Chân dung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Chân dung  >  
PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Vân (Trường ĐHKHTN – ĐHQGHN)
Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo Thạc sĩ (1999) tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, năm 2000, PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Vân trở thành giảng viên công tác tại Khoa Sinh học, Trường ĐHKHTN – ĐHQGHN. PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Vân cho biết: “Tại đây, tôi có điều kiện thuận lợi để phát triển nghề nghiệp chuyên môn, được nâng cao trình độ và kỹ năng giảng dạy và nghiên cứu khoa học”.

1. Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Vân
2. Ngày, tháng, năm sinh: 09 tháng 8 năm 1975
3. Chức danh, chức vụ: PGS.TS, Chủ nhiệm Bộ môn Di truyền học
4. Đơn vị công tác: Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN.
5. Quá trình đào tạo:
- Đại học: năm tốt nghiệp: 1996, nơi đào tạo: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
- Thạc sĩ: năm tốt nghiệp: 1999, nơi đào tạo: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
- Tiến sĩ: năm tốt nghiệp: 2005, nơi đào tạo: Trường Đại học Ernst-Moritz-Arndt Greifswald, CHLB Đức.
6. Lĩnh vực chuyên môn: Di truyền học – Hóa sinh hữu cơ
7. Hướng nghiên cứu: Di truyền học phân tử người và ứng dụng trong chẩn đoán phân tử; Nghiên cứu đa dạng di truyền các loài động vật, thực vật; Nghiên cứu sàng lọc các hợp chất có hoạt tính sinh học từ tự nhiên và các tổng hợp ứng dụng trong phát triển thuốc.
8. Công trình NCKH đã công bố:
- Van Thi Hong Nguyen, Bui Duy Cam, Zafar Ahmeda, and Peter Langer, 4-tert-Butoxy-1-ethoxy-1,3-bis(trimethylsilyloxy)-1,3-butadiene. A New Diene and its Application to the Synthesis of g-Alkylidenetetronic Acids, Z. Naturforsch. B, 68, 836-840, 2013.
- Nguyen Thi Hong Van, Tran Thi Thuy Anh, Nguyen Van Doai and Le Van Quang, Mutation screening of MLH1 and MSH2 genes in colorectal cancer patients, VNU Journal of Science, 28, 2S, 209-215, 2012.
- Nguyen Thi Hong Van, Tran Thi Thuy Anh, Luong Tuan Nghia, Le Van Quang, Ha Hoai Nam. Application of PCR-SSCP in dectection of mutations in mismatch repair gene MLH1 associated with hereditary non-polyposis colorectal cancer. VNU Journal of Science - Natural Science and Technology, 27, 2S, 315-322, 2011.
- Van T. H. Nguyen, Joachim T. Anders, Qingjun Ma, Regine Herbst-Irmer, Peter Langer,“Synthesis of Functionalized Pyran-4-ones based on Ring Transformations of 5-Alkylidene-2,5-dihydro-pyrrol-2-ones”. Tetrahedron, 63, 12975-12985, 2007
- Van Thi Hong Nguyen, Esen Bellur, Christine Fischer and Peter Langer, “Synthesis of 2,5-dihydrobenzo[b]oxepins and 5,6-dihydro-2H-benzo[b]oxocines based on [3+3] cyclizations of 1,3-bis(silyl enol ethers)”. Tetrahedron, 63, 8037–8045, 2007.
- Van Thi Hong Nguyen, Esen Bellur, Bettina Appel, Peter Langer, “Synthesis of 3-Alkyl- and 3-Chloroalkyl-2-hydroxybenzoates based on [3+3] Cyclizations of 4-Alkyl- and 4-Chloroalkyl-1,3-bis(trimethylsilyloxy)buta-1,3-dienes”. Synthesis, 7, 1103-1110, 2006.
- Van Thi Hong Nguyen, Esen Bellur, Peter Langer,. “Synthesis of 2,5-Dihydrobenzo[b]oxepines and 5,6-Dihydro-2H-benzo[b]oxocines based on a [3+3] Cyclization−Olefin-Metathesis′ Strategy”. Tetrahedron Lett., 47, 113-116, 2006.
- Van Thi Hong Nguyen, Bettina Appel, Peter Langer, “Synthesis of Chromanes by Double-Annulation Reactions of 1,3-Bis(trimethylsilyloxy)-7-chlorohepta-1,3-dienes”. Tetrahedron, 62, 7674-7686, 2006.
- Van Thi Hong Nguyen, Esen Bellur, Bettina Appel, Peter Langer, “Synthesis of 4-Alkyl- and 4-(ω−Chloroalkyl)-3-hydroxy-5-alkylidenebutenolides based on Cyclizations of 4-Alkyl- and 4-(ω−Chloroalkyl)-1,3-bis(trimethylsilyloxy)buta-1,3-dienes with Oxalyl Chloride”. Synthesis, 17, 2865-2872, 2006.
- Van Thi Hong Nguyen and Peter Langer, “Synthesis of Dibenzo[b,d]pyran-6-ones based on a ‘[3+3]-Cyclization−Suzuki-Cross-Coupling’ Strategy”. Tetrahedron Lett., 46, 1013-1015, 2005.
- Van Thi Hong Nguyen and Peter Langer,. “Synthesis of Functionalized Benzopyrans by Sequential [3+3]-Cyclization−Williamson Reactions of 1,3-Bis(trimethylsilyloxy)-7-chlorohepta-1,3-dienes”. Tetrahedron Lett., 46, 815-817, 2005.
9. Đề tài NCKH đã chủ trì hoặc tham gia:
- Bước đầu đánh giá sự biến đổi di truyền ở mức phân tử của một số giống đậu tương đột biến. TN07-21, Trường ĐHKHTN – ĐHQGHN (2007-2008) – Chủ trì.
- Nghiên cứu một số đột biến ở gen MLH1 liên quan đến ung thư ruột kết không polyp di truyền ở người Việt Nam. 71/2010/HĐĐT, Trung tâm Hỗ trợ Nghiên cứu Châu Á, Đại học Quốc gia Hà Nội (2010-2011) – Chủ trì.
- Nghiên cứu đột biến gen sửa chữa bắt cặp sai (MMR) liên quan đến ung thư đại trực tràng không polyp di truyền ở người Việt Nam. QG11-15, Đại học Quốc gia Hà Nội (2011-2013) – Chủ trì.
- Sử dụng chỉ thị ADN để đánh giá tính đa dạng di truyền và phân biệt loài Hồi hương (Illicium verum Hook. F.) là nguồn nguyên liệu sản xuất thuốc TamifluÒ với các loài Hồi núi ở Việt Nam Đề tài Nghiên cứu cơ bản. Mã số 6.087.06. Bộ Khoa học và Công nghệ (2006 -2008) - Tham gia.
- Nghiên cứu đa hình gen mã hóa thụ thể hệ thần kinh trung ương điều hòa hoạt động của thuốc giảm đau và gây nghiện ở người Việt Nam, QG.08.09. Đại học Quốc gia Hà Nội (2008 - 2009) – Tham gia.
- Nghiên cứu sản xuất một số thụ thể ứng dụng trong sàng lọc và phát triển thuốc từ nguồn dược liệu Việt Nam. ĐT-PTNTĐ.2011-G/04 (2011 - 2014) - Tham gia.
- Nghiên cứu phát hiện các bệnh đột biến gen ty thể ở người Việt Nam bằng các kỹ thuật sinh học phân tử. KC.04.10 /11-15. (2012 - 2015) – Tham gia.

 Nguyễn Văn - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :