Cơ cấu tổ chức
Trang chủ   >  GIỚI THIỆU  >   Cơ cấu tổ chức  >  
Số liệu tổng hợp các cơ sở của ĐHQGHN

Chi tiết diện tích đất toàn ĐHQGHN

- Cụm Cầu Giấy : 9,02 ha, gồm các đơn vị:

+  Văn phòng ĐHQGHN

+  Các trường:  Đại học Ngoại ngữ; Đại học Công nghệ; Đại học Kinh tế; Đại học Giáo dục (cơ sở I)

+  Các viện:  Công nghệ Thông tin; Vi Sinh vật và Công nghệ Sinh học

+  Các khoa:  Khoa Luật; Quản trị Kinh doanh; Quốc tế; Sau Đại học

+  Tạp chí Khoa học

+  Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng Giảng viên Lý luận Chính trị

+  Trung tâm Đảm bảo Chất lượng Đào tạo và Nghiên cứu Phát triển Giáo dục

+  Trung tâm Giáo dục Quốc phòng (cơ sở II)

+  Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên (cơ sở I)

+  Trung Tâm Thông Tin Thư viện (cơ sở I)

+  Trung tâm Nghiên cứu về Phụ nữ

+  Trung tâm Phát triển hệ thống

+  Trung tâm Công nghệ Đào tạo và Hệ thống Việc làm

+  Nhà In (cơ sở II)

+  Nhà Xuất bản (cơ sở II)

- Cụm Thanh Xuân: 3,10 ha, gồm các đơn vị:

+ Các trường: Đại học Khoa học Tự nhiên (cơ sở I); Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn

+ Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển

+ Trung tâm Thông tin -Thư viện (cơ sở II)

+ Trung tâm Giáo dục Quốc phòng (cơ sở I)

- Cụm Mễ Trì: 2,62 ha, gồm các đơn vị:

+ Trung tâm Thông tin -Thư viện (cơ sở III)

+ Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên (cơ sở II)

+ Các trường: Đại học Giáo dục (cơ sở II); Đại học Khoa học Tự nhiên (cơ sở II)

- Cụm 19 Lê Thánh Tông, 16 Hàng Chuối: 0,90 ha, gồm các đơn vị:

+ Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (cơ sở III)

+ Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường

+ Nhà Xuất bản

+ Nhà in

Các công trình chung

A. Ký túc xá (02 KTX)

 

- Tổng diện tích khuôn viên:

38.954 m2

- Tổng diện tích xây dựng:

36.814 m2

- Tổng số phòng:

418 phòng

- Số lượng giường (tầng):

2100 giường

KTX Cụm Cầu giấy

 

   + Tổng diện tích khuôn viên:

26.200 m2

   + Tổng diện tích xây dựng:

17.025 m2

KTX Cụm Mễ trì

 

   + Tổng diện tích khuôn viên:

12.754 m2

   + Tổng diện tích xây dựng:

19.788 m2

B. Số phòng họp và hội trường dùng chung:

13

C. Sân vận động, nhà thi đấu đa năng dùng chung:

02

D. Trung tâm hỗ trợ đào tạo và phát  triển đô thị (Huyện Ba Vì, Hà Nội)

+ Tổng diện tích khuôn viên

+ Tổng diện tích xây dựng

 

16,6 ha

1.852 m2

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :