Đảng ủy
Trang chủ   >  GIỚI THIỆU  >   Cơ cấu tổ chức  >   Đảng ủy
BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ ĐHQGHN KHÓA V, NHIỆM KỲ 2015 - 2020

1. Bí thư Đảng ủy ĐHQGHN khóa V, nhiệm kỳ 2015 – 2020:

Nguyễn Kim Sơn

Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc ĐHQGHN
Chủ tịch Hội đồng ĐHQGHN

 

2. Phó Bí thư Đảng ủy ĐHQGHN khóa V, nhiệm kỳ 2015 – 2020:

 

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay

1

Nguyễn Hoàng Hải

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc ĐHQGHN

2

Nguyễn Hiệu

Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Tổ chức Cán bộ ĐHQGHN

 

3. Ban thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN khóa V, nhiệm kỳ 2015 – 2020:

 

TT

Họ và tên

Chức danh

Đảng

Chính quyền

1.

Nguyễn Kim Sơn

Bí thư Đảng ủy ĐHQGHN

Giám đốc ĐHQGHN

2.

Nguyễn Hoàng Hải

Phó Bí thường trực thư Đảng ủy ĐHQGHN

Phó Giám đốc thường trực ĐHQGHN

3.

Nguyễn Hiệu

Phó Bí thư Đảng ủy ĐHQGHN, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy ĐHQGHN

Trưởng Ban Tổ chức cán bộ

4.


Nguyễn Văn Kim

Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy ĐHQGHN

 

5.

Vũ Hoàng Linh

Ủy viên Ban Thường vụ, Đảng ủy ĐHQGHN

Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐHKHTN

6.

Đinh Văn Hường

Ủy viên Ban Thường vụ, Đảng ủy ĐHQGHN

Trưởng Ban Chính trị và công tác HSSV, Trưởng Ban Tuyên giáo ĐHQGHN

7.

Đỗ Tuấn Minh

Ủy viên Ban Thường vụ, Đảng ủy ĐHQGHN

Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ

 

4. Ban chấp hành Đảng bộ ĐHQGHN khóa V, nhiệm kỳ 2015 - 2020:

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Ban Chấp hành

Đơn vị

1.      

Nguyễn Kim Sơn

Bí thư Đảng ủy ĐHQGHN

Giám đốc ĐHQGHN

2.      

Nguyễn Hoàng Hải

Ủy viên Ban Thường vụ, Đảng ủy ĐHQGHN

Phó Giám đốc ĐHQGHN

3.      

Phạm Bảo Sơn

Đảng ủy viên Đảng ủy ĐHQGHN

Phó Giám đốc ĐHQGHN

4.      

Nguyễn Hiệu

Phó Bí thư Đảng ủy ĐHQGHN, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy ĐHQGHN

Trưởng Ban Tổ chức Cán bộ

5.      

Đinh Văn Hường

Ủy viên Ban Thường vụ, Đảng ủy ĐHQGHN

Trưởng Ban Chính trị và công tác HSSV, Chủ tịch Công đoàn ĐHQGHN, Trưởng Ban Tuyên giáo ĐHQGHN

6.      


Nguyễn Văn Kim

Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy ĐHQGHN

 

7.      

Vũ Hoàng Linh

Ủy viên Ban Thường vụ, Đảng ủy ĐHQGHN

Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐHKHTN

8.      

Đỗ Tuấn Minh

Ủy viên Ban Thường vụ, Đảng ủy ĐHQGHN

Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ

9.      

Vũ Văn Thắng

Đảng ủy viên Đảng ủy ĐHQGHN

Chánh Văn phòng Đảng ủy ĐHQGHN

10.   

Phạm Xuân Hoan

Đảng ủy viên Đảng ủy ĐHQGHN

Trưởng Ban Kế hoạch Tài chính

11.   

Vũ Văn Tích

Đảng ủy viên Đảng ủy ĐHQGHN

Trưởng Ban Khoa học  Công nghệ

12.   

Đinh Văn Toàn

Đảng ủy viên Đảng ủy ĐHQGHN

Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục

13.   

Nguyễn Đình Đức

Đảng ủy viên Đảng ủy ĐHQGHN

Trưởng Ban Đào tạo

14.   

Nguyễn Thị Anh Thu

Đảng ủy viên Đảng ủy ĐHQGHN

Trưởng Ban Hợp tác và Phát triển

15.   

Trương Ngọc Kiểm

Đảng ủy viên Đảng ủy ĐHQGHN

Bí thư Đoàn TN CSHCM ĐHQGHN, Phó trưởng ban Hợp tác và phát triển

16.   

