Công đoàn
Trang chủ   >  GIỚI THIỆU  >   Cơ cấu tổ chức  >   Công đoàn
Ban chấp hành Công đoàn ĐHQGHN nhiệm kỳ 2012 - 2017

Văn phòng

ĐT (04) 37547197 - Email: vpcd@vnu.edu.vn

Website: http://congdoan.vnu.edu.vn

 Chủ tịch:

Đinh Văn Hường 

  

ĐT (04) 37547197 - Email: huongdv@vnu.edu.vn

Các Phó chủ tịch:

Nguyễn Thị Thảo

  

Nguyễn Quang Liệu

  

Trần Văn Quy

  

1. Ban thường vụ Công đoàn ĐHQGHN, nhiệm kỳ 2012 – 2017: 

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

1

Đinh Văn Hường

Chủ tịch

2

Nguyễn Thị Thảo

Phó chủ tịch thường trực

3

Nguyễn Quang Liệu

Phó chủ tịch

4

Trần Văn Quy

Phó chủ tịch

5

Nguyễn Kiều Oanh

Ủy viên thường vụ

6

Nguyễn Xuân Thiên

Ủy viên thường vụ

7

Nguyễn Văn Đoàn

Ủy viên thường vụ

 

 

2. Ban Chấp hành Công đoàn ĐHQGHN khóa IV, nhiệm kỳ 2012 - 2017

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

1

PGS.TS. Đinh Văn Hường

Chủ tịch

2

Ths. Nguyễn Thị Thảo

Phó Chủ tịch Thường trực

3

PGS.TS. Trần Văn Quy

Phó Chủ tịch

4

TS. Nguyễn Quang Liệu

Phó Chủ tịch

5

Ths. Nguyễn Văn Đoàn

Ủy viên Thường vụ

6

TS. Nguyễn Kiều Oanh

Ủy viên Thường vụ

7

PGS.TS. Nguyễn Xuân Thiên

Ủy viên Thường vụ

8

TS. Trần Anh Hào

Ủy viên Ban Chấp hành

9

Ths. Đinh Thị Tuyết Mai

Ủy viên Ban Chấp hành

10

Ths. Đỗ Thị Bích Nguyệt

Ủy viên Ban Chấp hành

11

TS. Dư Đức Thắng

Ủy viên Ban Chấp hành

12

CN. Trịnh Thanh Ba

Ủy viên Ban Chấp hành

13

Ths. Đoàn Thị Thái

Ủy viên Ban Chấp hành

14

Ths. Nguyễn Minh Đức

Ủy viên Ban Chấp hành

15

TS. Đặng Thế Ba

Ủy viên Ban Chấp hành

16

Ths. Vũ Văn Hải

Ủy viên Ban Chấp hành

17

Ths. Ngô Quang Huy

Ủy viên Ban Chấp hành

18

TS. Nguyễn Thành Nam

Ủy viên Ban Chấp hành

19

PGS.TS. Phạm Minh Diệu

Ủy viên Ban Chấp hành

20

PGS.TS. Lê Thị Minh Loan

Ủy viên Ban Chấp hành

21

Ths. Bùi Văn Tuấn

Ủy viên Ban Chấp hành

22

CN. Nguyễn Thị Anh Đào

Ủy viên Ban Chấp hành

23

Ths. Nguyễn Xuân Long

Ủy viên Ban Chấp hành

 

3. Uỷ ban Kiểm tra Công đoàn ĐHQGHN khóa IV, nhiệm kỳ 2012 - 2017

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

1

Ths. Đoàn Thị Thái

Chủ nhiệm UBKTCĐ

2

Ths. Nguyễn Minh Đức

Phó Chủ nhiệm UBKTCĐ

3

Ths. Phạm Thị Kim Thanh

Ủy viên

4

Ths. Nguyễn Văn Thủy

Ủy viên

5

TS. Nguyễn Thị Minh Thư

Ủy viên

 

4. Các văn bản liên quan

- Báo cáo công tác năm học 2016 - 2017 và định hướng năm học 2017 - 2018 (PDF)

 

- Quy chế làm việc của BCH Công đoàn ĐHQGHN khóa IV, nhiệm kỳ 2012 - 2017 (PDF - DOC)

- Kế hoạch làm việc toàn khóa IV, nhiệm kỳ 2012 - 2017 của BCH Công đoàn ĐHQGHN (PDF - DOC)

- Nhiệm vụ trọng tâm của BCH Công đoàn ĐHQGHN khóa IV: Công đoàn tham gia Nhiệm vụ chiến lược (PDFDOC)

- Chương trình Đại hội lần thứ IV Công đoàn ĐHQGHN (PDF - DOC)

- Báo cáo tình hình thực hiện công tác Công đoàn trong quý 4 năm 2013 (PDF - DOC)

- Báo cáo hoạt động của Ban chấp hành khóa 3 và Phương hướng hoạt động của Ban chấp hành khóa 4 (PDF - DOC)

- Hướng dẫn thi đua khen thưởng năm 2012 (PDF - DOC)

- Hướng dẫn xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh 2012 (PDF - DOC)

- Danh sách các đơn vị Công đoàn cơ sở của ĐHQGHN (PDF - DOC)

- Chương trình công tác năm học 2012 - 2013 của Công đoàn ĐHQGHN (PDFDOC)

- Báo cáo kết quả hoạt động của Công đoàn ĐHQGHN năm học 2011 - 2012 (PDF - DOC)

- Báo cáo hoạt động quý 1 và triển khai công tác quý 2/2013 (PDF - DOC)

- Thông báo kết luận Hội nghị Ban chấp hành Công đoàn ĐHQGHN lần thứ 5 (Mở rộng) (PDF - DOC)

 Văn phòng Công đoàn ĐHQGHN
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :