08/2011)
Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Hải An
 (11/08/2011)
Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Hồng Vân
 (11/08/2011)
Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Phạm Hồng Quân
 (11/08/2011)
Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Phan Hoàng Chơn
 (11/08/2011)
Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Tống Văn Chung
 (11/08/2011)
Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Vũ Bá Dũng
 (11/08/2011)
Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Trương Thị Tố Chinh
 (11/08/2011)
Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Trương Đình Đức
 (11/08/2011)
Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Đỗ Hồng Dương
 (11/08/2011)
Góp ý dự thảo tuyên bố ASEAN "Tăng cường vai trò và sự tham gia của người khuyết tật"
 (10/08/2011)
Góp ý kiến xây dựng Thông tư quy định chi tiết thi hành Quy chế tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp
 (10/08/2011)
Trang :  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19  |  20  |  21  |  22  |  23  |  24  |  25  |  26  |  27  |  28  |  29  |  30  |  31  |  32  |  33  |  34  |  35  |  36  |  37  |  38  |  39  |  40  |  41  |  42  |  43  |  44  |  45  |  46  |  47  |  48  |  49  |  50  |  51  |  52  |  53  |  54  |  55  |  56  |  57  |  58  |  59  |  60  |  61  |  62  |  63  |  64  |  65  |  66  |  67  |  68  |  69  |  70  |  71  |  72  |  73  |  74  |  75  |  76  |  77  |  78  |  79  |  80  |  81  |  82  |  83  |  84  |  85  |  86  |  87  |  88  |  89  |  90  |  91  |  92  |  93  |  94  |  95  |  96  |  97  |  98  |  99  |  100  |  101  |  102  |  103  |  104  |  105  |  106  |  107  |  108  |  109  |  110  |  111  |  112  |  113  |  114  |  115  |  116  |  117  |  118  |  119  |  120  |  121  |  122  |  123  |  124  |  125  |  126  |  127  |  128  |  129  |  130  |  131  |  132  |  133  |  134  |  135  |  136  |  137  |  138  |  139  |  140  |  141  |  142  |  143  |  144  |  145  |  146  |  147  |  148  |  149  |  150  |  151  |  152  |  153  |  154  |  155  |  156  |  157  |  158  |  159  |  160  |  161  |  162  |  163  |  164  |  165  |  166  |  167  |  168  |  169  |  170  |  171  |  172  |  173  |  174  |  175  |  176  |  177  |  178  |  179  |  180  |  181  |  182  |  183  |  184  |  185  |  186  |  187  |  188  |  189  |  190  |  191  |  192  |  193  |  194  |  195  |  196  |  197  |  198  |  199  |  200  |  201  |  202  |  203  |  204  |  205  |  206  |  207  |  208  |  209  |  210  |  211  |