Trần Quốc Bình

Đảng ủy viên Đảng ủy ĐHQGHN

Chánh Văn phòng ĐHQGHN

 

   

17.   

Nguyễn Thị Quế Anh

Đảng ủy viên Đảng ủy ĐHQGHN

Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Khoa Luật

18.   

Phạm Quang Minh

Đảng ủy viên Đảng ủy ĐHQGHN

Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

19.   

Nguyễn Trúc Lê

Đảng ủy viên Đảng ủy ĐHQGHN

Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế

20.   

Nguyễn Đức Huy

Đảng ủy viên Đảng ủy ĐHQGHN

Phó Bí thư, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục

21.   

Phạm Hồng Tung

Đảng ủy viên Đảng ủy ĐHQGHN

 Bí thư Chi bộ, Viện trưởng Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển.

22.   

Vũ Văn Hải

Đảng ủy viên Đảng ủy ĐHQGHN

Trưởng phòng Chính trị và công tác HSSV, Trường Đại học Ngoại ngữ

23.   

Nguyễn Quý Thanh

Đảng ủy viên Đảng ủy ĐHQGHN

Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục

 

   

 

5. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy ĐHQGHN khóa V, nhiệm kỳ 2015-2020:

STT

Họ và tên

Chức danh

Đảng

Chính quyền

1

Nguyễn Văn Kim

Ủy viên Thường vụ
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra

 

2

Đinh Văn Toàn

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra

Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục

3

Trần Quốc Bình

Ủy viên

Chánh Văn phòng ĐHQGHN

4

Đoàn Văn Cường

Ủy viên

Phó Trưởng ban Tổ chức Cán bộ

5

Trần Trí Trung

Ủy viên

Trưởng Ban Thanh tra & Pháp chế

6

Nguyễn Thị Quế Anh

Ủy viên

Chủ nhiệm Khoa Luật

7

Nguyễn Thị Thúy 

Ủy viên

Chuyên viên Văn phòng Đảng ủy

 

6. Ban Tổ chức Đảng ủy ĐHQGHN khóa V nhiệm kỳ 2015-2020:

TT

Họ và tên

Chức danh

Đảng

Chính quyền

1

Nguyễn Hiệu

Phó Bí thư Đảng ủy ĐHQGHN,Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy

Trưởng ban Tổ chức Cán bộ

2

Đoàn Văn Cường

Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy

Phó Trưởng ban Tổ chức Cán bộ

3

Vũ Văn Thắng

Ủy viên BCH Đảng bộ ĐHQGHN

Chánh Văn phòng Đảng ủy ĐHQGHN

4

Nguyễn Xuân Long

Ủy viên Ban Tổ chức ĐU

Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ

5

Nguyễn Hà Nam

Ủy viên Ban Tổ chức ĐU

Phó Viện trưởng Viện Công nghệ thông tin

6

Ngô Thị Kiều Oanh

Ủy viên Ban Tổ chức ĐU

Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ trường ĐH KHXH&NV

7

Nguyễn Thị Thanh Xuân

Ủy viên Ban Tổ chức ĐU

Phó Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ Trưởng ĐH KHTN

 

7. Ban Tuyên giáo Đảng ủy ĐHQGHN khóa V nhiệm kỳ 2015-2020:

TT

Họ và tên

Chức danh

Đảng

Chính quyền

1

Đinh Văn Hường

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN

Chủ tịch Công đoàn ĐHQGHN

Trưởng ban Chính trị và Công tác HSSV
Trưởng Ban Tuyên giáo ĐHQGHN

2

Phạm Hồng Tung

Ủy viên BCH Đảng bộ ĐHQGHN, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy

Viện trưởng Việt Nam học và Khoa học phát triển

3

Trương Ngọc Kiểm

Ủy viên Ban Tuyên giáo Đảng ủy

Bí thư Đoàn TN, Phó Ban Hợp tác và Phát triển

4

Nguyễn Hữu Nhân

Ủy viên Ban Tuyên giáo Đảng ủy

Chủ tịch Công đoàn Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

5

Đặng Thị Thu Hương

Ủy viên Ban Tuyên giáo Đảng ủy

Viện trưởng Viện đào tạo Báo chí và truyền thông, Trường ĐH KHXH&NV

6

Vũ Văn Hải

Ủy viên BCH Đảng bộ ĐHQGHN

Phó Bí thư thường trực Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hội Sinh viên ĐHQGHN

Trưởng phòng Chính trị và Công tác HSSV, Trường ĐHNN

 

 

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :