Chân dung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Chân dung  >  
TS. Phạm Thị Thuý (Trường ĐHKHTN – ĐHQGHN)
Tốt nghiệp Trường ĐH Xây dựng Hà Nội năm 2003, TS. Phạm Thị Thuý đã làm việc và tham gia nhiều đề tài NCKH tại Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Khoa học Cấp Thoát nước (thuộc công ty Cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam). Năm 2012, sau khi hoàn thành chương trình đào tạo thạc sỹ và tiến sỹ tại Trường ĐH Leuven (Bỉ), TS. Phạm Thị Thuý trở thành giảng viên Bộ môn Công nghệ Môi trường – Khoa Môi trường – Trường ĐHKHTN – ĐHQGHN.

1. Họ và tên: Phạm Thị Thúy
2. Ngày, tháng, năm sinh: 25/12/1980
3. Chức danh, chức vụ: Giảng viên
4. Đơn vị công tác: Bộ môn Công nghệ Môi trường, Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
5. Quá trình đào tạo:
- Đại học: năm tốt nghiệp: 2003, nơi đào tạo: Trường Đại học Xây Dựng Hà Nội.
- Thạc sĩ: năm tốt nghiệp: 2006, nơi đào tạo: Trường Đại học Leuven, Bỉ
- Tiến sĩ: năm tốt nghiệp: 2012, nơi đào tạo: Trường Đại học Leuven, Bỉ
6. Lĩnh vực chuyên môn: Cấp thoát nước và Vệ sinh Môi trường
7. Hướng nghiên cứu: xử lý ô nhiễm môi trường theo hướng phát triển bền vững
8. Công trình NCKH đã công bố:
- Thi Thuy Pham, Viet-Anh Nguyen, Bart Van der Bruggen, Low cost technologies for safe drinking water in South East Asia: application to the North of Vietnam. Environmental Engineering and Management Journal, 2013, 12 (11), 2051-2060.
- Phạm Thị Thúy, Hoàng Minh Trang, Phạm Hoàng Giang, Xử lý chất hữu cơ để nâng cao chất lượng nước của các nhà máy nước bằng cột lọc than hoạt tính, Tạp chí Khoa học tự nhiên và Công nghệ, Đại học Quốc Gia, Hà Nội, 2013, 29 (3S), 196-201.
- Thi Thuy Pham, Viet-Anh Nguyen, Bart Van der Bruggen, Pilot scale evaluation of GAC adsorption using low cost-high performance materials for removal of pesticides and organic matter in drinking water production, Journal of Environmental Engineering. 2013, 139(7), 958–965.
- Thi Thuy Pham, Viet-Anh Nguyen, Bart Van der Bruggen, Current pesticide practices and environmental issues in Vietnam: Management challenges for sustainable use of pesticides for tropical crops in (South-East) Asia to avoid environmental pollution, Journal of Material Cycles and Waste Management. 2012, 14 (4): 379-387.
- Thi Thuy Pham, Viet-Anh Nguyen, Bart Van der Bruggen. Assessment of Low Cost - High Performance Adsorbents for Safe Drinking Water Production from Polluted Surface Water. Application in Northern Vietnam. Sustainable Built Environment for Now and the Future Conference, Hanoi, Vietnam, 26-27th March, 2013 (Oral presentation).
- Thi Thuy Pham, Viet-Anh Nguyen, Bart Van der Bruggen. Evaluation of two low-cost-high-performance adsorbent materials in the waste to product approach for the removal of pesticides from drinking water. Clean-Soil, Air, Water. 2012, 40 (3), 246-253.
- Phạm Thị Thúy, Từ Minh Thắng, Nguyễn Việt Anh. 2010. Giải pháp xử lý chất hữu cơ trong nguồn nước mặt cho các nhà máy nước. Tạp chí Cấp thoát nước ISSN 1859-3623, 6(75), 43-45.
- Thi Thuy Pham, K. Moons. J.C. Van Dijk, Viet-Anh Nguyen, Bart Vander Bruggen. 2008. To what extent are pesticides removed from surface water during coagulation-flocculation?. Water and Environment Journal 22 (2008), 217-223.
- Pham Thi Thuy. UNESCO MAB Young Scientists Awards Winners 2008. Research namely :  Improvement of purification in surface water resources to provide safe drinking water from polluted water in North Vietnam. A case study of Phy Ly town, Ha Nam Province, Vietnam. Announcement in the website : http://www.unesco.org/mab/bursaries/reports.shtml#2008
9. Đề tài NCKH đã chủ trì hoặc tham gia:
- 2014-2016, Chủ trì đề tài “Đánh giá khả năng loại bỏ kim loại nặng trong nước của vật liệu cellulosic giá rẻ, tái chế từ sản phẩm thải trong nông nghiệp”.
- 2008-2012, Đề tài tiến sỹ “Đánh giá khả năng hấp phụ của giá rẻ - hiệu quả cao để loại chất hữu cơ và chất hữu cơ khó phân hủy (POPs) trong nguồn nước mặt, Áp dụng cho nguồn nước mặt ở miền Bắc Việt Nam”.
- 2007-2008, Chủ trì đề tài “Nghiên cứu các phương án nâng cao chất lượng nguồn nước mặt tại miền Bắc Việt Nam, khu vực nghiên cứu: thị trấn Phủ Lý, Hà Nam”. Đề tài này nhận được giải thưởng nhà khoa học trẻ xuất sắc của MAB-UNESCO, 2008.
- 2006-2007, Chủ trì đề tài “Nghiên cứu quá trình loại bỏ thuốc trừ sâu bằng phương pháp keo tụ - tủa bông”.
- 2004-2005, tham gia đề tài “ Nghiên cứu áp dụng công nghệ SBR trong xử lý nước thải đô thị”.
- 2004-2005, tham gia đề tài “Nghiên cứu kế hoạch cấp nước cho các vùng kinh tế trọng điểm Bắc Trung Nam”.

 MH - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :