Ban Giám đốc
Trang chủ   >  GIỚI THIỆU  >   Cơ cấu tổ chức  >   Ban Giám đốc
Giám đốc ĐHQGHN các thời kỳ

GS.VS. Nguyễn Văn Đạo
Giám đốc ĐHQGHN từ 1994 đến 2001
GS.VS. Đào Trọng Thi
Giám đốc ĐHQGHN từ 2001 đến 2007
GS.TS. Mai Trọng Nhuận
Giám đốc ĐHQGHN từ 2007 đến 2012
PGS.TS. Phùng Xuân Nhạ
Giám đốc ĐHQGHN từ 2012 đến 2016
PGS.TS. Nguyễn Kim Sơn
Giám đốc ĐHQGHN từ 2016 đến 2021
 

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
  • Không có tin nào liên quan!
Trang: