Đảng ủy
Trang chủ   >  GIỚI THIỆU  >   Cơ cấu tổ chức  >   Đảng ủy
Ban chấp hành Đảng bộ ĐHQGHN khóa IV, nhiệm kỳ 2010 - 2015

1. Bí thư Đảng ủy ĐHQGHN khóa IV, nhiệm kỳ 2010 – 2015:

Mai Trọng Nhuận
Bí thư Đảng ủy, Chuyên gia cao cấp

 
2. Các Phó Bí thư Đảng ủy ĐHQGHN khóa IV, nhiệm kỳ 2010 – 2015:

STT
Họ và tên
Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay
1
Phùng Xuân Nhạ
Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thành ủy viên Thành ủy Hà Nội, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Giám đốc ĐHQGHN
2
Nguyễn Hữu Đức
Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc ĐHQGHN

 
3. Ban thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN khóa IV, nhiệm kỳ 2010 – 2015:

TT
Họ và tên
Chức danh
Đảng
Chính quyền
1.         
Phùng Xuân Nhạ
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội
Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội
2.         
Nguyễn Hữu Đức
Phó Bí thư Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội
Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội
3.         
Nguyễn Thị Việt Thanh
Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội
Viện Phó Viện VN học và KHPT
4.         
Nguyễn Văn Khánh
Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội
Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
5.         
Bùi Duy Cam
Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội
Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
6.         
Nguyễn Hòa
Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội
Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ
7.         
 Hoàng Văn Vân
Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội
Chủ nhiệm Khoa Sau đại học
8.         
Nguyễn Kim Sơn
Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội
Phó Giám đốc ĐHQGHN
9.         
Đinh Văn Hường
Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội
Trưởng Ban CTCT$ HSSV

 
4. Ban chấp hành Đảng bộ ĐHQGHN khóa IV, nhiệm kỳ 2010 - 2015:
TT
Họ và tên
Chức danh
Đảng
Chính quyền
1.         
Phùng Xuân Nhạ
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội
Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội
2.         
Nguyễn Hữu Đức
Phó Bí thư Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội
Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội
3.         
Nguyễn Thị Việt Thanh
Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội
Viện Phó Viện VN học và KHPT
4.         

Nguyễn Văn Khánh
Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội
Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
5.         
Bùi Duy Cam
Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội
Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
6.         
Nguyễn Hòa
Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội
Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ
7.         
Hoàng Văn Vân
Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội
Chủ nhiệm Khoa Sau đại học
8.         
Nguyễn Kim Sơn
Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội
Phó Giám đốc ĐHQGHN
9.         
Đinh Văn Hường
Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội
Trưởng Ban CTCT$ HSSV
10.      
Lê Quân
Đảng ủy viên, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội
Trưởng Ban Tổ chức cán bộ Đại học Quốc gia Hà Nội
11.      
Lê Kim Long
Đảng ủy viên Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội
Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục
12.      
Nguyễn Hải Minh
Đảng ủy viên Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội
Bí thư Đoàn TNCSHCM ĐHQGHN
13.      
Phạm Hồng Tung
Đảng ủy viên Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội
Trưởng Ban Khoa học Công nghệ ĐHQGHN
14.      
Nguyễn Anh Thái
Đảng ủy viên Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội
Phó trưởng Ban Kế hoạch Tài chính ĐHQGHN
15.      
Vũ Văn Thắng
Đảng ủy viên Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội
Chánh Văn phòng Đảng uỷ ĐHQGHN
16.      
Nguyễn Thị Anh Thu
Đảng ủy viên Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội
Trưởng ban Quan hệ Quốc tế ĐHQGHN
17.      
Trần Mạnh Liểu
Đảng ủy viên Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội
Trưởng Ban Xây dựng ĐHQGHN
18.      
Nguyễn Ngọc Bình
Đảng ủy viên Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội
Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ
19.      
Nguyễn Thị Kim Hoa
Đảng ủy viên Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội
Chủ nhiệm Khoa Xã hội học Trường ĐHKHXH&NV
20.      
Vũ Nguyên Thức
Đảng ủy viên Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội
Phó Giám đốc Trung tâm Hợp tác và chuyển giao tri thức
21.      
Nguyễn Văn Nội
Đảng ủy viên Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội
Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
22.      
 Nguyễn Hồng Sơn
Đảng ủy viên Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội
Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế
23.      
Nguyễn Văn Lợi
Đảng ủy viên Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội
Giám đốc Trung tâm Giáo dục Quốc phòng – An ninh
24.      
Đỗ Tuấn Minh
Đảng ủy viên Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội
Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ
25.      
Phạm Văn Ngọc
Đảng ủy viên Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội
Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ
26.      
Phí Mạnh Hồng
Đảng ủy viên Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội
Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng Giảng viên Lý luận chính trị
27.      
Dương Văn Hợp
Đảng ủy viên Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội
Viện trưởng Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học
28.      
Đặng Văn Bào
Đảng ủy viên Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội
Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Phát triển đô thị đại học
29.      
Phạm Bảo Sơn
Đảng ủy viên Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội
Phó Viện trưởng Viện Công nghệ Thông tin
30.      
Hoàng Văn Thắng
Đảng ủy viên Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội
Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường
31.      
Nguyễn Thị Quế Anh
Đảng ủy viên Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội
Phó Chủ nhiệm Khoa Luật
32.      
Nguyễn Quý Thanh
Đảng ủy viên Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội
Viện trưởng Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục
 
V. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy ĐHQGHN khóa IV, nhiệm kỳ 2010-2015:

STT
Họ và tên
Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay
1
Hoàng Văn Vân
UVTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy ĐHQGHN, Phó Bí thư Chi bộ, Chủ nhiệm Khoa Sau đại học
2
Nguyễn Thị Anh Thu
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy ĐHQGHN, Trưởng Ban Quan hệ Quốc tế - ĐHQGHN
3
Trần Quốc Bình
Phó Chánh Văn phòng ĐHQGHN
4
Nguyễn Xuân Chư
UVTV Đảng ủy; Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ, Trường Đại học Ngoại ngữ
5
Nguyễn Thị Thúy Hà
Chuyên viên Văn phòng Đảng ủy ĐHQGHN
6
Nguyễn Kiều Oanh
UVTV, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Cơ quan ĐHQGHN; Phó Trưởng Ban Tổ chức Cán bộ ĐHQGHN
7
Trần Anh Tài
Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế

 VNU Media - Văn phòng Đảng ủy
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :